SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 1/2007

Z OBSAHU:

3 Médiá a svetskí humanisti
Výzva verejnoprávnym médiám * Humanistické vysielanie v zahraničí * Cirkev a médiá
7 Zaujímavosti zo sveta
Humanistická skupina v britskej Labouristickej strane * Za otepľovanie môže človek * Životodarná plodová voda * Nie nemeckým scientológom * V Británii rastie počet priaznivcov šaríe
8 Ako voľnomyšlienkar v kostole kázať nemôžem
Zhovárali sme sa s členom skupiny ABBA Björnom Ulvaeusom
10 Štát a cirkev v Európskej únii
Ďalší zo série článkov o úprave vzťahu štátu a cirkvi vo svete
12 Môj život bez náboženstva
Ohlasy na anketu časopisu Prometheus
14 Judášovo evanjelium podnecuje nové pohľady
Objavenie Judášovho evanjelia vyvolalo rozruch i záujem
15 Stredoázijský islam - neprehliadnuteľný geopolitický fenomén
16 Viera a náboženstvo v základných dokumentoch
Ako je v základných dokumentoch obsiahnutý pleonazmus viera a náboženstvo
18 Medicína na stope mystických zážitkov
O halucinogénnych hubách a vzniku vízií
20 Boj o evolučnú teóriu sa stupňuje
O presadzovaní teórie inteligentného dizajnu
23 Humanizmus a ateizmus
O vzťahu a rozdieloch medzi humanizmom a ateizmom
24 Všeobecná deklarácia o laicite v 21. storočí
Text významného humanistického dokumentu
26 Satanizmus
O satanistickej sekte, jej učení a praktikách
28 Od spojenia k odluke
Príspevok k diskusii o vzťahu medzi štátom a cirkvami v SR
31 Otvorený list Spoločnosti Prometheus ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi
32 George Bush a ľudské práva embryí * Výskum kmeňových buniek: súčasný vývoj a polemiky
34 Karol Havlíček Borovský - nebojácny hlásateľ slobodomyseľnosti
O českom básnikovi, novinárovi a spisovateľovi K. H. Borovskom
36 Etická výchova - prínosy i problémy
Výpovede učiteľov o vyučovaní etickej výchovy na školách * Anketa medzi žiakmi
38 Deň Spoločnosti Prometheus * Z činnosti klubov
40 Da Vinciho kód. Pravda a fikcie
Recenzia knihy Barta D. Ehrmana
42 Večný kalendár
Návod na používanie večného kalendára
43 Čo povedali slávni o človeku * Knižné novinky * Kacírske sentencie
44 Detská Zelená planéta
Súťaž do pozornosti šikovných detí
46 Slovník ateistu * Z listov čitateľov * Recidívy klerikalizmu
48 Zábava
Vtipy * Krížovka
49 Prehľad článkov v Prometheovi za rok 2006


INFO
Archív starších čísel »

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Ponúkame vám prvé číslo časopisu PROMETHEUS v roku 2007.

Adresa Spoločnosti PROMETHEUS a zároveň i redakcie časopisu je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk