SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Diskusia

Nebojme sa rozmýšľať


Ing. arch. Ľudmila Mičinská

Celé stáročia boli ľuďom vymývané mozgy, takže neodvážili sa na tému o náboženstve rozmýšľať. Všetky náboženské legendy (vymyslené cirkvami a ich teológmi) brali sa ako skutočnosť, nad ktorou nebolo treba (a ani sa nesmelo) uvažovať. Následky toho sú citeľné aj v súčasnosti. Uvediem príklad: istá stredoškolská profesorka francúzštiny a nemčiny nedávno odmietla čítať Stendhalov román Červený a čierny, pretože je na indexe. Kladiem si otázku: ako sa stavajú jednoduchí ľudia k výmyslom cirkvi, keď vzdelaná žena ešte dnes rešpektuje nezmyselné zákazy, ktorými si cirkev zabezpečovala svoju neomylnosť a moc nad veriacimi.

Vývoj spoločnosti postúpil nielen v technickom, ale aj sociálnom vývoji. Dnešní ľudia používajú televízory, mobilné telefóny a rôzne iné technické výdobytky, avšak netrúfnu si trocha porozmýšľať, či je ozaj možné, že Ježiš vystúpil na nebesia, že ho porodila panna atď., konečne aj vesmírne lety potvrdzujú nezmyselnosť legiend o stvorení sveta.

Nepopieram, že cirkvi majú morálne zákony (prikázania), ktoré sa odriekajú ako modlitby, avšak ich realizácia bola a je minimálna. Veď láska k blížnemu je popieraná vo vojnách, ktorých bolo v minulosti a aj v prítomnosti neúrekom. Toto sa týka nielen kresťanských cirkví, ale aj židovskej (konečne kresťanská viera vyšla zo zásad židovskej viery), aj islam má podobné zákony a vieru v jediného boha, no aj tak všetky tieto monoteistické náboženstvá sú ochotné bojovať len a len za svoju vieru a svojho boha. Nejde tu len o vojnové situácie, ale aj o ďalšie nenávistné programy: náboženská nevraživosť voči iným náboženstvám, nevraživosť národnostná a nevraživosť rasová. Kým budú tieto spomínané nenávisti existovať, zatiaľ ľudstvo môže mať akúkoľvek technickú vyspelosť, no po stránke psychologicko-sociologickej bude stále žiť vo fašizme, hoci od tohto názvu sa cirkvi dištancujú. Perspektívnym programom je humanizmus, ktorý uznáva všetkých rudí za seberovných a anuluje náboženské a iné výmysly (čiže nezmysly). Verím, že ľudstvo dospeje do tejto polohy, no potrvá to veľa rokov, (možno aj storočí) kým sa to všetko pochopí. Dnes sa divíme. že upaľovali bosorky, tak aj o mnoho rokov budú sa diviť tomu, že sa ľudia nenávideli pre náboženstvo, pre národnosť a pre farbu pleti!


Info

Tento názor členky Spoločnosti PROMETHEUS je uverejnený aj v internom Spravodaji Spoločnosti PROMETHEUS č. 2/2006, ktorý dostávajú členovia v týchto dňoch.

Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk