SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O našich priateľoch
Humanizmus: nové zjednotené hnutie v USA

[15. 9. 08]

Mel Lipman

Podobne ako mnohé iné hnutia za zmenu trpel aj humanizmus rôznymi filozofickými rozdielmi, taktickými spormi a príbehmi rozdelenia. Dnes sme konečne svedkami zjednoteného hnutia v Spojených štátoch za obranu práv neteistov.

Takmer všetci organizační lídri vytrvalo odolávali pokusom médií polarizovať ateistov a náboženských humanistov a usilovali sa o čo najväčšiu súdržnosť v hnutí. Dôkazom tejto súdržnosti sú každoročné stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú poprední predstavitelia takmer všetkých amerických národných neteistických skupín a združení, ktorých najlepším príkladom je Sekulárna koalícia za Ameriku, lobingový spolok, ktorého členom je väčšina amerických neteistických organizácií. S aktívnym poradným výborom, ktorého členmi sú Richard Dawkins, Christopher Hitches, Wendy Kaminerová, Salman Rushdie a ďalší, využíva Sekulárna koalícia za Ameriku spoločnú silu rôznych organizácií na priame ovplyvňovanie politických činiteľov a médiá s cieľom zvýšiť viditeľnosť a význam neteistických názorov a chrániť a posilňovať sekulárny charakter našej vlády.

Humanistická koalícia

Úspech tejto koalície a ďalšieho spoločného úsilia neteistických organizácií v USA vyústil do nového, pozitívneho pohľadu na ateistov a humanistov v USA a ich väčšej viditeľnosti. Práve v tejto novej atmosfére prvý člen amerického kongresu minulý rok verejne a hrdo vyhlásil, že neverí v Boha – na svetovom kongrese IHEU (Medzinárodnej humanistickej a etickej únie – pozn. prekl.), ktorý sa konal v júni tohto roku vo Washingtone, bolo americkému kongresmanovi Peteovi Starkovi udelené ocenenie Humanista roka. A práve v tejto atmosfére Americká humanistická asociácia a niektorí ďalší sekulárni spojenci zažívajú nebývalý rast. Jedným z faktorov, ktoré prispeli k tomu, že Americká humanistická asociácia (AHA) prekročila číslo 10 000 v počte svojich členov, bol mierny posun v prezentácii organizácie na verejnosti. Samozrejme, ako humanisti tvrdíme, že bez teizmu a viery v nadprirodzené veci máme schopnosť a zodpovednosť vytvárať lepší svet. V minulosti však AHA neraz umožnila nesprávne chápanie humanizmu, keď trvala len na jeho neteistickom charaktere. AHA zistila, že jasnejším vysvetľovaním toho, čo znamená byť humanistom, presvedčila viac ľudí, aby sa pridali do jej radov a stali sa jej aktívnymi členmi.

Pevným ukotvením našich názorov na princípoch humanizmu sa Americká humanistická asociácia stala vytrvalým obhajcom sekulárnej vlády, občianskych slobôd, sociálnej spravodlivosti, reprodukčných práv, verejného vzdelávania, súcitného využívania vedy a technológie a zahraničnej politiky zameranej na univerzálne ľudské práva a svet žijúci v mieri. S týmto novým rastom AHA pôsobí oveľa intenzívnejšie v súlade so spomínanými presvedčeniami, a už o nich len nerozpráva.

Naše úspechy

  1. Appignaniho humanistické právne centrum s 35 právnikmi sa neustále ujíma nových právnych prípadov a informuje o nich verejnosť.
  2. Tím AHA pre vzťahy s verejnosťou propaguje humanizmus prostredníctvom novinových článkov, listov redakciám a priamo zástupcom médií.
  3. Okrem koalície lobujúcej prostredníctvom Sekulárnej koalície za Ameriku sa AHA zapája do politickej činnosti pokrývajúcej celú šírku humanizmu.
  4. AHA pripravuje spustenie nového programu celoživotnej výučby humanizmu a práce s akademikmi s cieľom šíriť humanistické myšlienky.
  5. Časopis The Humanist nedávno reorganizoval svoju redakčnú radu. Jej členmi sa stali takí významní humanisti, ako sú Steven Pinker, Joyce Carol Oatesová, Daniel Dennett a ďalší.
  6. Ako pokračovanie prvej celoštátnej reklamnej kampane za humanizmus v USA v súčasnosti spustila AHA štipľavé bilbordové reklamy, ktoré pritiahnu do nášho hnutia nových ľudí.
  7. V úsilí o rozšírenie počtu našich členov umožnila AHA bezplatné online členstvo, o ktoré môže požiadať ktokoľvek na svete.
Prelom v šírení humanizmu

Vďaka bestsellerom od takých autorov, akými sú Dawkins, Dennett, Harris a Hitchens, sú naše témy predmetom verejných diskusií a neteistom sa v nich dostáva nebývalej, zaslúženej úcty. AHA chce využiť tento osobitný historický moment a pomôcť humanistom a ďalším voľnomyšlienkarom zabezpečiť trvalé miesta za stolom, kde sa píšu zákony, kde sa verejnosti udáva smer a kde sa rodia myšlienky. Úsilie populárnych sekulárnych autorov v strete s tými, ktorí chcú démonizovať slovo „ateista“, umožnilo humanistom dosiahnuť prelom a bojovať za ciele, ktoré chceme napĺňať. Či už ide o slobody jednotlivcov, sociálne otázky či iné problémy, tento rast a verejný prejav dáva humanistom šancu naplno rozosievať myšlienky humanizmu medzi ľuďmi.

Prevzaté z International Humanist News, máj 2008

Preložila: Judita Takáčová:


Info
 
home page  

Mel Lipman
Autor je prezident Americkej humanistickej asociácie

Tento text nájdete v treťom čísle časopisu PROMETHEUS za rok 2008.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk