SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Jánošík

J

J

Jednota sveta je jedným z ľudských ideálov. Chudák bez prostriedkov sníva o jednotnom spravodlivom svete, kde každý žije dôstojne. Bohatí tohto sveta robia všetko preto aby ho zjednotili do jedného jediného globalného trhu. Veriaci každého náboženstva verí, že sa raz svet zjednotí pod krídlami jeho najvyššieho a jediného pravého boha.

Svet je však rozmanitý, ľudia majú čiernu, bielu, žltú... farbu, náboženstiev je na tisíce, vesmír je nekonečný, moria plytké i hlboké, súše bývajú pralesom ale aj púšťou. Svet má svoju makro i mikro štruktúru. Protikladom obrovských vesmírnych telies sú najmenšie čiastočky hmoty, ktoré si nevieme ani pri obrovskej fantázii predstaviť...

Je tu však jeden zjednocujúci prvok. Je to hmota vo svojich nekonečných premenách v podobe rôznych látok, všade a vo všetkom prítomná. Pokus zjednocovať svet ideológiami vrátane náboženstiev sa historicky neosvedčil. Je tu však šanca zjednotiť sa na báze rozumu a vedeckého poznania materiálneho sveta.


Slová
J
I v tomto prípade dostali prednosť osobnosti, kliknite prosím myškou v ľavom stĺpci.

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk