SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Na aktuálnu tému

PREKVAPIVÝ výsledok prieskumov. Prečo PREKVAPIVÝ?


[16. 09. 13]

Dňa 13. 8. 2013 sa medzi správami na internetovej stránke topky. sk objavila informácia, že Meta-analýza 63 výskumov datovaných od roku 1928 ukázala, že veriaci ľudia sú menej inteligentní ako ateisti. Táto správa (informácia) dňa 14. 8. 2013 vo verbálnej podobe odznela aj v ranných správach RTVS. Tiež s prívlastkom PREKVAPIVÝ.

Na základe mnohých iných prieskumov za uplynulých viac ako 50 rokov vo viac ako 30 krajinách sveta bolo jednoznačne zistené a preukázané, že najviac veriacich je v krajinách s najnižším stupňom vzdelanosti. Kresťania nadávajú na prívržencov islamu, že sú nevzdelaní, neinteligentní, fanatickí a k svojmu okoliu netolerantní a agresívni. Skúsme si povedať pravdu, sú kresťania iní? V čom sú iní? Možno sú dnes o stupienok menej agresívni, lebo už nestavajú hranice a neupaľujú svojich protivníkov a tých ktorí podľa nich nemali správnu vieru. Islamisti sa odpaľujú výbušninami a tiež zabíjajú svojich protivníkov a „neveriacich“, to sú tiež tí ktorí nemajú správnu vieru.

A toto všetko, vážený čitateľ, je aj o vzdelaní, tolerancii a inteligencii.

„Ateizmus je luxus, ktorý si môžu dovoliť len životom privilegovaní, tí, ktorí dostali všetko, vrátane možnosti študovať a bádať.“ (preklad z latinčiny Rút Lačná)

Toto nesporne zaujímavé súvetie nepovedal žiadny ateista, ale kazateľ Pápežskeho domu vo Vatikáne Raniero Cantalamessa dňa 10. 4. 2009 za prítomnosti pápeža Benedikta XVI. a v priamom prenose to vysielal do sveta Vatikánsky rozhlas.

Ak podrobíme vyslovené súvetie logickému i gramatickému výkladu je zrejme, že ateizmus je luxus, ktorý si nemôže dovoliť hocikto. A určite nie stámilióny veriacich rímskokatolíckej cirkvi alebo islamu. Luxus možno definovať ako výnimočnosť, komfort, veľkoleposť alebo ako výnimočnú dokonalosť v spôsobe života. A takýto spôsob života si môžu dovoliť iba životom privilegovaní, „vyvolení“, ktorí dostali „všetko“, vrátane možnosti „štúdia a bádania“. Logicky teda z uvedeného vyplýva, že sa jedná o ľudí vzdelaných, múdrych, ktorí žijú a vedú výnimočný spôsob života. No a keďže sú ateisti (nie sú teisti) tak neveria tomu čo hlásajú náboženstvá a o čom presviedčajú stámilióny svojich veriacich. A teraz nejde o to či sú to kresťania, prívrženci islamu alebo židia.

Je preto dosť ťažko pochopiteľné, že sa niekomu zdajú výsledky prieskumu prekvapivé. Čo je na tom prekvapivé? Veď je zrejme a jasné, že človek, ktorý verí v náboženské rozprávky a dogmy je viac ako pravdepodobne menej inteligentný ako ten, ktorý verí vo vedecky dokázané fakty. A priamo to súvisí s pokrokom a vzdelanosťou celej ľudskej spoločnosti, ale už aj slovenskej spoločnosti aj keď je tvrdo masírovaná náboženstvom, zvlášť katolíckym.

Prekvapivý výsledok? Dá sa tiež povedať pre koho ako.

Marián Baťala

P. S.: Mimochodom Raniero Cantalamessa v júni 2013 viedol pre kňazov v seminári v Spišskej kapitule duchovné cvičenia.

Informáciu o spomínanom výskume nájdete i na stránkach:
http://psr.sagepub.com/content/early/2013/08/02/1088868313497266.abstract http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2013/08/12/researchers-aggregate-63-studies-and-find-significant-negative-association-between-intelligence-and-religiosity/


Ponúkame vám i článk z českých novín, ktorý reagoval na výsledky zverejneného výskumu.

Ateisté jsou inteligentnější než věřící

Tvrdí to studie americké Univerzity v Rochesteru. Tým vedený Miron Zuckermanem zkoumal třiašedesát vědeckých studií, a to i několik desítek let zpět. Závěr studia ukázal, že věřící lidé jsou méně inteligentní než nevěřící.

Výzkum prováděl tým psychologů a studie rozebírala analýzy od roku 1928 do roku 2012 a výsledky byly publikovány v odborném časopise Personality and Social Psychology Review. Závěry poukazují na skutečnost, že ze 63 studií celkem 53 jich dokládá negativní vztah mezi inteligencí a religiozitou.
Studie nazvaná „The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations“ (Vztah mezi inteligencí a vírou: Meta-analýza a navrhovaná vysvětlení) poukazuje na to, že již v nižším věku dítěte, je-li více inteligentní, tak se začne odvracet od víry. Právě tak to platí u starých lidí, kdy nadprůměrná inteligence jim brání splynout s vírou.

Mezi studiemi je i jedna longitudinální — dlouhotrvající prováděná na vzorku 1500 nadaných dětí s IQ přesahující 135. Tato studie začala v roce 1921 a pracuje se na ní dodnes. Právě ona dokazuje, že staří lidé, kteří mají nižší stupeň religiozity, jsou inteligentnější než průměr populace.
Na studii je také zajímavé zjištění, že z ateistických dětí bylo 60 procent vychováváno přísně věřícími rodiči.

Výzkumníci Univerzity v Rochesteru vysvětlují zjištěná fakta tak, že inteligentní lidé jsou méně konformní a častěji se protiví dogmatům víry. Dalším závěrem je to, že inteligentní lidé odmítají přijmout zkušenost, která nemůže být verifikována. Navíc existuje důvod, že inteligence a její atributy poskytují řadu funkcí, které nabízí víra.

Nedostatkem studie je skutečnost, že přestože analýza byla provedena na tisících zkoumaných osob, tak osoby pocházejí z USA, Kanady a Velké Británie. To znamená, že se především jedná o typ protestantské víry a studie nepodchycuje korelaci inteligence u katolíků nebo židů.

Uverejnili Literárni noviny 14. 8. 2013 autor: Mirko Raduševič
http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/15598-ateiste-jsou-inteligentnji-ne-vici


Na margo

Ponúkame vám dva materiály reagujúce na výsledky dlhodobého prieskumu, ktorý sledoval úroveň inteligencie v dvoch špecifických skupinách ľudí: medzi ateistami a veriacimi.

Nerobíme žiadne definitívne závery. Veríme, že čitateľ si vie urobiť úsudok sám.


Copyright © 2000—2013 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk