SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
Uverejňujeme s láskavým súhlasom autora
mischo3.jpg
mis©ho - bez slov
 
Citáty

Z Deklarácie princípov humanizmu 6:

„Presadzujeme dohodu a kompromis, ako prostriedky na prekonávanie rozdielov a dosahovanie vzájomného porozumenia.“


Z Deklarácie princípov humanizmu 5:

„Presadzujeme princíp odluky cirkvi od štátu.“


Z Deklarácie princípov humanizmu 4:

„Sme presvedčení, že otvorená pluralitná spoločnosť a demokracia sú najspoľahlivejšou zárukou ochrany ľudských práv pred autoritárskymi elitami a majoritnými utláčateľmi.“


Z Deklarácie princípov humanizmu 3:

„Sme presvedčení, že vedecké objavy a technika môžu prispieť k zlepšeniu ľudského života.“


Z Deklarácie princípov humanizmu 2:

„Odsudzujeme snahu znevažovať ľudský rozum, vysvetľovať svet nadprirodzenými pojmami a hľadať spásu mimo prírody.“


Z Deklarácie princípov humanizmu 1:

„Podporujeme skúmanie vesmíru a riešenie ľudských problémov prostredníctvom vedy a intelektu.“


A. Raju:

„Keď má človek, alebo spoločnosť problémy, musí pracovať, hľadať, učiť sa, bojovať — nerozptyľovať sa, nehľadať nádej v ilúzií. “


E. Duluman:

„Ak je boh všade prítomný, potom prečo ho nikde niet? “


S. Harris:

„Náboženstvo je len „slovo“, ako „šport“. Existuje množstvo rôznych druhov športu, a nemusia mať nevyhnutne nič spoločné. A rovnaké spektrum môžeme vidieť medzi náboženstvami.“


Björk:

„V prvom rade by som sa zbavila náboženstva. Dnes náboženstvo prináša iba nenávisť a rozvrat.“


Ch. Hitchens:

„Sekularizmus je jedinou zárukou slobody náboženského vyznania.“


A. France:

„V živote treba nechávať podiel náhode. Náhoda, to je koniec koncov boh.“


A. Kašpirovský:

„Všetky náboženské vojny sú živené predstavami nevzdelaných ľudí o svete a človeku.“


Vlasta Chramstová:

„Když se můj otec vrátil z první světové války, kde zažil neskutečně hrozné věci, vystoupil z církve.“


Juraj Herz:

„Je zajímavé, že třeba ve veřejnoprávním rozhlase je náboženské vysílání, ale kde máme možnost se veřejně vyslovit my, ateisté?“


C. Sagan:

„Pozostávame z hviezdneho prachu... Prostredníctvom nás vesmír spoznáva seba.“


P. Ustinov:

„Náboženské viery ľudí rozdeľujú, pochybnosti ich zjednocujú.“


R. Carrier:

„Neverím v boha o nič viac, ako v to, že existujú hovoriace ryby.“


F. Skála:

„Cirkev považuje vieru za boží dar; ako môže byť teda niekto považovaný za hriešnika, keď nemá vieru?“


Neznámy:

„Demokracia môže byť jedine sekulárna.“


R. C. Carrier:

„Myslím si, že by bolo lepšie, keby sa ľudia v živote spoliehali na rozum a nie na vieru. “


V. V. Pozner na otázku čo by povedal pánu bohu, ak by sa s ním stretol odpovedal:

„Že sa nehanbíš!“


V. V. Pozner:

„Vedec veriaci v boha to je nonsens.“


L. Feuerbach:

„V praktickom živote sú všetci ľudia ateisti: svojimi činmi, svojím správaním vyvracajú svoju vieru.“


J. Rruskin:

„Je veľa náboženstiev, ale len jedna mravnosť.“


Seneca:

„Rozumný je ten, kto skôr než uverí premýšľa.“


Voltaire:

„Pokiaľ ide o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva.“


Dr. House:

„Náboženstvo nie je liek pre masy. Náboženstvo je placebo pre masy.“


A.C. Grayling:

„Náboženstvo a veda majú spoločného predka - nevedomosť.“


L. Feuerbach:

„Dogma nie je nič inšie, ako priamy zákaz myslieť.“


L. N. Tolstoj:

„Vyučovať náboženstvo je násilie — pokúšanie detí o ktorom hovoril Kristus. Aké právo máme učiť to, čo je spochybňované drvivou väčšinou: Svätá trojica, Budhove, Mohamedove, Ježišové zázraky?“


A. Kašpirovský:

„Ak Boh stvoril svet, potom náboženstvo ho zničí.“


A Smetana:

„Som hlboko presvedčený, že keby sa cirkev mohla, rada by sa vrátila ku svojim neľudským metódam minulosti.“


T. G. Masaryk:

„Ľudia bez náboženstva nie sú horší než ľudia s náboženstvom, ba často sú ľudia bez náboženstva lepší, ja to lojálne vyznávam .“


Neznámy:

„Veriaci je človek, ktorého rozum stoji na druhej koľaji kvôli tomu, že na prvej zavadzia náboženstvo.“


Z Biblie:

„... Lož prorokujú proroci v mojom mene... — Jer. 14:14 “


Ian McKellen:

„Často si myslím, že Biblia by mala mať na obálke napísané: Toto je fikcia.“


D. Diderot:

„Človek sa nikdy nestane slobodným, ak nevyženie boha zo svojho rozumu.“


P. Condell na výzvu aby dokázal, že Boh neexistuje:

„To je tvrdý oriešok. Ukáž mi, ako sa dá dokázať, že neexistujú Zeus a Apolón, a ja použijem tvoju metódu.“


A. Einstein:

„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“


C. G. Jung:

„Náboženstvá sú terapeutické systémy.“


Rastislav Škoda:

„Humanizmus je realistická alternatíva k teológiam zúfalstva a ideológiam násilia.“


Pápež Benedikt XVI.:

„Európa vyvinula kultúru, ktorá vylučuje Boha z verejného svedomia spôsobom, aký ľudstvo dosiaľ nepoznalo.“


G. Ch. Lichtenberg:

„Kostolné veže sú obrátené lieviky na nalievanie modlitieb do neba.“


G. B. Shaw:

„nebo v konvenčnom ponímaní je miesto také prázdne, také fádne, take zbytočné, také úbohé, že sa esšte nikdy nikto nepodujal opísať celý deň v nebi, hoci množstvo ľudí opísalo deň pri mori.“


F. Nietzsche:

„Kristus - anarchista, ktorý bol úspešný. To je všetko.“


D. Bonhoeffer:

„Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu..“


Alfonso de Lamartine:

„Boh je len slovo vymyslené na vysvetlenie sveta.“


Lenin:

„Najhlbším zdrojom náboženských predsudkov je bieda a tmárstvo, práve proti ním musíme bojovať.“


OSHO:

„Veda môže vytvoriť raj, ale pre kňazov v ňom nebude miesto. Politik nebude schopný vykorisťovať.“


A. Korzybski:

„Boh nie je správne meno na označenie najväčšieho tajomstva vesmíru - je to len slovo, jedna z mnohých metaror pre to, na čo nejestvuje pomenovanie.“


G. Carlin:

„Samotný fakt, že ateizmus na rozdiel od náboženstiev je neziskový o niečom svedčí.“


F. M. Voltaire:

„Humanizmus nie je ničím iným, než obhajoba Človeka, záujmov všeľudských.“


A N E K D O T Y
Pozrite si najnovšie vtipy

Vtipy, citáty a ľudové múdrosti v roku 2010

Dva + 1 na záver roka

Na čom sa smejú veriaci:
Ateista: Skutočne si myslíte, že Jonáš bol tri dni v bruchu veľryby a vyšiel odtiaľ živý?
Kňaz: Neviem, ale keď sa dostanem do neba spýtam sa ho.
Ateista: Ale čo ak nebude v nebi?
Kňaz: Potom sa ho môžete spýtať vy sám.

Farár — namyslený a zlostný chlap — vysvetľuje deťom, kto sú to kresťania. Na konci hodiny chce zistiť, či ho pochopili a pýta sa:
— Deti, povedzte, napríklad prečo mňa volajú kresťanom?
— Po minúte ticha sa ozve nesmelý hlások:
— Možno preto, lebo vás dobre nepoznajú.

Pane Bože, teraz ma už počuješ?
mur.jpg, 36kB


[52]

Angličan, Čech a Slovák si prezerajú v galérii obraz nahého Adama a Evy v rajskej záhrade.
— Pozrite sa akí sú dôstojní a pokojní, — premýšľa Angličan, — To musia byť Angličania.
— Nezmysel, — nesúhlasí Čech. — Sú nahí a krásni, je jasné, že sú to Česi.
— Nemajú strechu nad hlavou ani žiadne šaty, — hovorí Slovák. — Majú na jedenie iba jablko a toto volajú rajom. To môžu byť iba Slováci.


[51]

Malý chlapec čaká na chodníku, kým vyjde matka z obchodu s potravinami.
Podíde k nemu neznámy pán a pýta sa:
— Chlapček, môžeš mi povedať, kde je tu pošta?
Chlapček mu poradí:
— Choďte rovno až po tamtú križovatku a potom odbočte vpravo. Pošta je hneď za rohom.
Neznámy vľúdne poďakuje a hovorí:
— Ja som nový pán farár, bol by som rád ak by si prišiel v nedeľu do kostola, ukážem ti cestu ako sa dostať do neba.
Chlapcek sa zasmeje:
— Aha, tomu určite uverím, keď neviete ani ako sa dostať na poštu.


[50]

Kňaz si v nedeľu nasadil nové bifokálne okuliare a vystúpil na kazateľnicu. Spodnou časťou okuliarov spoľahlivo číta kázeň, ale keď sa pozrie na veriacich cez hornú časť začne mať pocit nevoľnosti. A tak počas kázania poznamená:
Ospravedlňte prosím, že si stále musím skladať a zakladať okuliare. Keď pozerám nadol je to dobre, ale keď sa pozriem na vás začína mi byť zle.


[49]

Kňaz sa na hodine náboženstva pýta malých prváčikov:
— Kto z vás mi vie povedať, prečo máme byť v kostole ticho?
Prihlási sa jedno malé, milé dievčatko:
— Prosím, aby sme nezobudili tých čo spia.


[48]

Byrokracia sa rozmnožuje:
Desať božích prikázaní má 279 slov.
Vyhlásenie nezávislosti trinástich amerických štátov z roku 1776 má 300 slov.
Nariadenia Európskej únie o dovoze karamelových cukríkov má 25 911 slov.


[47]

Poučný príbeh z pochmúrneho stredoveku.
Na drakare (vikingskej lodi) starý otec poučuje deti:
— Keď sa blížite k pobrežnej dedinke a vidíte kostol, rabujte iba kostol.
— Prečo?
— Lebo v dedine, kde je kostol, už nie je čo rabovať.


[46]

Vo vlaku cestujú veľvyslanec s biskupom a diskutujú o tom koho titulujú významnejším titulom.
— Mňa oslovujú Vaša osvietenosť, — hovorí biskup.
— A mne hovoria Vaša excelencia, — kontruje veľvyslanec.
V kupé s nimi sedí obchodný cestujúci, ktorý sa zapojí do rozhovoru:
— Ja keď prídem k zákazníkovi zazvoním, on otvorí dvere a hovorí; „Bože môj! Opäť vy?“


[45]

Na hodine náboženstva dal duchovný deťom za úlohu nakresliť svätú trojicu. Malému Ďurovi sa nechce kresliť trojicu a kreslí lietadlo. Kňaz k nemu podíde a pýta sa ho:
— A kde že tu je svätá trojica?
— Letia v lietadle. Tu v iluminátore vidieť Boha-otca, Boha-syna a Ducha Svätého.
— A toto je kto? — Ukazuje farár na štvrtú hlavu v okne lietadla.
— To je Pontský pilot.


[44]

V malom mestečku na divokom Západe káže pastor o morálke:
— Alkohol je príčinou všetkých vašich neúspechov. Vypijete fľašu whisky, idete domov, žena vám robí škandál, vy siahnete po koltoch, ale po pálenke určite netrafíte.


[43]

A. Nikonov, známy ruský spisovateľ a ateista napísal na svojom blogu príhodu, ktorú mu porozprával Mark Rubinstein (známy ruský filmový producent a herec):
Pred desiatimi rokmi keď ešte Kirill Gunďajev nebol ruským patriarchom, ale bol tretím v hierarchii RPC (Ruská pravoslávna cirkev), stretol ho Mark na jednom z prijatí v Kremli. Gunďajev jedol mäso, a podobné delikatesy a pil vodku. Začudovaný Rubinstein k nemu podišiel a pýta sa ho:
— Ako to, že jete mäso, otče, veď teraz je v Rusku pôst?
— Nech ho pánboh ochraňuje! — Odvetil Gunďajev.
„Chlapík má zmysel pre humor“, — okomentoval to A. Nikonov, predseda ATOM (Moskovské spoločenstvo ateistov), — a ja som si donedávna myslel, že to je iba vtip, ktorý koluje vo verejnosti.


[42]

Istý zlodej si obľúbil jeden kostol a chodil doň kradnúť peniaze. Skôr než si ich zoberie hovorí:
— O Svätá Mária, či si môžem zobrať tieto peniaze ja biedny človek? A sám si ženským hlasom odpovedá:
— Môžeš, môžeš, úbožiak, biedny!
Jedného dňa sa kňaz rozhodol zlodeja preškoliť, skryl sa za oltár a na zlodejovu otázku vykríkol:
— V žiadnom prípade naničhodník jeden!
Na to zlodej pokojne odvetíl:
— Ale vás, Pán Kristus, som sa nepýtal!
Zobral peniaze a odišiel.


[41]

— Pane bože! Prečo si stvoril taký mizerný svet?
— Ja som ho nestvoril. Len som mu poskytol hosting.


[40]

Napísali sme bývalemu duchovnému Alexejovi Raju, ktorý sa vzdal náboženstva, stal sa ateistom a teraz vystupuje proti cirkvi. Pochválili sme jeho internetovú stránku a uviedli sme, že Spoločnosť Prometheus má podobné ciele. Odpísal nam s humorom jemu vlastným:
„Ďakujem. Nech vám Boh pomáha v tejto neľahkej práci.“


[39]

Predavač v stánku pred kresťanským chrámom vykrikuje:
— Triesky z hrobu Ježiša Krista! Triesky z hrobu Ježiša Krista!
Okolo ide mladý človek a pýta sa predávajúceho:
— Ako môžete predávať triesky z hrobu Ježiša Krista, veď ten hrob bol kamenný?
Trhovník sa rozčúli:
— Počúvaj, mazaj odtiaľto, sopliak jeden! Ty si určite ateista ...

+ jeden kreslený

Fatva:
Každý kto uverejní túto reprodukciu bude ukameňovaný.

dawobr.jpg, 15kB
Na mojom touste sa zjevil obraz Richarda Dawkinsa.


[38]

V jednej z nemenovaných kresťanských krajín prišiel Moslimský imám na úrad so žiadosťou, aby dostal súhlas nevyhnutný na postavenie mešity. Úradník, ktorý nemieni splniť imámovu požiadavku hovorí:
— Iba cez moju mŕtvolu.
Imám prijíma odpoveď bez známky nevôle:
— Dobre, sami ste si určili podmienky.


[37]

Stretnú sa dvaja bratia. Jeden hovorí druhému:
— Prečo nechodíš do kostola, už som ťa tam dávno nevidel.
— Nemôžem, prekliatí zlí duchovia ma sužujú, nechcú ma tam pustiť.
— Tak im povedz, že ideš do kina.


[36]

Kňaza pri návšteve v bohabojnej rodine privítali dva papagáje pozdravom:
— Ahoj my sme dve cundry, nechcete sa pobaviť?
Domáca pani sa ospravedlňuje, že to nevie papagájov odnaučiť. Farár sa ponúkne, že má tiež dvoch papagájov, ktorí sú slušní, lebo ich naučil modliť a čítať bibliu, možno keď ich prinesie prevychovajú týchto dvoch nemravníkov. Na druhý deň farár prinesie svojich dvoch papagájov, ktorí sa v klietke modlia ruženec. Domáce papagáje ich vítajú svojím:
— Ahoj my sme dve cundry, nechcete sa pobaviť?
Jeden z prinesených papagájov sa podíva na druhého a hovorí:
— Odlož ruženec Bob, naše modlitby boli vypočuté.


[35]

— Nech je svetlo! — Povedal boh. Ale stále bola tma. Boh sa zamyslel a dodal:
— Nech je zrak.

+ jeden za zmeškaný, 34 týždeň:

— Pán farár, môžem sa počas pôstu milovať so ženou?
— Môžeš, syn môj, len nie s tučnou.

+ jeden obrázkový:

pedo.gif, 30kB
Nová značka


[33]

Na hodine v Katolíckej univerzite v Ružomberku
— Čo myslíte, prečo apoštol Peter nasledoval Ježiša?
Jeden zo študentov:
— Lebo Ježiš vyliečil Petrovu svokru a tomu neostávalo nič iné iba odísť z domu.


[32]

Dedko rozpráva vnukovi:
„Keď k nám prišli misionári mali svätú knihu a my sme mali našu pôdu. Teraz máme ich knihu a oni majú našu pôdu.“


[31]

Kňaz sa pýta pri spovedi chlapca, ktorý mu robí miništranta:
— Nevylamoval si ty kostolnú pokladničku nožíkom?
— Nie, pan farár... Ale aký dobrý nápad!

za 30 týždeň:

Tri variácie na jeden vtip:
I. syn lord hovori tatkovi: ja sa ožením. - a s kym? - so zahradníkom - panebože nie, ved to ja labourista! (zdroj: internetová diskusia - Pavol Satko)
II.- Mama, ja sa idem zenit. A koho si beries? Joza od susedov, Preboha, nie! Ved je to evanjelik! (zdroj: internetová diskusia - Prievidzanka)
Naša verzia:
Vzorný kresťanský syn na Slovensku si pýta súhlas rodičov:
— Mamička, Ocinko, mohol by som sa už oženiť?
— A kto že je tá vyvolená?
— Ten nový tréner našich futbalistov.
— Tak to v žiadnom prípade, veď to je ateista.

za 29 týždeň:

Kňaz sa rozpráva s mladou farníčkou, ktorá prišla upratovať na faru. Ta mu po chvíli hovorí:
— Pán farár, prečo mi strkáte ruku pod sukňu?
— Och, Pane Bože, aký som roztržitý, poplietol som si ťa z miništrantom.


[28]

Študent fyziky sa nadchol náboženstvom a prestúpil do cirkevného seminára. Sedí na prednáške a ako obvykle počas prednášky drieme. Prednášajúci duchovný k nemu podíde a pýta sa:
— Nuž tak mi povedzte, čo je to Božia sila.
Seminarista sa strhne a v okamihu odpovedá:
— Božia sila je Božia hmotnosť krát Božie zrýchlenie.


[27]

Dvaja dobre pripití židia búchajú na vráta ženského kláštora a je zrejmé, že nevedia kde vlastne sú. Z druhej strany na nich kričia:
— Choďte odtiaľto! Tu sú Kristove nevesty a vy, čo ste zač?
— My? My sme príbuzní zo ženíchovej strany!

Jeden za zmeškaný 26. týždeň:

Zdôveruje sa miništrant duchovnému:
— pán farár včera som našiel hodinky.
Farár na to:
— Dúfam, že si si ich nenechal?!
— Nie, pán farár, už som ich predal!


[25]

Trom mníškam prebehla cez cestu čierna mačka. Dve z nich nerozhodne zastavili, nevediac čo robiť. Tretia im hovorí:
— Ach, Bože, sestry, aké ste len poverčivé! Popľuje si tri krát cez ľavé plece a rozhodne vykročí vpred.


[24]

Malý chlapček sedí na priedomí, pred ním papierová škatuľa plná práve vyliahnutých mačiatok. Okoloidúci sa pristavujú:
— Aké krásne mačiatka, čie sú, tvoje?
— To sú kresťanské mačiatka, — odpovedá chlapec.
— Okoloidúci si opakujú:
— Kresťanské mačiatka? Aké sú krásne.
Po nejakom čase, opäť to isté miesto, ten istý chlapček, tie isté mačiatka. Okoloidúci sa opäť pristavujú:
— Čieže sú tie krásne mačiatka, tvoje?
— To sú ateistické mačiatka, — odpovedá chlapec.
— Ako to? Veď pred niekoľkými dňami si hovoril, že sú kresťanské.
— Áno, ale odvtedy sa im už otvorili očká.


[23]

Dva na tento týždeň:

Rozhovor medzi pravoslávnymi v rade na svätenú vodu:
— A čože je to za sviatok?
— V tento deň Ježiš Kristus prijal našu pravoslávnu vieru a pokrstil sa...

Veriaci sa modlí:
— O Ježišu, prečo mi dávaš tak málo peňazí? Keď odídem od teba k inému Bohu, vari nebudeš ľutovať?
Ježiš:
— Prečo by som mal ľutovať iného Boha?


[22]

Stalo sa v časoch, keď na dedine ešte chovali kravy:
Mladé dievča, školáčka, viedla na retiazke kravu. Stretol ju farár a pýta sa jej :
— Marka, kam že vedieš tu kravu?
— Otec ma poslal aby som ju zaviedla k býkovi.
— Taká nehoráznosť, — rozčúli sa kňaz. — Vari to tvoj otec nemôže urobiť sám?
— Nie, — odvetí dievča. — To musí urobiť býk.


[21]

Na preplnenom zasadnutí Vedeckej rady kresťanskej bohosloveckej akadémie sa nečakane v svetelnej žiare zjaví anjel a prehovorí k nemenovanému rektorovi:
— Hospodin je veľmi spokojný s vašou zbožnosťou a za odmenu vám ponúka na výber jeden z troch darov: nekonečnú múdrosť, nekonečné bohatstvo a nekonečnú krásu.
Rektor, ktorý konečne precitol a je opäť pri zmysloch, bez rozmýšľania vyberá prvé.
— Nech sa stane, Amen! — riekne anjel a zmizne.
Nastane hrobové ticho. Všetci, ako očarovaní pozerajú na rektora, ktorý sedí so zatvorenými očami a sklonenou hlavou, okolo ktorej sa zjavne šíri žiara nekonečnej múdrosti.
Uplynie minúta, druhá, tretia ... Po piatej minúte niekto nevydrží a šušká:
— Otče, nesužujte nás! Povedzte už niečo...
Rektor pomaly dvíha hlavu, otvára oči, premeriava auditórium múdrym pohľadom a nakoniec prerečie:
— Bolo treba vybrať peniaze.

A ešte jeden za zmeškaný 20. týždeň:

Do predajne s náboženskými predmetmi vojde ženička, chvíľu sa obzerá a potom sa pýta:
— Kto je na tomto obraze?
— Ježiš Kristus, — odpovedá predavač.
— A na tomto?
— Ježiš Kristus.
— A tuto, na tomto?
— Nuž veď to je spasiteľ! — Znervóznie predavač.
— Nevravte? — začudovane vyhŕkne ženička, — Ale ako veľmi sa podobá na Ježiša Krista!


[19]

Príde chlapík k doktorovi s bolesťami chrbta. Doktor ho vyšetrí a nakoniec mu oznámi diagnózu :
— Nuž musím konštatovať, že máte problémy s krížami.
Prekvapený pacient vyhŕkne:
— Pán doktor, ako viete, že som ateista?

A ešte jeden za zmeškaný 18. týždeň:

Hádanka pre veriacich
Kto nemá starého otca?
Odpoveď:
hoB ej mocto ohej obel ,sutsirK šižeJ


[17]

Stretne farár dedinčana, ktorý nechodí do kostola a pýta sa ho:
— Prečo neprídete občas na svätú omšu?
— Nuž, aby som bol úprimný, pán farár, nechodím, lebo tam chodí veľa pokrytcov.
— Ak kvôli tomu sa neznepokojujte, — hovorí farár — v našom kostole sa vždy nájde miesto ešte pre jedného.


[16]

Pýta sa modlivka ďateliny:
— Prečo sa nemodlíš?
— Nechcem byť spasená.

ben.jpg, 5,9kB
Prikázania pápeža Benedikta:
I. Váš sexuálny život je naša záležitosť.
II. Do nášho sexuálneho života vás nič.


[15]

Mladý kresťan sa pýta duchovného:
— Otče, skutočne sa mám vzdať svetského života, ak chcem byť dobrým kresťanom?
— Neznepokojuj sa chlapče, odvetí kňaz — ak bude tvoj život skutočne kresťanský, svet sa sám od teba odvráti.


[14]

Žena s milencom v posteli, nečakane sa vracia manžel, prestrašený milenec vyskakuje z okna pätnásteho poschodia. Hrôza! Začína sa modliť:
– Pane bože, urob zázrak aby som sa nezabil, sľubujem ti, že už nikdy nebudem smilniť. A dopadne rovno na obrovský odkrytý kamión, ktorý vezie náklad mäkkých matracov.
Leží na matracoch a rozmýšľa:
– Padal som sotva pol sekundy a aká hlúposť ma napadla.


[13]

Muž so ženou idú okolo kostola. Muž zbadá krabicu s otvorom a zastaví, aby do nej hodil milodar. Žena nechápe čo robí a začudovane sa pýta:
– Čo robíš? Posielaš list? Veď to je poštová schránka.


[12]

Baptista sa ocitol na neobývanom ostrove. Po roku priplávala k ostrovu loď a chystajú sa stroskotanca zachrániť. Prezerajú ostrov a vidia: postavený dom, okolo neho záhradka a v nej koza. Presne ako to u poriadneho stroskotanca má byť. Iba bokom, ďalej od domu, vidia dva kostoly a tak sa ho pýtajú:
– Ale prečo dva kostoly?
– Nuž, tento je môj a do toho druhého nechodím.


[11]

Pripitý chlapík vojde do kostola, vtrepe sa do spovedelnice a zadrieme. Keď sa k nemu obráti farár a spovedník mlčí. Farár zaklope na okienko, aby ho vyzval k spovedi, na čo opilec promptne reaguje:
– Nevyklepávaj, ani tu nie je hajzel papier.


[10]

Janko sa vráti v nedeľu z kostola a hovorí mamke:
– Keď budem veľký budem kňazom.
– To je pekné povolanie, ale čo tak odrazu, veď sa ti ráno ani nechcelo ísť do kostola.
– No veď preto, aj tak musím chodiť do kostola a tak si myslím, že rečniť pred oltárom bude zaujímavejšia ako sedieť a počúvať v lavici.


[9]

Po havárii lietadla sa zachránili dvaja ľudia a ocitli sa na neobývanom ostrove. Jeden z nich behá dokola ako zmyslov zbavený a vykrikuje:
– Umrieme tu! Čoskoro tu umrieme! Niet tu ani vody ani jedla, zomrieme tu!
Druhý spokojne sedí pod palmou a nadchýna sa západom slnka.
– Čo nechápeš, že tu čoskoro zomrieme? Ako môžeš len tak, spokojne sedieť? – Kričí na neho spoločník.
– Nie, to ty nechápeš, – hovorí ten pod palmou, – ja zarábam 100 tisíc dolárov za týždeň...
– Aký zmysel majú tvoje peniaze, sme na ostrove, bez vody a jedla! Čoskoro zomrieme!
– Počúvaj, – pokojne odvetí druhy, – zarábam 100 tisíc dolárov za týždeň a pravidelne dávam desiatok na cirkev. Môj pastor ma nájde!


[8]

Rozprávajú sa po ceste z kostola dve susedky:
– Počula si ako tá Hana na omši chrápala?
– Pravdaže, veď nás všetky pobudila.

evol.jpg, 5,9kB
konverzia


[7]

Chlapci idú z náboženstva a rozprávajú sa o tom, čo počuli na vyučovaní.
Jeden hovorí:
– Čo myslíš, ako je to s tým diablom, o ktorom dnes hovoril pán farár?
Druhý na to:
– Vieš ako to bolo s Ježiškom a Mikulášom... Určite to zas bude tvoj oco.


[6]
V nedeľu dopoludnia, otec sedí v kresle pred televízorom a do obývačky vojde syn vystrojený na nedeľnú omšu.
– Ocí, môžem sa ťa niečo spýtať?
– Čo je zas? – odvrkne otec bez toho aby odtrhol oči od televízora.
– Kedy budem taký veľký aby som už tiež nemusel chodiť do kostola?
[5]
Zomrie kresťan, fanatický hráč počítačových hier. Pri nebeskej bráne mu vysvetlia, že kvôli zábave zanedbával náboženské povinnosti a pošlú ho do pekla. Po týždni volá Lucifer pána Boha:
– Koho si mi tu poslal? Je to nejaký blázon. Zničil všetky kotly, zaškrtil čertov a teraz behá po všetkých pekelných chodbách a vykrikuje: „Kde je prechod do druhého levelu?!“
[4]
Viete aký je rozdiel medzi doktorom medicíny a doktorom teológie?
Ten prvý lieky predpisuje a ten druhy by ich potreboval.
[3]


[2]
Sťažuje sa farár svojmu kolegovi:
– Zistil som, že v poslednej dobe sú ľudia akýsi veľmi nervózni.
– Podľa čoho tak usudzuješ?
– Lebo počas mojej kázne akosi prestali zaspávať.
[1]
Farár dostal prosbu modliť sa za veriacu členku farnosti ktorej v hlave našli nádor. Modlitbu začal so slovami:
– Pane Bože, ak má táto naša sestra niečo v hlave, prosíme ťa aby si to odstránil.
Na začiatok roka jeden obrázkový o najsvätejšej trojici:

Boh otec 33,3 %
Boh syn 33,3 %
Boh duch svätý 33,3 %

troj.jpg, 20kB

Ľudové múdrosti

Biskup Rudolf Baláž odkázal vrahom a zlodejom:
„Nekorumpujte slovenských občanov a nevraždite! Boh vás vidí!“
Diskutér DIMON 672:
„Namiesto toho, aby človek premýšľal ako zlepšiť svoj život, vymyslel hromadu bohov!“
Nekresťan na požiadavku veriaceho nekritizovať náboženstvo:
„Poďme sa dohodnúť — vy nelezte do škôl, do armády, nestavajte kostoly za štátne peniaze, nekritizujte tzv. sektárov a my nebudeme kritizovať kresťanov.“
Neznámy:
„Ježiš, ak aj existuje, nie je o nič lepší ako jeho otec Jehova. Jeden i druhý mlčí.“
Provokatér:
„Modlitba nespraví z chudáka boháča a z debila rozumného človeka!“
Zázrak o ktorom ste nevedeli:
„Ježiš Nazaretský se narodil roku 4 př. Kr.“ (čítaj: čtyři roky před Kristem). Z knihy Evropa a evropané Jean-Baptiste Duroselle, Fortuna Print Praha 2002 na strane 69
QUINTILIANUS, Marcus Fabius:
„Boh neodlíšil človeka od smrteľných bytostí ničím iným viac, ako schopnosťou hovoriť.“
Názor poľského diskutéra s nickom Lavenda44 na internete, pod videom k výstavbe obrovskej sochy Krista v meste Swiebodzin:
„Kupa betonu a pozniej ludzie beda sie do tego modlic jak do Boga, tak jak kiedys zydzi na pustyni do ulanego ze zlota cielca.“
Z rozhovoru medzi veriacimi a neveriacimi
— Veriaci človek považuje svoje náboženstvo za jediné a pravé a môže ho uraziť, ak mu budú neustále pripomínať, že to tak nie je.
— Pri takej logike platí, že ak mi neustále pripomínajú existenciu náboženstiev uráža to moje ateistické city.
Bild: „Je vaša duša duchovná?“
Brad Pitt: „Nie, nie, nie! Som ateista asi 20 % a 80 % agnostik. Nemyslím si, že niekto skutočne vie. Budete si istý až keď sa tam dostanete, dovtedy nemá zmysel o tom premýšľať.“
Kde je chyba?:
„Môj syn príde zo školy a po hodine náboženstva sa ma pýta rôzne veci. Keď mu vysvetlím môj pohľad na vec, učiteľka si ma zavolá, aby som nemýlil svoje dieťa.“
Diskutér s nickom ludo33 v diskusii k článku na internete o bilbordoch, ktoré šokovali cirkev:
„Cirkev nie je ničím, než MLM (multi level marketing), aj tam ide len a len o prachy, zabalené do pekných rečí.“
Jední i druhí veria, že boh na siedmy deň po stvorení sveta odpočíval:
„Podľa židov to bola sobota, podľa katolíkov nedeľa. Máme voľnú sobotu i nedeľu, sme teda žido-kresťania.“
Biblia o pokúšaní Ježiša na púšti, Matúš 4:2:
„Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol.“
Benedikt XVI.:
„... u chorých ľudí nefunguje slobodná vôľa“
Jonathan Davis:
„Som ateista kvoli takým sračkam, ako je televangilizmus. Myslíte, že všetky tie prachy skutočne dostane charita?“
A. Kašpirovský:
„Keď vidím prezidentov, ako sa prežehnávajú (v minulosti komunistov) cítim, že mi ukradli Vlasť a že sa blížime k priepasti.“
I. G. Barbour:
„Keď sa v sedemnástom storočí náboženstvo po prvýkrát stretlo s modernou vedou, bolo to priateľské stretnutie.“
Nuž mu pripomíname: v roku 1600 upálili G. Bruna, v roku 1632 odsúdili G. Galileiho na doživotné vezenie...
Začiatok rozprávky pre veriacich fundamentalistov:
„Kráľ mal troch synov: dvoch múdrych a tretí bol ateista.“
Z ruského internetu:
„Chcem byť kresťanom, ale nemôžem. Veď boh je židovský, ale ja som rus. Aká smola...“
Alexej Raju::
„Boh stvoril nemoci. Človek stvoril lieky.“
Z humoru ukrajinských ateistov::
„Neuspešného muslimského teroristu nečaká v nebi 72 panien ale 72 svokier.“
Slovenský penzista sa radí s kňazom::
„Dostal som rozhodnutie o dôchodku s číslom 666, čo mám robiť?.“
Doplnenie úprimnej spovede::
„rozhadzovala som sople...“
Oznam v kostole::
„Nenechávajte svoje veci z dohľadu, aby si niekto nepomyslel, že to je odpoveď na jeho modlitby.“
Príznak fanatického kresťana::
„Je to človek, ktorého fyzika, história, astronómia ničím nedokázali presvedčiť, ale mýty starovekých pastierov, ho presvedčili ľahko.“
Z definícií a sentencií Jula Voskára::
„Krst sú vráta do správneho košiara.“

„Náboženskosťou je najviac postihnutá, zdá sa, cirkevná hierarchia“


Oznam veriacim v pravoslávnom chráme::
„Sviečky kúpené mimo chrámu sú neúčinné! Prosíme vás, nepoužívajte ich.“
Z božieho zápisníka:
„Včera som stvoril ateistov... Prestávam piť!“
Diskutér s nickom nalza na internete:
„Kdesi som čital, že Pavlovo obrátenie sa začalo tym, že spadol z koňa. Na hlavu. Po takom úraze človek porobí všeličo :-)“
Bloger P. Satko v internetovej diskusii:
„Mojžiša si vymysleli grécky píšuci vzdelanci. Bol vymyslený okolo roku 480 BC. Žiadne záznamy sa nestratili, lebo žiadne neboli. Rovnakým spôsobom, ako Mojžiš, bol v roku 1954 stvorený Gandalf.“
Nápis na bilborde pri diaľnici:
„Ježiš na teba čaká.“
Aj Boh sa unaví - Genesis 2:2:
„...na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal.“
Ako poznáte ortodoxného náboženského idiota 3:
„Ak stretnete človeka, ktorý sa smejete z mnohobožstva, ale nemá problém s vierou v trojdediného boha (božiu trojicu).“
Ako poznáte ortodoxného náboženského idiota 2:
„Ak stretnete človeka, ktorý sa cíti urazený a ponížený keď vedci hovoria, že pochádzame z iných foriem života, ale nemá problém s biblickým tvrdením, že sme boli vytvorení z hliny.“
Ako poznáte ortodoxného náboženského idiota 1:
„Ak stretnete človeka, ktorý odmieta tisíce bohov iných náboženstiev, ale rozčuľuje sa, keď odmietajú toho jeho.“
Diskutér na internete s nickom rev:
„Kto ešte bráni RKC, ten ešte nepochopil, že tento titanic už sa nedá zachrániť. A je jedno, či má niekto na mysli vieru alebo inštitúciu.“
Diskutér na internete s nickom Negaft na adresu islamských teroristov:
„Tie nábožné suky dali všetku svoju lásku prízraku“
F. J. Sheen, keď zrejme premýšľal o ateizme:
„Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské“
Biblia - dialóg dvoch gayov?:
Ježiš: Peter miluješ ma?
Peter: Áno pane. Ty vieš, že Ťa milujem.
Ježiš: Pas moje baránky.

Žurnalista G. Will:
„Vatikán je 119 akrov viery v európskom mori neviery“
NonStampCollector:
„Ak je ateizmus náboženstvo (ako tvrdia niektorí), potom nezberanie známok je koníček!“
G. Šedý v Obrys-Kmen:
„A už nám tu proboha nestavte další kostely, raději opravte ty staré, co se rozpadají stejně jako západní křesťanská morálka a papežská neomylnost!“
Z legiend o Bohu::
„Boh chcel pôvodne stvoriť svet za jeden mesiac, ale Chuck Norris mu dal iba sedem dní.“
S. Smith:
„existujú tri pohlavia muži, ženy a duchovní.“
V. Solovjev :
„U nás stretnete častejšie svätých, ako čestných.“
Bloger s nickom Nindža:
„Boh, viera, cirkev neprinášajú spoločnosti oslobodenie od otroctva, oni otrokom utierajú iba sople.“
R. Gemela na blog.christ-net.sk:
„Ateizmus totiž už ani nie je úplne v móde – v móde je náboženstvo ignorovať. A každého, kto presadzuje jeho hodnoty, je v móde odsúdiť do polohy slepého fanatika, ktorý už v Európe 21. storočia nemá miesto.“
Z. Jakubáč bloger SME:
„To že 3. pravoverných vyobcovali z vraj katolíckej cirkvi neznamená začiatok konca viery v Ježiša Krista medzi veriacimi, ale že táto viera je už teraz mrtvá.“
Modlitba duchovných za štát::
„Dajte nám peniaze, dávajte nám stále peniaze. - Peniaze naše každodenné daj nám dnes.“
Šimon Perez:
„To, že je Boh neviditeľný mi pomáhá zmieriť sa s tajemstvom jeho existencie.“
Otázka v internetovej diskusii:
„Vari možno porovnať stádo ateistov s hlboko a úprimne veriacim stádom baranov a oviec hospodina?“


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk