Pastierky list KBS proti chystanému uplatňovaniu jogy na štátnych školách je sugestívne štylizovaný a nepriamo obviňujúci ministerstvo školstva z narúšania „domu kresťanstva". Joga má pôvod v dávnej minulosti: keď pozemské sily úplne vládli nad bezmocným človekom. ,Jeho fantázia im dala formu nadpozemských síl a ľudia si ich chceli nakloniť rozličným spôsobom: spevom, úklonmi, tancom, gestami a pod .To je začiatok všetkých prvotných kultov, ktorých zvyšky starostlivo uchovávajú vo svojich rituáloch aj súčasné náboženstvá,. Hinduista, Patandžáli tieto pohyby zaznamenal v knihe Jóga-sútra, dnes sú známe po celom svete ako cvičenia joga: Je náročné, posilňuje telo i ducha a jeho najnižší stupeň hátha jóga sa pokladá za univerzálnu liečenia chorôb a ozdravovania ľudského organizmu. Joga nenarúša kresťanskú výchovu, ale utvrdzuje sebavedomie človeka, jeho fyzické a psychické zdravie. Takto posilnený človek, ak je veriaci, má väčšie predpoklady splniť svoje náboženské povinnosti. Joga nevedie k ateizmu, naopak jej vyšší stupeň rádža-jóga je ako systém psychických cvičení podľa zakladateľa cestou ku "spáse". Školstvu ide o cvičenie hátha-jógy, ktoré pozná celá Európa, ba povolila ho aj Vatikánska kongregácia v roku 1968:

V čom má pastiersky list úplnú pravdu, je to, že "dom kresťanstva, v ktorom žijeme , nebol postavený z tehál a obyčajnej malty, ale z obety krvi miliónov ľudí"

Áno , od samého začiatku bol krvavý- bolo treba zlikvidovať stovky kacírskych siekt a hnutí, "mečom a krížom" získať pre kresťanstvo pohanské národy, čím viaceré v krvavom pochode "Drang nach Osten" celkom zanikli - zo slovanských Pomorania, Lutici, Veneti, Ukrovia a iní..

Bolo treba upáliť státisíce bosoriek, zorganizovať početné križiacke výpravy - aj tú detskú -za oslobodenie Jeruzalema od "nevercov", umlčať stovky bohov amerických Indiánov, prenasledovať vedcov, ktorí odkrývali pravdy prírody a zavadzali svätej inkvizícii v práci.

Aj pápež Inocent VIII. v bule Summis desiderantes affectibus bránil "dom kresťanstva" a súčasne vydal bosorky do ohňa autodafé. Čudovať sa u nás treba najmä politikom, ktorí hľadia na svet cez optiku spomínanej buly a pre jogu sú ochotní poštvať rodičov proti vláde.

Ide o duševných troškárov v politických kreslách. Práve oni by potrebovali cvičiť jogu, aby sa im upravila krízová psychika.


POZNÁMKA NA MARGO.

V pastierskom liste biskupov prekvapuje medzi iným aj vyhlásenie:

." Jogu berieme vážne. Majstri jogy v Indii používali tieto cvičenia na dosiahnutie závislosti cvičenca na učiteľovi, takzvanom guru."

(Citát z Pastierskeho listu o JOGE v ŠKOLÁCH)"

Starogrécki GURUOVIA na oslavu svojich božstiev zaviedli OLYMPIJSKÉ HRY., ktoré zrušili KRESŤANIA , len čo im cisár Konštantín Veľký dal do rúk moc. Obnovenie Olympijských hier sa datuje od roku 1896 (Teda kresťanskí GURUOVIA zablokovali tieto ušľachtilé medzinárodné športové súťaže prakticky na devätnásť storočí!!)

Dnes by sa sotva našiel taký šialenec, ktorý by tvrdil, že športovci, ktorí súťažia v olympijských disciplínach a všetci ľudia na svete , čo prevádzajú disciplíny , v ktorých sa súťaži na Olympijských hrách torobia preto, ABY OBNOVILI UCTIEVANIE STAROGRÉCKYCH BOHOV  !

 

Myslím, že táto ANALÓGIA je jasná každému.  

OBRAZ: 

Socha boha Dia od gréckeho sochára Feidia (zo zlata a slonoviny)

 


DOMOV