SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Kto zistí pravdu u nás?
Viera na vzostupe? V skutočnosti iba rozpínavosť náboženskej hierarchie.

Japoncov náboženstvo nezaujíma.

Podľa Novín IHT Asahi Shimbun Japonci v zápase s dnešnými skľučujúcimi podmienkami nehľadajú vedenie v náboženstve. Na otázku „Veríte v niečo alebo zaujíma vás náboženstvo, či nejaká viera?“ Odpovedalo kladne iba 13 percent mužov a žien. Ďalších 9 percent mužov a 10 percent žien povedalo, že sa o náboženstvo zaujímajú „trochu“. Za povšimnutie stojí, že sa o náboženstvo zaujíma iba 6 percent žien vo veku 20-30 rokov. 77 percent mužov a 76 percent žien pri prieskume povedalo, že sa o náboženstvo ani žiadnu inú formu viery nezaujímajú. V porovnaní s prieskumom v roku 1978 poklesol záujem Japoncov o náboženstvo takmer o polovicu. Čiastočný záujem o náboženstvo vyjadrovali spravidla starší ľudia zvlášť vo veku nad 60 rokov.

Francúzi a Biblia.

Podľa prieskumov, až 42 percent oslovených Francúzov vlastní Bibliu ale iba 2 percentá ju čítajú takmer každý deň. 72 percent opýtaných Bibliu nikdy nečítalo. Z týchto oslovených 54 percent považovalo Bibliu za staromódnu knihu, ktorá nie je v súlade so súčasným svetom. O tomto prieskume informovali katolícke noviny La Croix. Uvádzajú tiež, že vo Francúzku sa predá každoročne asi 250 000 Biblií a 30 000 kusov Nového Zákona. V správe sa hovorí, že Francúzi na bibliu pozerajú hlavne z intelektuálneho hľadiska a skúmajú ju hlavne kvôli vysvetleniu pôvodu judaizmu a kresťanstva.

Druhoradé náboženstvo.

V prieskume medzi chudobnými dospelými obyvateľmi brazílskych miest odhalil, že 67 percent opýtaných sa hlásilo ku katolíkom, ale iba 35 percent skutočne vyznáva vieru v Ježiša, Máriu a cirkevné náuky. Iba 30 percent chodí do kostola raz za týždeň. Prieskum si objednala Konferencia biskupov Brazílie a neurobil jej veľkú radosť. Ukázalo sa, že 44 percent nesúhlasí s oficiálnym učením o predmanželskom sexe, rozvode (59 percent), opätovnom uzavretí manželstva (63 percent), používaní antikoncepcie 73 percent. Podľa teológa Severina Vicenteho stráca cirkev svoje pozície pre nedostatok kňazov a slabnúci vplyv na brazílsky vzdelávací systém. Podľa jeho názoru sa nová generácia katolíkov učí relativizmu a považuje náboženstvo za niečo druhoradé.

Spracované podľa viacerých zdrojov.


Na margo
 
Fenoménom súčasnosti je, zdanlivý nárast viery. Zistiť skutočný stav by nebol problém. Otázka je, kto má o to skutočný záujem. Cirkvám zahmlievanie vyhovuje a kresťanským politikom rovnako. Čo si má myslieť ateista? Obzrieť sa vôkol seba, pozorovať svet a pochopiť, že bum nábožnosti je len masová pretvárka, daň verejnej mienke.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk