SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Citáty

K. Marx - F. Engels :

„Príď s tvojimi bohmi do krajiny, kde platia iní bohovia, a dokážu ti, že si obeťou fantázií a abstrakcií.“


Astrofyzik a teológ I. Kapišinský:

„...odporúčané čítanie Písma a jeho akési ľudové vykladačstvo v zbožných domácnosťiach (je) poriadne riskantné.“


Aleister Crowley:

„Ak by človek bral Bibliu vážne, mohol by sa zblázniť, ale na to aby bral Bibliu vážne, už musí byť šialený. “


Neznámy:

„Prečo toľko viery v Bibliu? - lebo absolútna väčšina veriacich nevie to čo vedia teológovia - že je to zmes pochybných báchoriek vyextrahovaných z iných náboženstiev, z rôznych historických období.“


J. Merryweather:

„Musím sa označovať za ne-kupca, ne-astrononma, ne-mezzo-sopranistu, ne-morskú pannu?Nie, samozrejme, že nie. Jediný dôvod, prečo sa označujem za a-teistu je ten, že sme všetci pod tlakom deklarovať príslušnosť k nejakému náboženstvu. Ja žiadne nemám.“


M. Chorvát:

„Náboženstvo zaťažuje človeka tým, že ho stavia pred neexistujúce problémy a opantáva ho systémom príkazov a zákazov, čím ochromuje jeho aktívnu činnosť.“


Z knihy Š. Surmáneka Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi:

„Žiadna národná katolícka cirkev v Európe v snahe zvýšiť svoj vplyv na veriacich, štátnu organizáciu a jej politických predstaviteľov nepostupuje tak jednoznačne, razantne a v duchu oficiálnej línie Vatikánu, ako je to v prípade katolíckej cirkvi na Slovensku a jej riadiaceho orgánu Konferencie biskupov Slovenska.“


F. Nietzsche:

„Učiť sa myslieť: o tom už nemá na našich školách nikto ani potuchy.“


Juraj Mesík:

„K „militantnému ateizmu" ma priviedli tri životné skúsenosti: život v USA, práca v Afrike a obroda náboženského fanatizmu na Slovensku.“


Wendy Kaminer:

„Sekularisti sú často neprávom obviňovaní zo snahy vylúčiť náboženské ideály z verejného diskurzu. My im jednoducho chceme zakázať verejné sponzorstvo.“


F. Nietzsche:

„V kresťanstve ani morálka ani náboženstvo nemajú v žiadnom bode nič spoločné s realitou.“


A. S. Puškin:

„Náboženstvo je cudzie nášmu mysleniu a naším zvykom....“


I. J. Repin:

„Kresťanstvo – to je otroctvo, pokorná samovražda všetkého, čo je najlepšie, najdrahšie a najvyššie v človeku – je to kastrácia...“


A. Bierce:

„Nič je logickejšie než prenasledovanie. Náboženská tolerancia je druh nevery.“


Ch. Dickens:

„Katolícka cirkev je najhroznejším prostriedkom na politickú a sociálnu degradáciu...“


I. I. Skvorcov-Stepanov:

„Náboženská viera prekáža rozletu ľudského ducha, obmedzuje myslenie.“


Xenofanes z Kolofónu:

„Keby voly, kone, alebo levy mali ruky, aby mohli nimi maľovať a tvoriť diela ako ľudia, kone by vytvorili podoby bohov podobné koňom a voly podobné volom a ich telá by urobili takými, akú sami majú postavu.“


I. P. Pavlov:

„Kto nič nevie, ten nemá inú možnosť iba veriť.“


Demokritos:

„Aj najmenší ústupok od pravdy vedie neskôr k nekonečným omylom.“


V. K. Klifford:

„Ak by ľudia neboli lepší ako ich náboženstva, svet by bol peklom.“

M. Luter:

„Rozum je najväčším nepriateľom viery.“


G. Carlin:

„Nikdy by som nechcel byť členom skupiny, ktorej symbolom je chlapík pribitý na dvoch kusoch dreva.“


V. F. Rubcov:

„Cirkev – to je v pravom zmysle slova BLÁZINEC, - dom, v ktorom z človeka robia blázna.“


Gabriel Laub:

„Ateista je človek, ktorý si z ateizmu nerobí boha.“


A. Matuška:

„je pohodlnejšie byť veriacim ako ateistom.“


Delos B. McKownv:

„Neviditeľné a neexistujúce sa veľmi podobajú.“


L. Krajnov-Rytov:

„Buďte si istí, že váš Boh má vašu farbu kože.“


Stendhal:

„Jediným ospravedlnením Boha je to, že neexistuje.“


Mahatma Gandhi:

„Boh nemá náboženstvo.“


B. Russel:

„Na jednej poličke mám vedľa seba Bibliu a Voltaira – ako jed a protijed.“


A. Einstein:

„Proces vedeckého objavovania, to je vpodstate neprestajný útek od zázrakov.“


C. Sagan:

„Evolúcia postupuje od mutácie k selekcii... To je proces tvorenia, kde Boh nemá miesta. .“


Honoré de Balzac:

„Púšť - to je Boh bez ľudí.“


Jean Paul:

„Najväčší, nevyvratiteľný zázrak, to je viera ľudí v zázraky.“


V. Majakovský:

„Urobili hračku, Nazvali boh a čakajú, aby tento boh pomohol.“


F. Nietzsche:

„Čistý duch – čistá lož.“


L. Feurebach:

„Náboženstvo je sen ľudského ducha. Ale aj vo sne sa človek nachádza na zemi a nie v nebi.“


Mahátma Gándhi:

„Pre človeka s prázdnym žalúdkom je bohom jedlo.“


Neznámy neveriaci:

„Neverím v existenciu Boha, ale v skutočnosti iba diabol mohol vymyslieť také jablko sváru akým je náboženstvo.“


Barónka Marie von Ebnerová-Eschenbachová:

„Čím viac napredujeme v poznávaní Boha, tým viac sa nám vzďaľuje.“


Friedrich Hebbel:

„Náboženstvo je najvyššia márnosť.“


G. B. Shaw:

„Všetky veľké pravdy začínajú ako rúhanie.“


Hans Konzelmann:

„Cirkev žije vďaka faktu, že moderný výskum o Ježišovi nie je všeobecne známy verejnosti.“


Seneca:

„V každom dobrom človeku sídli boh, aj keď nevieme aký.“


Shakespeare o Biblii:

„Niet smiešnejšieho a hlúpejšieho príbehu ako si vymysleli židia.“


Blaise Pascal:

„Ľudia nikdy nepáchajú zlo tak dokonale a s potešením, ako keď konajú na základe náboženského presvedčenia.“


Ruth Hurmence Green:

„Boli časy keď náboženstvo vládlo svetu. Poznáme ho pod menom Obdobie temna.“


Douglas Adams:

„Nestačí vidieť, že záhrada je krásna, bez toho aby sme museli veriť, že v jej dolnej časti existujú víly?“


A. Koraszewski:

„Náboženstvo nám vysvetlí všetko za pomoci ničoho.“


R. Dawkins:

„Kresťanské dieťa neexistuje; je to len dieťa kresťanských rodičov.“


T. Edison:

„Všetky Biblie sú dielom človeka.“


A N E K D O T Y
Pozrite si najnovšie vtipy

Vtipy, citáty a ľudové múdrosti v roku 2009

Ateista a významný biskup sa stretli na verejnej diskusii o pôvode človeka. Ateista počas celej diskusie nebol ochotný prijať a uznať náboženskú teóriu, až to nakoniec biskup nevydržal a odvrkol:
– Dobre teda, nech vy pochádzate z opice a ja od Boha.
– Výborne,– odvetil spokojne ateista, – ale v mojom prípade je vidieť zreteľný vývoj... Keď však porovnáme vás s Pánom Bohom, potom výsledok, bude žiaľ veľmi smutný...


[51]
Mladá farníčka sa počas rozhovoru s duchovným odrazu zarazene spýta:
– Pán farár, prečo mi strkáte ruku od sukňu?
Duchovný otec bez zaváhania odpovie:
– Och, prepáč dcéra moja, zmýlil som si ťa s miništrantom.
[50]
Farár príde do raja a všetci anjeli, ako vo vytržení okolo neho obletujú a neustále ho objímajú. Vtom prechádza nebeskou bránou ďalší veriaci nebožtík. Vidí ako vítajú farára a jeho si nikto nevšíma. Pýta sa teda jedného z anjelov:
– Jeho obletujete a mňa si prečo nikto nevšíma?
Anjel na to:
– Takých ako ty je tu veľa, ale on je prvý.
[49]
Miništrant sa zdôveruje farárovi:
– Pán farár, včera som našiel hodinky.
– Dúfam, že si si ich nenechal!
– Nie, už som ich predal.
[48]
Do našich radov
Príde chlapík k lekárovi:
– Pán doktor, hrozne ma bolí chrbát
Lekár ho vyšetrí a konštatuje:
– Máte problémy s krížami
Chlapík na to:
– Pán doktor, ako viete že som ateista?

[47]
O detskej lenivosti
Matka budí syna:
– Vstávaj, musíš ísť do kostola!
– Ale mne sa nechce.
– Vstávaj, je veľa hodín, už musíš ísť do kostola!
– A prečo by som musel?
– Musíš synček, veď si farár!
[46]
Duchovný vstal z kolien a oznámil veriacim:
– Dnes je tu človek, ktorý si začal s cudzou ženou. Ak nepoloží do zvončeka 100 eur oznámim jeho meno z kazateľnice.
Keď miništranti obišli veriacich a vrátili sa k oltáru, bolo vo zvončeku devätnásť sto eurových bankoviek a 50 eur s papierikom na ktorom bolo napísané: Zvyšných 50 eur prinesiem zajtra.
[45]
Arpád vstúpil od kláštora v ktorom sa veľmi prísne dodržiaval sľub mlčania. Mníchom dovolili hovoriť s predstaveným kláštora len raz za sedem rokov. Arpád pobudol v kláštore sedem rokov a prišiel jeho čas hovoriť.
– Chceš niečo povedať? – spýtal sa ho predstavený.
– Áno, – povedal Arpád. – Posteľ je veľmi tvrdá.
Uplynulo opäť sedem rokov a Arpád dostal možnosť prehovoriť.
– Chceš niečo povedať? – spýtal sa ho predstavený.
– Strava je hrozná. – povedal Arpád.
Opäť uplynulo sedem rokov mlčania a Arpád prišiel znova k predstavenému.
– Nuž, ako, chceš niečo povedať?
– Áno, odchádzam.
– Výborne, – povedal predstavený. – Čertovsky rád to počujem, lebo od svojho príchodu si nerobil nič iné, len si sa sťažoval.
[44]
Svetová hospodárska kríza, miliardár sa ponáhľa na dôležité obchodné stretnutie, ktoré ho môže zachrániť pred absolútnym krachom. Na mieste stretnutia však vidí beznádejne obsadené parkovisko. V zufalstve zodvihne hlavu k nebu a zvolá:
– Pane Bože, urob zázrak aby tu bolo miesto na parkovanie, dám na tvoju počesť postaviť nový kostol.
– Odrazu však zbadá ešte jedno voľne miesto a rýchlo opäť zodvihne hlavu k nebu:
– Nie, nie, nie! Netreba, už som našiel!
[43]
– Patrik, vdova Maloniová sa mi sťažovala, že si jej ukradol najkrajšie prasiatko. Je to pravda?
– Áno, vaša ctihodnosť.
– A čo si s ním urobil?
– Zarezal a zjedol, vaša ctihodnosť.
– Ach, Patrik, Patrik! Keď sa stretneš s vdovou a prasiatkom pri poslednom súde, čo povieš na svoju obranu?
– Hovoríte, že tam bude aj prasiatko vaša ctihodnosť?
– Samozrejme.
– Potom, vaša ctihodnosť, poviem vdove: Tu je vaše prasiatko pani Maloniová.
[42]
Dostali sme od čitateľa:
Slečna Žofka, organistka v kostole, je osemdesiatnička. Nikdy nebola vydatá, ale každý ju ma rad pre jej láskavosť a dobrotu. Jedno popoludnie ju navštívil pán farár. Pozvala ho do obývačky, v ktorej stal organ. Kým šla pripraviť čaj, pán farár sa posadil oproti organu a hneď si všimol na ňom položenú sklenenú misu s vodou. Plával v nej totiž kondóm. Keď sa vrátila slečna Žofka s čajom a koláčikmi, snažil pán farár tváriť, že si kuriózny obsah nádoby nevšimol, ale napokon neodolal:
– Slečna Žofka, som zvedavý, čo mi poviete o tomto (a ukázal na nádobu). Ona na to:
– Ach, áno, nie je to úžasné? Pred par mesiacmi som šla cez park a na tráve som našla ten malý milý balíček. Pokyny na ňom uvádzali, že obsah balička treba umiestniť na organ, udržiavať vlhký a že ochraňuje pred prenosnými ochoreniami... A viete, že som celu zimu nedostala chrípku?

+ jeden obrázkový:

Rímskokatolícka cirkev (aj na Slovensku) kričí:
Pomoc! Utláčajú nás!
utlak.jpg, 8 kB


[41]

Z testov v duchovnom seminári:
Vo Fínsku a v Austrálii súčasne zomreli dve bohumilí starenky. Ich duše odleteli vertikálne nahor, ale na rôzne strany.
Otázka: Ako sa stretnú v raji?

+ 1 za zmeškaný 40. týždeň

– Náš farár každý deň rozpráva s bohom.
– Ako vieš?
– On sám to hovoril.
– A čo ak klame?
– Ako môže klamať človek, ktorý každý deň rozpráva s bohom?


[39]
Stalo sa, že sa rozprávali ateista s veriacim a ateista sa pýta:
– Povedz, naozaj sa píše v Biblii, že ak ťa uderia po jednom líci máš nastaviť druhé?
– Áno, tak sa tam píše.
– Ateista v tom okamihu vylepí veriacemu poriadne zaucho, veriaci nastaví druhé líce a ateista mu vylepí ešte jedno. Potom však veriaci začína mlátiť ateistu hlava-nehlava.
– A to už prečo? – rozhorčuje sa ateista.
– Lebo o tom, čo ma byť ďalej sa už v Biblii nepíše.
[38]
– Dedko, je to pravda, že alkohol je nepriateľom zdravia?
– Veru, pravda.
– Prečo ho teda pijete?
– Lebo v písme svätom je napísané: Miluj svojho nepriateľa.
[37]
Malý člnok na mori a v ňom rybár so synom. More sa začína búriť, hrozí že prevrhne loďku a oni sa utopia. Keď to rybár vidí zakričí na syna:
– Na kolená, syn môj!
A zdvihnúc oči k oblohe začne sa modliť:
– O Svätý Mikuláš, ochranca námorníkov, ak nám pomôžeš a nedáš zahynúť zapálim takú sviecu, ako tento stožiar.
Napriek hroziacemu nebezpečenstvu, začuduje sa syn jeho slovám:
– Otec, a kde zoberieš toľko vosku na takú sviecu?
– Prestaň, – odvrkne rybár, – dôležité je aby sme sa zachránili, potom sa uvidí.
[36]
Pastor:
– Schermer, prečo nechodíte do kostola?
– Z troch dôvodov, vaše blahorodie: za prvé, nepáčia sa mi vaše kázania, za druhé nemám rád váš spev a za tretie, vo vašom kostole som prvý krát uvidel svoju ženu.
[35]
Svenson hral golf:
– Do čerta! Opäť vedľa! – Rozčuľoval sa, keď sa mu nedarilo.
– Nepatrí sa takto vyjadrovať. Počuje vás Hospodin a udrie do vás nebeský blesk. – Snaží sa ho moralizovať priateľ a spoluhráč - protestantský pastor. A v tej istej sekunde sa zablysne a blesk zabil ... pastora.
– Do čerta! Vedľa! – Ozvalo sa z nebies.
[34]
Farizeji vyčítajú Jozefovi z Arimateji:
– Ako si mohol prenechať svoju hrobku Ježišovi?
Ten sa bráni:
– Ale, bratia, čo sa toľko zlostíte, veď to bolo len na víkend.
[32, 33]
Tento týždeň 2 (aj za zmeškaný 32 týždeň):

– Otec Braun bol skutočne horlivým misionárom.
– Prečo?
– Keď ho kanibali dávali do kotla vykríkol: „V najhoršom prípade budeme dúfať, že aspoň teraz pocítia chuť viery“.

Za slovenského štátu Terchovský farár poúčal chlapov z dediny:
– Počúvajte ma. Žil raz na svete jeden krajčír. Kým sa modlil boh mu dal zdravie, rodinu a majetok. Ale čert ho naviedol na cestu hriechu. Začal fajčiť, piť a prestal dodržiavať pôst. A čo myslíte že sa stalo? Pichol sa ihlou do prsta, ruka mu zmodrela a museli mu ju amputovať. Ale on pokračoval v porušovaní božích zákonov a o mesiac prišiel aj o druhú ruku. Lež ani potom nezačal žiť bohabojne a tak mu museli kvôli gangréne odrezať obe nohy. To však nezastavilo hriešnika a tak ho postihlo ešte väčšie nešťastie - zobrali ho za vojaka, a tento chudák musel slúžiť v cisárskej armáde dvadsať päť rokov.


[31]
Istý dedinský farár neustále v kázňach hovorí svojím ovečkám o tom, ako je v raji skvelo. Raz to jeden veriaci nevydrží a po omší sa farára spýta:
– Otče, a prečo vy nikdy nehovoríte o pekle?
– To nie je potrebné, syn môj, veď peklo uvidíme sami .
[30]
Kňaz sa stretne s rabínom a hovorí:
– Dnes sa mi prisnil čudný sen. Snívalo sa mi, že som prišiel do židovského raja. A tam bola taká špina, smrad a vrava!
– Zvláštne, – hovorí rabín. – Mne sa dnes snívalo, že som prišiel do kresťanského raja. A tam čistučko, jasno, príjemná vôňa – ale ani duše.
[29]
Farár počas omše osloví veriacich:
– Drahí veriaci! Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Dobrá správa je, že máme dosť peňazí na opravu kostola. A ta zlá je o tom, že sú ešte vo vašich peňaženkách.
[28]
Istý pán farárko vyjde v podguráženom stave z COUNTRY SALOONU BELÁ rozhodnutý pobrať sa domov. Podíde ku koňovi a pokúša sa nasadnúť. V tomto stave sa mu to však veľmi nedarí a tak začne postupne volať na pomoc všetkých svätých:
– Svätý Peter, pomôž! Svätý Antonko, pomôž! Svätý ...
Nakoniec sa mu to podarí, ale prehnal to so svojím snažením, prepadol cez koňa na druhú stranu a tak koriguje svojich pomocníkov:
– Pomaly, pomaly! Nie všetci naraz!

+ jeden obrázkový krv.jpg, 8 kB
Text v bubline:
Aa... zas čučoriedkové wafle s čerešňou na šľahače?
Tommy Jenkins jedáva každú nedeľu kristovo telo.


[27]
Rozprávajú sa katolícky kňaz a židovský rabín. Odrazu kňazovi zažiaria očká:
– Počujte rabín, jedli ste niekedy bravčovinu?
Rabín sa opatrne rozhliadne a ticho hovorí:
– Jedol, ale to som mal asi sedemnásť rokov.
Kňaz sa zatvári víťazne, až to rabín nevydrží:
– Otče a vy ste niekedy pomilovali ženu?
Teraz sa rozhliadne kňaz a zašepká:
– Áno, ale to som mal asi dvadsať.
Rabín sa usmeje a hovorí:
– Však je to oveľa lepšie, ako jesť bravčovinu?

[26]
– Kradol si?
– Áno, kradol.
– A ženu si bil?
– Áno, bil.
– A susedom si škodil?
– Áno, škodil.
– Možno si teda nedodržiaval ani pôst.
– Chráň Boh! Veď som kresťan.
[25]
Rozprávajú sa dvaja neveriaci:
– Počul som, že kresťania zrušili Veľkú noc.
– Netáraj, prečo by ju rušili?
– Ale, vraj našli telo.
[24]
Z cikrevných médií:
Informácia: Pápež schválil pre ženy pilulku proti počatiu.
Bližšie vysvetlenie: Pilulka váži dve tony a používa sa tak, že sa oprie o dvere, aby sa manžel nemohol dostať do spálne.
[23]
Dve slovenské mníšky cestovali loďou do Ameriky. Po ceste si rozprávali, čo vedia o krajine, kde budú teraz nejaký čas žiť:
– Počula som, že v Amerike jedia psov.
– Je to síce čudné, ale keď tu budeme žiť, tak budeme jesť to čo Američania.
Len čo vystúpili z lode podišli k prvému pouličnému predavačovi, ktorý mal na vozíku napísané Hot Dogs.
– Dva hot dogy prosím – povedala matka predstavená.
Predavač im hot dogy starostlivo zabalil, mníšky zaplatili a v blízkom parku sa posadili, aby nedočkavo rozbalili svoje prvé americké jedlo. Po chvíli sa matka predstavená celá červená nakloní k druhej sestre a hovorí:
– Prosím ťa, ktorú časť z toho psa si dostala ty?

+ jeden obrázkový krv.jpg, 8 kB
Ná fľaši je napísané: Kristová krv


[22]
Veriaci sa chvastá farárovi:
– U nás v rodine teraz majú bibliu takmer všetci.
Farár je zvedavý a pýta sa:
– A čo s ňou robia? Čítajú?
Veriaci:
– Nie, bozkávajú ju, veď je svätá.
[21]
Na banket organizovaný pri príležitosti úspešného ukončenia hospodárskeho roka bol pozvaný duchovný, ktorý mal pred jedlom predniesť modlitbu, ale na poslednú chvíľu sa organizátori dozvedeli, že nemôže prísť. Nikto z vedenia firmy sa nevie modliť, preto hostiteľ improvizuje:
– Očakávali sme duchovného... ale nemohol prísť... tak spoločne poďakujme bohu...
[20]
Dalajláma medituje vo svojej izbe, keď vtom niekto zaklope na dvere. Dalajláma sa pýta:
– Kto je to?
Spoza dverí sa ozve:
– Ja.
Dalajláma sa čuduje:
– Ja?
[19]
Hádanka:
– Akej národnosti boli Adam a Eva?
– Samozrejme, že slovenskej. Len Slováci môžu behať bosí, s holým zadkom, nemať strechu nad hlavou, mať len jedno jablko pre dvoch a ešte pri tom kričať že sú v raji.
[18]
– Ocko, čo je to za budova s tou vysokou vežou?
– Synček, mal by si vedieť, že to je kostol.
– A čo je to kostol?
– No, kresťania hovoria, že tam prebýva Boh.
– Ale ocko, vari neprebýva Boh na nebesiach?
– Áno, synček, máš pravdu ale tu sa zaoberá podnikaním.
[17]
V tridsiatych rokoch organizovali v Sovietskom zväze antiklerikálnu, protináboženskú propagandu. Lektori prednášali po dedinách a snažili sa zmeniť myslenie „mužika“. V Pvolží, po prednáške „Náboženstvo ópium ľudu“ podišiel lektor k starčekom sediacim vonku na lavičke a overoval si dopad svojich slov:
– Nuž, ako, pochopili ste, že boh to nie je nič dobré?
Na čo dostal odpoveď:
– My sme vždy boli proti bohu, bodaj ho Allah skáral.
[16]
Dva k veľkej noci

Šofér za volantom počúva kázeň z magnetofónovej pásky. Tesne pred zákrutou kazateľ na páske prehovorí:
– A teraz zatvorte oči a zdvihnite ruky k nebu.

Veľká noc je spojená s baránkom božím a preto ešte jeden kreslený:

barany.jpg, 37 kB
Tak, starý otec je už niekde tam hore


[15]
Na čom sa smejú veriaci
Rozprávajú sa dve embrya v maternici a jedno hovorí druhému:
– Stále ešte veríš, že život po pôrode existuje? Veď sa ešte nikto odtiaľ nevrátil!

Na čom sa smejú humanisti
Zomrel Sherlock Holmes, a prišiel do neba. V bráne stojí svätý Peter a pýta sa ho:
– Kto si?
– Som najlepší detektív na svete.
– Tak poď a nájdi mi v raji Adama a Evu, lebo tu je toľko duší, že ja ich neviem nájsť.
Sherlock Holmes odíde, na druhý deň sa vráti, privedie so sebou dvojicu a hovorí:
– Toto sú Adam a Eva.
– Ako si ich spoznal?
– To je jednoduché, ani jeden z nich nemá pupok.


[14]
Na hodine ateizmu hovorí učiteľka deťom:
– Deti, a teraz budeme všetci spoločne smerom k nebu kričať; Boh neexistuje!
Deti kričia ale učiteľka spozorovala, že jeden židovský chlapec mlčí a preto sa ho pýta:
– Prečo nekričíš s ostatnými?
Chlapec na to:
– Ak tam nikoho niet, tak načo kričať? A ak tam niekto je, prečo kaziť vzťahy?
[13]
Na čom sa smejú veriaci
Učiteľ ateista robil v triede prieskum a vyzval žiakov:
– Deti, kto z vás je ateista nech zdvihnite ruky.
Deti sa chcú podobať na svojho učiteľa, snažia sa mu vyhovieť a tak sa prihlásili všetci okrem Helenky.
– Helenka a ty prečo si sa neprihlásila?
– Lebo ja som veriaca
– A prečo si veriaca?
– Lebo moja mamička aj ocko sú veriaci.
– A čím by si bola, keby tvoj ocko a mamička boli hlupáci?
– Ateistkou.

Na čom sa smejú neveriaci
Začínajúci kazateľ sa zamýšľa počas nedeľnej omše:
– Vždy som obdivoval Božiu schopnosť plánovania času. Veď bolo treba všetko vypočítať tak, aby sa Ježiš narodil presne na Božie narodenie!


[12]
Príde chlapík k doktorovi:
– Pán doktor, nejako sa necítim dobre.
– Fajčíte?
– Nie.
– Pijete?
– Tak deci vínka denne.
– Kde žijete?
– Na dedine, na zdravom vzduchu.
– A čo sex?
– Tak dva, tri krát za mesiac.
– Tak v tom je to, taký mladý chlap, ako vy by to mal robiť častejšie.
– Pán doktor, ale ja si myslím, že na dedinského farára je dosť.
[11]
Susedka v záhrade osloví cez plot suseda:
– Jožko, čo že si včera nebol v kostole?
– Včera som spal doma.
[10]
Vedec diskutuje s Bohom:
— Bože už ťa nepotrebujeme, veda je v súčasnoti taká vyspelá, že vieme urobiť človeka z hliny.
— Tak mi to ukáž.
Vedec začne brať zo zeme hlinu ale Boh ho zastaví:
— Počkaj, to by sme si nerozumeli, zober si svoju hlinu.
[9]
Farár ide po meste autom a odrazu mu cez cestu prejde krásavica v minisukni. Velebníček prestane pozerať na cestu a nevie spustiť oči z jej dlhých nôh. Vtom sa objaví diabol a hovorí:
– Pozeraj sa na cestu, lebo keď zhavaruješ, ako minule, zas to budeš váľať na mňa.
[8]
Tri argumenty v prospech tvrdenia, že Ježiš bol černoch:
Každého oslovoval „Brat“.
Nemal trvalé bydlisko.
Nikto ho nechcel zamestnať.

Tri argumenty v prospech tvrdenia, že Ježiš bol Talian:
Pri rozprávaní si pomáhal rukami.
Každé jedlo zapíjal vínom.
Nevedel po anglicky.

Nakoniec dôkaz, že Ježiš bol Žid:
Pokračoval v podnikaní svojho otca.
Rodičia sa o neho starali do tridsiatich rokov.
Bol presvedčený, že jeho matka je svätá a jeho matka bola presvedčená, že on je Boh.


[7]
Nábožný otec rozpráva deťom príbeh o prvotnom hriechu Adama a Evy:
– Potom, ako Adam a Eva zjedli plod zo zakázaného stromu, ľudia začali umierať.
– Ocko ja viem, prečo začali umierať.
– Prečo?
– Lebo si ho zabudli umyť.
[6]
Boh stvoril zem a diabol mu naprotiveň stvoril oceán. Boh stvoril slnko a diabol mu naprotiveň stvoril tmu. Boh stvoril právnika a diabol po chvíľke premýšľania stvoril ešte jedného právnika.

A jeden kreslený o tom, ako sa rodia cirkvi:

zrod.jpg, 21 kB


[5]
Najlepšia, skutočne krátka esej:
Na univerzite, v triede kreatívneho písania dostali študenti za úlohu napísať esej obsahujúcu štyri prvky: náboženstvo, kráľovstvo, sex a mystérium.
Autor víťaznej eseje číta:
„Bože môj“, povedala kráľovná, „Som tehotná. Zaujímalo by ma, kto to urobil?“

[4]
Ráno vo vlaku. Do kupé v ktorom sedí mníška vojde dáma v prekrásnom norkovom kožuchu.
Mníška: – Bože! Koľko stojí taká krása? (myslí tým kožuch).
Dáma: – Jednu noc lásky.
Dáma sa vyzlečie a okolo krku má prekrásnu zlatú retiazku.
Mníška: – Bože! A koľko stojí taká krása?
Dáma: – Dve noci lásky.
Dáma si stiahne rukavice a na ruke má prsteň s diamantom.
Mníška sa prežehnáva: – Bože všemohúci! Koľko stojí taký prsteň?
Dáma: – Tri noci lásky.
Noc v kláštore, na dvere cely niekto klope.
Mníška: – Kto je tam?
– To som ja Otec Andrej.
Mníška: – Choďte do čerta aj so svojimi karamelkami otče!
[3]
Malý Rastík príde k ockovi:
– Ocko, bolí ma bruško.
– Nuž to preto, že je prázdne, treba do neho niečo vložiť...
Do rodiny po nejakom čase príde na návštevu pán farár. Rozprávajú, pijú kávu a duchovný otec v istej chvíli hovorí:
– Akosi ma dnes bolí hlava...
– Tak to preto, lebo je prázdna, treba do nej niečo položiť – radí mu pohotovo Rastík.
[2]
Novodobý zbohatlík zahynul pri automobilovej havárii. Po smrti príde k nebeskej bráne a keď sa predstaví oznámia mu:
– Vy idete do pekla.
Chlapík sa rozzúri a vykrikuje:
– Ako to? Čo je to za bodrel? Postavil som kostol, daroval som cirkvi obrovské množstvo peňazí...!
Služba pri nebeskej bráne ho upokojuje:
– Počkajte, idem to preveriť.
Po nejakom čase sa vráti, s ním príde sám svätý Peter a vysvetľuje:
– Už bolo rozhodnuté, idete do pekla, ale peniaze vám vrátia.
Na začiatok roka jeden kreslený:

sam.jpg, 37 kB

Ľudové múdrosti

Kardinál Pierr d´Ailly: :
„Už len sám diabol môže zachrániť katolícku cirkev, a vy žiadate anjelov!“ Vykríkol takto na Kostnickom koncile, keď sa puritáni sťažovali na nerestný život pápežov a bedákali o potrebe nápravy mravov.
Bloger Marko Gróf Čierny:
„Náboženstvá sú najväčší, najdlhší a najkrutejší podvod aký história vôbec pozná.“
Nové príslovie:
„Voľakedy hovorili: Nehádaj sa s ním, on videl Lenina. Teraz hovoria: Dávaj si pozor, on číta Bibliu.“
Nápis na stene jedného z verejných WC na Ukrajine:
„Bratia a sestry! Nepoužívajte pravoslávne noviny, ako toaletný papier! Lebo je to zneuctenie!“
Z kázania ateistu k sestrám a bratom veriacim:
„... verte si v svojich bohov, venujte sa tomuto svojmu hobby, tak ako rybári, filatelisti, alebo čitatelia fantastickej literatúry. Len prosím nenanucujte svojho koníčka všetkým“
Mc Kinley, 25 prezident USA povedal v senáte po kolonizácii Filipín:
„Nehanbím sa povedať vám, páni, že som si v tú noc kľakol na kolená, modlil som sa k všemohúcemu Bohu a prosil som ho o svetlo a správnu cestu. A v nasledujúci noc sa mi ukázala takto...nemohli sme inak ako obsadiť ich, vzdelať, pozdvihnúť, civilizovať a priviesť ku kresťanstvu a, pre slávu Božiu, urobiť pre nich to najlepšie ako pre svojich bratov, za ktorých Kristus zomrel rovnako .“
Anonymný ateista v súvislosti s výkrikmi cirkvi o kresťanských tradíciách:
„V kapustnej krajine by sa zajace tiež dožadovali zajačej tradície. Žiadali by zameniť strašiakov za portréty umučených zajacov a otvorenie všetkých brán, ktoré prekážajú zajacom v udržiavaní zajačej tradície - požieraniu kapusty. “
1. 11. 1950:
„Pápež Pius XII. slávnostne vyhlásil v Ríme dogmu o nanebovzatí Panny Márie.“
Samo Trnka :
„...cirkev sa skladá z ľudí, hriešnych a omylných, od pápeža až po kostolníka, a teda si nemôže osobovať právo na patent na rozum.“
Gavenda vysvetľuje pápeža:
„Pápež Ján Pavol II. hovoril - Ani socializmus nie je dobrý, ani kapitalizmus nie je dobrý - človek je poznačený hriechom, keby anjeli tvorili socializmus tak je to optimálne zriadenie, keby anjeli tvorili trhový mechanizmus tak je to tiež optimálne zriadenie.“
Sarah Silvermanová odkázala pápežovi:
„Predajte Vatikán a nakŕmte svet.“
Wafa Sultan, kritička Islamu:
„Brat môj, môžeš veriť aj v kamene dovtedy, kým ich nezačnaeš hádzať do mňa.“
Dobrá zvesť pre ateistov:
„Nakoniec ľudia začínajú čítať bibliu“
Z internetových zdrojov:
„Bohovia sú všemohúci, ale čerti sú oveľa šikovnejší“
Úprimné vyjadrenie diskutéra po prečítaní článku veriaceho blogera o tom, že matéria neexistuje:
„mne sa paci, ze na katolickej uni v ruzomberku nemaju katedru teoretickej fyziky... to by este len bolo veselo“
Ruský humanista - ateista Vitalij Ogvozdin:
„Keď čítam mnohé múdre a pravdivé slová významných mysliteľov a osobností v celej histórii ľudstva o nezmyselnosti a škodlivosti náboženstiev, chce sa mi vstať uprostred noci, vystrieť ruky k oblohe a zakričať: Pane Bože! Tak už povedz veriacim, že neexistuješ!
Diskutér na internete, ktorý sa podpísal Pasiatko:
„Nakoľko človeku ani jeden vlas nevypadne bez božej vôle a každá vláda je od boha, potom aj vláda Hitlera bola bohu milá.“
Z diskusie na internete:
„Zvláštne, ale ani raz som nevidel v novinách titulok: "Jasnovidec vyhral v lotérií".“
Neznámy:
„Nie sú náhodou bohovia nesmrteľní preto, že ľudská hlúposť je večná?.“
Dobré rady z Biblie:
Príslovia 29, 17:
„Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu.“

Príslovia 29, 19:
„Slovami nemožno otroka ukázniť: aj keď rozumie, neposlúchne.“


Reč najsvätejšieho patriarchu Moskovského a celého Ruska, Alexija pred panychídou za J. V. Stalina, prednesená v chráme patriarchov v deň jeho pohrebu (9.3.1953) začínala:
„Veľký vodca nášho národa, Jozef Visarionovič Stalin zomrel. “

Adolf Hitler, 26. apríla 1933 v súvislosti s podpísaním nacisticko-vatikánskeho konkordátu:
Svetské školstvo je neprípustné, lebo v takých školách nie je náboženské vzdelávanie a mravnosť bez náboženského základu sa zakladá na prázdnote, z toho vyplýva, že výchova osobnosti i náboženstvo sa musia zakladať na viere. “

Blogerka M. Jankovičová takto nazvala svoj príspevok:
smutný pohľad, bledé líčka, to je asi... katolíčka!

J. G. Tajovský napísal:
...prvé, čomu Slovák učí svoje dieťa, je poníženosť. A prvá stanica, prosím ponížene, ktorá nám dáva lístok do tohto kráľovstva plazivosti, je fara.

Odpoveď účastníka internetového prieskumu na otázku Ktorá je vaša najobľúbenejšia motivačná kniha a ako vám pomohla?:
Biblia – v detstve mi pomohla k tomu, aby som prestal byť kresťanom.

Sv. Tereza (16. storočie):
Peklo je miesto kde je hrozný smrad a nikto nikoho nemá rád.

Anonnym:
Manželstvo je jediná hazardná hra, ktorú cirkev posvecuje.

Komentár na internete podpísaný nickom Aténa:
Tam, kde sa stráca viera v žido-kresťanský mesianizmus Krista, tam sa začínajú stavat gigantické sochy.

E. Ivanický:
Aj by som uveril v Boha, ale znepokojuje ma ta tlupa sprostredkovateľov.

Evanjelium podľa Jána 1, 18:
Boha nikto nikdy nevidel.

George Virsik:
...niekedy ani nepotrebujeme kvantovú fyziku, aby sme si znázornili ako Boh môže zasiahnuť do diania v našom živote bez toho aby musel porušiť ním dopredu dané prírodné zákonitosti.

Pápež Ján Pavol I.:
Vo Venete sa hovorí, že každý zlodej má svojho svätého. Pápež ich má veľa.

Speváčka Madona:
Katolicizmus nie je náboženstvo útechy. Je to náboženstvo mučeníctva. Všetci sme masochisti.

Spôsob ako nepustiť farára do školy:
Farár by sa mal objaviť v štátnej škole len ako rodič, aj to iba v tom prípade, ak sa jeho deti v tej škole učia.

Z kázne dedinského farára, prednesenej v prítomnosti Ľudovíta XIV:
Všetci, alebo takmer všetci zomrieme.

Vnúčik sedí dedovi na kolenách a pýta sa:
Starký a ty si bol na lodi s Noem?“
„Pravdaže nie“, hovorí dedko s úsmevom.
„A ako to, že si sa teda neutopil?“

Diskutér Logos na fórume radí diskutérovi s nickom Boh:
Milý Bože, používajte na písanie Word, alebo ešte radšej Mozilla Firefox – tieto programy podčiarkujú preklepy a chyby červenou vlnovkou.
Neznámy vtipkár:
Keď som bol dieťaťom, otec a učitelia ma často ťahali za vlasy a ja som sa modlil k Bohu aby som ich nemal. Keď som vyrástol, moje modlitby boli vypočuté.
Otec Onofrej - diskutér na internete:
Včera som sa dostal ku knihe Biology and Christian Belief, (ešte som ju nezačal čítať). Je tam kapitola o mandliach. Myslím, že sa tam dokazuje, že mandle sú orgánom viery v boha. Potom je jasné, prečo som ateista – mne ich vyrezali keď som mal 7 rokov.
Ruský filmový režisér M. S. Michalkov, ktorého otec bol prominentným komunistom:
Netreba sa báť rôznych náboženstiev ale zjednotenia neveriacich.
Diskutér na internete, ktorý sa podpísal „mjmanning123“:
Vysvetlenia Inteligentného Dizajnu (ID), či kreacionizmu sú niečo podobné, ako keby sme povedali, že termoska udržiava teplo alebo chlad preto, že tak chce boh.
Skromný kardinál Tomko:
Máme už aj hodne misijnej literatúry. Osobne by som chcel odkázať na moje knihy: „Misie do tretieho tisícročia“ (Lúč, 2000) a „Na misijných cestách“ I. a II. diel (SSV).
Odpoveď nechápavemu diskutérovi na internetovom fóre:
Salámu treba radšej krájať nožom a Ockhamovú britvu treba použiť na iné účely.
Priznanie profesora Moskovskej duchovnej akadémie diakona Andreja Kurajeva, ktorý v roku 1984 ukončil filozofickú fakultu Štátnej moskovskej univerzity na katedre histórie a teórie vedeckého komunizmu. (V roku 1985 prešiel pracovať na spomínanú duchovnú akadémiu pravoslávnej cirkvi.):
Mňa ako profesionálneho vedeckého ateistu nápisy na londýnskych autobusoch nemôžu uraziť.“ (rozumej ateistické nápisy - p. prekladateľa)
Ateistická parafráza Teophrastusovej myšlienky::
Viera v Bohov je zbabelosť pred tvárou vesmíru.
Diskutér na internete v reakcii na dôkazy o historickej existencii Ježiša:
V Galilei bolo v tom čase Ježišov, ako dnes v Brazílii Pedrov.
M. Luther, opierajúc sa o zjavenú pravdu Biblie, povedal o Koperíkovi, ktorý tvrdil, že nie slnko sa otáča okolo zeme, ale zem okolo slnka:
Ten blázon, chce otočiť celú astronomickú vedu. Ale sväté písmo nám hovorí, že Jozue prikázal slnku aby sa zastavilo, nie zemi.
Z kázne amerického biskupa S. Aquilu:
Žijeme v štáte, v ktorom sa vskutku stal národným náboženstvom ateizmus ...
M. Luther nechcel o celibáte ani počuť, pretože je proti prírode a problém komentoval jednou vetou:
To by mohla kúria rovnako dobre zakázať aj sranie.
Dievčatko hovorí mamičke:
„Mamí, Ježiško má v nebi veľa cukríkov a banánov...“
A dodáva:
„Prečo si nás Ježiško neberie do neba?“


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk