SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

K

K

Kôň je ušľachtilé zviera a dlhé historické obdobie bol najrýchlejším dopravným prostriedkom po tomto svete, ktorý jedni označujú za slzavé údolie, iní za miesto dočasného pobytu pred odchodom k Manituovi a ďalší za jediné miesto, kde môže človek vytvoriť svoj raj.

Kone sa však časom presťahovali pod kapoty automobilov, svet sa scvrkol. Svet za najbližším kopcom už nepovažujeme za vzdialený. Vieme, že sa nedá dôjsť na koniec sveta, lebo nič také neexistuje.

Ale koňom to nestačilo, spod kapoty automobilov sa presťahovali do motorov kozmických lodí, ktoré na svoju plavbu vesmírom nepotrebujú more. Človek zistil, že nebeská klenba je len obrovský neútulný vesmírny priestor, v ktorom by nevydržal ani pánboh, tak by mu tam bolo otupno.

A tak kone, ktoré niekedy dávno niesli na svojich chrbtoch križiakov šíriacich mečom kresťanstvo, vyniesli človeka priamo do neba, predpokladaného miesta trvalého pobytu Pána Boha a prispeli k poznaniu, že žiadneho Boha niet.


Slová
K
Kríž

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk