SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Výhrady voči relácii STV 2: Islamizácia Európy

[28. 9. 08]

Vážený pán redaktor,

úvod včerajšej relácie, spôsob vedenia diskusie a samotná prezentácia témy - islam a islamisti - môžu slúžiť ako typický príklad islamofóbie. Jednoznačne šlo o prejav netolerancie, diskriminácie, xenofóbie a čo je ešte hrošie vnucovanie rovnítka medzi islam a terorizmus. Až neskorší priebeh diskusie sa postupne snažil zmeniť tento dojem. Je to podla mňa predovšetkým zlá dramaturgická príprava relácie. Je to jednoducho neprípustné takto interpretovať islam a znevažovať vieru či presvedčenie mnohých čestných občanov a zaradiť ich len na základe ich viery do radov teroristov. Spôsob interpretácie zvolenej témy i samotná štruktúra hostí podla môjho názoru uškodila samotnej téme i relácii. Samotná diskusia nesvedčila o tolerancii, úcte voči inému názoru, ale prezentovala nadradenosť, nepochopenie významu rešpektovania a úcty k presvedčeniu iného. Práve takéto postoje sú živnou pôdou pre extrémizmus.

Už len porovnánie, ktorá viera je miernejšia, či konfrontačnejšia, je nezmyselné. Z viacerých diskusných príspevkov bolo cítiť nepochopenie samotného obsahu islamu či kresťanstva. Pre pána Samsona mám jednu ukážku z Nového zákona, evanjelium Matúša, 10,35: kde sa hovorí: "Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriatelmi." (Nemusí ma nominovať na Nobelovu cenu, len by si mal lepšie preštudovať Bibliu...). A netvrdím, že toto je podstata kresťanstva...

V čase atentátov v Londýne som bol ako reprezentant Slovenska na medzinárodnom kongrese Svetovej humanistickej a etickej únie v Paríži. Tam jednoznačne všetci prítomní odsúdili tieto atentáty, ale rovnako jednoznačne sa postavili na stranu rovnakých práv pre slobodu vyznania pre kresťanov, moslimov i občanov bez vyznania. Je nezmyslom pre aktivity hrstky jednotlivcov odsudzovať celú skupinu občanov.

Treba v tejto súvislosti povedať, že na Slovensku nie sú vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých občanov (v dôsledku prijatých zmlúv so Svätou stolicou a nekatolíckymi cirkvami i samotným zákonom o registrácii cirkví). Vaše tvrdenia, o symbolickej podpore cirkvi je prejav nedostaočnej prípravy na reláciu. Podpora činnosti cirkví na Slovensku nie je symbolická, ale dosť jednoznačná a predstavuje čoraz väčšiu záťaž na rozpočet štátu. Podpora sa prejavuje nielen vo finančnej oblasti, ale najmä vo vytváraní priestoru vo verejnosti, vo verejnej mienke i vo verejnoprávnej organizácii ako je aj Slovenská televízia. Aj na úkor ostatných skupín obyvatelov.

Ukázalo sa to aj v samotnom závere relácie, ktorá bola sprškou absurdných útokov na občanov bez náboženského vyznania a osobitne na ateistov. Prednesené názory prekročili prijatelné hranice (bolo by vhodné pouvažovať o spôsobe nápravy) a svedčí to o Vašom nezvládnutí relácie.

Aby ste sa v budúcnosti vyhli podobnej situácii skúsil by som na Vašom mieste na reláciu venovanú problematike odluky cirkvi od štátu prizvať aj zástupcov iného názoru, napríklad zástupcov Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov, ktorí zastupujú na Slovensku už 19 rokov záujmy občanov bez vyznania. Kontakt: Spoločnosť Prometheus - združenie svetských humanistov, Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica, e-mail: kancelariasp@mail.t-com.sk, telefón: 048/4299922.

S prianim pekného dňa

Roman Hradecký


INFO

25.9.2008 večer o 22.05 hodine STV 2 odvysielala v programe Večer na tému diskusnú reláciu Islamizácia Európy. Vzhľadom na jej priebeh a tendenčnosť vyjadrení reagoval predseda Spoločnosti Prometheus zaslaním e-mailu do diskusného fóra. Na tomto mieste zverejňujeme uvedený e-mail.

Na reláciu reagoval aj Eduárd Chmelár na svojom blogu textom: Radšej s moslimom ako s ateistom?


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk