SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Neposlušní veriaci
Prezident EHF odporúča... (Katolíci v USA ignorujú názory Vatikánu)
[24. 07. 11]

David Pollock, prezident Európskej humanistickej federácie v apríli 2011
v E-zine ehffhe-info@yahoogroups.com napísal:

National Secular Society (NSS — Národná sekulárna spoločnosť) oznamuje, že Katolíci pre slobodnú voľbu (Catholics for Choice) so sídlom vo Washingtone DC ,,z rôznych zdrojov zozbierali údaje ako sú napríklad výskumy verejnej mienky a iné štúdie o stanoviskách a názoroch katolíkov na významné otázky a problémy súčasnosti a uverejnili ich v knižočke „Katolíci a ich voľba“ (Catholics and Choice — vo formáte pdf je dostupná na internete).

V brožúre sa o. i. uvádza, že:
— počty katolíckych žien používajúcich nejakú formu antikoncepcie zakázanej Vatikánom je 98 %;
— sexuálne aktívne katolícke ženy, používajúce Vatikánom schválené metódy antikoncepcie, tvoria menej než 2 %;
— katolíci schvaľujúci prerušenie tehotenstva u žien zdravotne ohrozeným tvoria 86 %;
— katolíci schvaľujúci prerušenie tehotenstva po znásilnení tvoria 78 %;
— katolíci v populácii USA tvoria 27 %. Podiel žien , ktoré sa identifikujú ako katolíčky a podstúpili prerušenie tehotenstva je 28 %;
— 95 % katolíkov podporuje sexuálnu výchovu vo verejných školách;
— 83 % katolíkov si myslí, že informácie o plánovanom rodičovstve by mali byť prístupné deťom v puberte;
— 79 % katolíkov si myslí, že prezervatívy slúžia zachovaniu života v spoločnosti, pretože zabraňujú rozširovaniu AIDS;
— 73 % katolíkov si myslí, že aj katolícke nemocnice dotované vládami by mali propagovať prezervatívy ako prevenciu AIDS;
— 69 % katolíkov podporujú lekársky výskum s použitím embryonálnych kmeňových buniek získaných z umelého oplodňovania;
— 8 % katolíkov si myslí, že názory ich biskupov sú „veľmi dôležité“ vrátane ich rady ako voliť.

Brožúra stojí za to, aby si ju každý prečítal.
David Pollock


Info

ignor.jpg, 14kB

Originál brožúry vo formáte pdf

Tento krátky článok je jedným z materiálov, ktoré budú uverejnené v pripravovanom druhom čísle časopisu Prometheus za rok 2011.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk