O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 

DOMOV

 

Výrok John Fitzgerald Kennedyho dňa 12. septembra 1960 -

v tom čase ešte senátora - neskôr  35-teho prezidenta USA (1961-63) a prvého katolíka zvoleného do prezidentskej funkcie:  

 

kenedy.gif (13657 bytes)" Verím v Ameriku kde odluka  cirkvi a štátu je absolútna - kde žiaden katolícky prelát nebude prezidentovi hovoriť čo má tento robiť ( aj keby tento bol katolíkom) a žiaden protestantský kňaz  nebude hovoriť svojím farníkom koho majú voliť. - kde sa žiadnej cirkvi alebo cirkevnej škole neprideľuje  nič z verejných prostriedkov alebo sa nijako neuprednostňuje a kde sa nikomu neodopiera zastávanie verejnej funkcie iba preto, že jeho náboženstvo sa líši od prezidentovho , ktorý by hio mal ustanoviť , alebo od tých ľudí čo ho majú voliť.

 

Verím v Ameriku, ktorá oficiálne nie je ani katolícka, protestantská ani židovská - kde žiaden verejný činiteľ nežiada a neprijíma  inštrukcie od pápeža , od národnej rady pre cirkvi alebo od žiadneho  iného cirkevného telesa - kde sa žiadny cirkevný útvar nepokúša nanútiť svoju vôľu či už priamo alebo nepriamo na obyvateľstvo vo všeobecnosti, alebo verejným konaním ich úradníkov -

 

 POROVNAJ:

 

(Záverečné dokumenty Viedenskej následnej schôdze KBSE - PRINCÍPY.)

 

16.1. - prijímať účinné opatrenia, ktoré by zabránili a odstránili diskrimináciu osôb alebo spoločenstiev z dôvodov náboženstva ALEBO Presvedčenia, pokiaľ ide o uznanie, uplatnenie a požívanie ľudských práv a základných slobôd vo všetkých oblastiach verejného, politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života a aby bola zaistená SKUTOČNÁ ROVNOSŤ  medzi VERIACIMI A NEVERIACIMI.

 


 DOMOV