SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

I

I

Byť iný ako ostatní je možné mnohými spôsobmi. Černocha medzi belochmi považujú za iného. Bežná populácia označuje ľudí sexuálne orientovaných na svoje pohlavie za iných. Rovnako aj Ateistu, agnostika, sekulárneho humanistu v naších slovenských pomeroch označujú za iného.

Je prirodzenou vlastnosťou človeka, že chce žiť v okruhu svojich rovnako mysliacich, konajúcich, obliekajúcich sa členov svojho spoločenstva. To nie je nič odsúdeniahodné dovtedy, pokiaľ toleruje inakosť iných, čo už nebýva take samozrejmé.

Svetský humanizmus je súčasťou nenáboženského svetonázoru, ktorý toleruje inakosť iných, ale bráni svoje právo byť iným. Preto dnes prebieha spoločenský zápas v otázke náboženskej výchovy v školách, predovšetkým však v zvrátenej slovenskej podobe povinne voliteľného predmetu.

Slovenskí humanisti sú za právo učiť náboženstvo rovnakým spôsobom, ako sa deti učia hrať na hudobnom nástroji - mimo hlavného vyučovacieho procesu. Je to rovnako spravodlivé, tolerantné a demokratické pre obe strany - veriacich i neveriacich.


Slová
I
Inkvizícia

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk