SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Váš názor

Reakcia čitateľa k objaveniu sídla duše


Vážená redakcia,

Diskusia o duši mi zaváňa feudalistickou scholastikou, kedy sa kňazi hádali, koľko čertov sa zmestí na hrot ihly. Nedá mi však, aby som aj ja nepriložil svoje polienko. Pán Christián píše, že duša na nemateriálnych nebesiach nebude mozog vôbec postrádať (keďže vystúpila z tela). Ak teda vystúpila z materiálneho tela, nebude mať ani miechu, nervy a kožu. Keď príde duša DO PEKLA, bude sa teda duša zo srdca rehotať tým čertom, ktorí budú prikladať do ohňa a sypať tam síru, pretože duša bez kože a nervov nemôže cítiť bolesť z popálenia.

Uvediem druhý príklad. Duša podľa učenia cirkvi vstupuje do tela splynutím vajíčka a spermie. Dnes je možné vytvoriť AJ ČLOVEKA klonovaním, pri ktorom jadro živej bunky dospelého jedinca sa vloží do vaječnej bunky, zbavenej jadra, a ďalším postupom žena – hostiteľka porodí z toho človeka. Takýto klonovaním vytvorený človek BY TEDA VÔBEC NEMAL DUŠU.

V podobných scholastických špekuláciách by sa dalo pokračovať donekonečna. Pán Christián s veľkou pýchou zdôrazňuje svoje náboženské cítenie, ktorému pripisuje dokonca prívlastok fanatický. Tu je práve kľúč k POCHOPENIU jeho názorov. Náboženstva povyšujú vieru v dogmu nad logiku a silu dôkazov. Treba tu odcitovať výrok M. Luthera:

„Nie je na svete nič nebezpečnejšieho spomedzi všetkých nebezpečí, než bohato rozvinutý a zručný rozum… Rozum je diablovou nevestou a najväčším nepriateľom Boha. Je treba ho klamať, oslepovať a zničiť. Viera musí pošliapať pod svojimi nohami všetok rozum, vnímanie a chápanie“.
(Citát M. Luthera podľa knihy Ch. Dolan.)
Neobraciam sa na p. Christiána, aby mi na to odpovedal, pretože píše: »idem do kúta sa vyzúriť a vulgárne si zanadávať«. Toto svedčí o tom, že názory iných ho poburujú, prijíma iba – tak ako ostatní z jeho košiara – názory vštepené do JEHO DUŠE. Preto nechcem, aby dostal infarkt.

Nechcem sa ani vystatovať SVOJIM náboženstvom, ako to robí p. Christián. Viem iba, že som sa narodil bez náboženskej viery a že až neskôr ma rodičia dali pokrstiť bez toho, že by sa ma pýtali (Tak je to zvykom na celom svete.).

S úctou

Alojz K.

Ak by ste sa rozhodli uverejniť tento môj SCHOLASTICKÝ príspevok, prosím neuvádzať môj e-mail. Potrebujem ho naliehavo na pracovné a súkromné kontakty, nie na prijímanie eventuálnych scholastických špekulácií. AJ VY BY STE MALI TAKÝTO OZNAM UVEREJNIŤ NA VAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE, inak sa vydávate nebezpečiu, že náboženskí veriaci urobia z Vašej stránky napokon DISKUSNĚ FORUM PRE SEBA – majú na to iné média, nech to robia tam.


Na margo
 
Tento názor je reakciou na odozvu veriaceho čitateľa našej stránky k článku o duši. Vzhľadom na jeho komplexnosť voči pôvodnej téme, ho ponechávame bez našej poznámky.

Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk