O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV                         

 Inštitút Humanistických Štúdií (HIS) - podporuje svetový humanizmus

Inštitút pre humanistické štúdie 18 Corporate Woods Boulevard, Albany , NY 12211, USA má poslanie informovať verejnosť o humanistickom presvedčení, organizáciách a ich zdrojoch

Novátorské projekty tohto inštitútu si zaslúžia vysokú pozornosť organizácií, skupín a jednotlivcov po celom svete pretože sú veľmi sľubné ako nové cesty na vytváranie siete pre výmenu najlepších nápadov a skúseností medzi humanistami v najbližšom tisícročí..

Inštitút bol založený v r. 2000., má svoje úradovne a priestory na stretávanie sa v Albany , New York. Jeho zakladateľom a prezidentom je Lawrence D. Jones. Výkonným riaditeľom je Mathew A. Cherry.

Jednou t dôležitých činností je vytváranie finančných fondov na projekty potrebné pre zvyšovanie vedomia verejnosti a oceňovanie humanistického hnutia, ako aj napomáhanie spolupráce medzi skupinami humanistov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Naštartovali sa nové projekty na priblíženie humanistickej výchovy pre verejnosť pomocou Sústavy (Kontinua) Humanistickej Výchovy (COHE- Continuum of Humanist Education), nové diaľkové štúdium na základe internetu , zavedené v r.2001.

Základina Inštitútu pre Humanistické Štúdium uvoľnila sumu viac než 138,000 US $ na jedenásť rôznych projektov v zime 2000 / 2001. Spoločnosť Prometheus na Slovensku bola jednou z tých čo boli vybrané pre udelenie podpory na vydanie základnej informačnej brožúry o humanizme pre slovenskú verejnosť, ako aj o jeho cieľoch a perspektívach.

Nová séria finančných grantov očakáva humanistické skupiny ktoré sa chcú uchádzať a použiť pridelené fondy na novátorské projekty a nové prístupy, ktoré by mohli poslúžiť ako pilotné projekty, zasluhujúce, aby ich aj druhí humanisti preberali a realizovali

Ďalšie informácie možno získať na internetovej stránke : http://humaniststudies.org/index.html alebo priamym kontaktom s Matt Cherry, Executive Director, Institute for Humanist Studies, 18 Corporate Woods Boulevard, Albany, N.Y.12211, USA, Tel +1518 432 7820, fax +1618 432 7821, E-mail: Matt@humaniststudies.org


Chceme sa tiež poďakovať za štedrosť, s ktoréo nám udelil IHS už druhý krát PRÍSPEVOK  na vydanie knihy " Učiteľom - humanistom!

Upozorňujrmr tiež záujemcov, že IHS rozosiela svoj MAGAZÍN E.mailom .Tento magazín má vynikajúcu úroveň a je veľmi informatívny.

Záujemci si ho môžu objednať na adrese 

http://humaniststudies.org/lists/

 

DOMOV