SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Citáty

M. Montaigne:

„Ak existujú zázraky, tak len preto, že nedostatočne poznáme prírodu.“

OSHO:

„Náboženstva musia úplne zmiznúť - je to druh rakoviny na ľudskej duši.“

Van Čun:

„Tvrdiť, že človek má po smrti ešte stále vedomie, má rovnaký význam ako hovoriť, že oheň, keď už zhasol, ešte stále dáva svetlo.“

Epikuros:

„Je bláznivé prosiť bohov o to, čo človek môže sám spôsobiť.“

T. Huxley:

„Čo biblia rozpráva o stvorení Evy, je nechutný výmysel.“

I. I. Skvorcov - Stepanov:

„Náboženská viera zastavuje rozlet ľudského ducha, obmedzjue oblasť myslenia.“

I. P. Pavlov:

„Človek sám musí odvrhnúť myšlienku o bohu...“

A. N. Radiščev:

„Kňazi boli vždy strojcami okov, ktorými v rôznyh časoch spútnavali ľudský rozum.“

Muriel Grayová o londýnskych teroristických činoch 24. júla 2005:

„Príčinou všetkej tejto mizérie, zmätku, násilia, teroru a nevedomosti je samozrejme samo náboženstvo.“

Clark Adams:

„Ak je ateizmus náboženstvo, potom zdravie je nemoc.“

A. Bebel:

„Kresťanstvo držalo ľudstvo v otroctve a útlaku a až dodnes slúži ako najlepší nástroj politického a sociálneho vykorisťovnia.“

R. Rolland:

„Dnes musíme bojovať s bohom aj s ľuďmi; so starými ideálmi, s bohmi, ktorí umierajú a prinášajú smrť, s miliónmi slepých duchov, ktorí im tupo slúžia. .“

A. France:

„Boh nie je o nič nesmrteľnejší než ľudia. .“

Anonym:

„Vyjadrenie »duša človeka« mie je informácia ale metafora. .“

F. Engels:

„...Kresťanstvo poznalo iba jednu rovnosť všetkých ľudí, rovnosť rovnakej dedičnej hriešnosti. .“

R. Dawkins:

„Som proti náboženstvu, lebo nás učí uspokojiť sa s tým, že nerozumieme svetu. .“

Sean O`Cassey:

„Politika ich povraždila tisíce, ale náboženstvo desaťtisíce.“

A. Smith:

„Náboženstvo najlepšie prekvitá tam, kde kňazi najviac umŕtvujú svoje telo, práve tak ako právo najlepšie prekvitá tam, kde advokáti umierajú hladom“

V. Ginzburg:

„Som presvedčený, že osud náboženstva je taký istý, ako osud astrológie..“

F. M. Voltaire:

„Teológia nikdy neslúžila k ničomu inému než k prevracaniu mozgov a niekedy aj štátov.“

M. Beckmann:

„Ľudstvo zabudlo, že je samo Bohom, a vzýva preto futbal a kino.“

A. Lebedev, ruský dizajnér na svojej stránke uvádza zoznam veci, ktoré nenávidí. V časti Čo nenávidím v cirkvi odpovedá:

„Všetko“

T. Flynn:

„Ak sú sekularisti osamotení a utláčaní, sú si sami na vine. Pričom je nás čo do počtu dosť. Začnime už konečne ukazovať svoju váhu“

G. Gershwin:

„To, že ste slobodný neznamená, že je potrebné aby ste čítali Bibliu“

Marek Kohn:

„Všeobecná výstrednosť náboženských rituálov a ich nákladnosť čo do času, zdrojov, útrap a odriekaní, pripomína evolučnému psychológovi tak živo ako zadok mandrily, že náboženstvo je prispôsobivé“

Percy B. Shelly:

„Ak v Biblii hovoril sám Boh, potom prečo jeho slová nepresvedčili celý svet?“

Fridrich II. Veľký:

„Kňazi boli od najstarších dôbo vždy len pokrytci a podvodníci.“

I. Asimov:

„Biblia, ak ju pozorne čítate, je najmocnejšou zbraňou ateistov akú kedy vynašli.“

L. Buňuel:

„Chvála bohu, ešte som ateista.“

E. Stanton:

„Biblia a cirkev boli najväčším kameňom úrazu v ceste žien k emencipácii.“

J. Adams:

„Toto by bol najlepší zo všetkých možných svetov, keby tu nebolo náboženstvo.“

B. Franklin:

„Majáky sú užitočnejšie ako náboženstvo.“

E. Durkheim:

„Všetko svedčí, že jediným možným náboženstvom ľudstva je individualistická morálka na podklade racionalizmu.“

Katherine Hepburn:

„Som ateistka. Verím, že neexistuje nič, čo môžeme vedieť, okrem toho, že by sme mali byť jeden k druhému milí a urobiť pre iných ľudí to, čo môžeme.“

S. V. Saveljev:

„Duša je nábožensko-etický pojem. Je to akési zjednodušenie predstáv pre tých, ktorí sa nechcú zamyslieť nad tým, ako pracuje mozog.“

G. Orwell:

„Kacírstvom nad kacírstva je zdravý rozum.“ (V románe: 1984)

A. Munthe:

„Čím skôr pochopíme, že osud je v nás a nie vo hiezdach, tým lepčie pre nás.“

K. A. Helvétius:

„Každá náboženská dogma je zárodkom zločinov a sporov medzi ľuďmi.“

F. M. A. Voltaire:

„Najpoverčivejšie epochy boli vždy epochami najhroznejších zločinov.“

J. G. Fichte:

Na otázku študentov prečo prichádzame na svet odpovedal: „Konať! Konať! Kvôli tomu sme na svete!.“

Jung-čeng, čínsky cisár v roku 1724:

„Európania najprv posielajú kňazov, aby hneď nato nasledovali konzuli a generáli.“

E. Duluman:

„Cirkev je pre veriacich vedúcou, usmerňujúcou a zastierajúcou, nečistou silou..“

Hans Küng:

„Mier vo svete nie je možný bez mieru medzi náboženstvami.“

T. Jefferson:

„Pre profesúru teológie by v našich inštitúciach nemalo byť miesta.“

R. W. Emerson:

„Náboženstvo jednej epochy je literárnym rozptýlením epochy nasledujúcej.“

R. M. Pirsig:

„Ak jeden človek trpí falošnými predstavami, hovoríme o duševnej chorobe. Ak falošnými predstavami trpí veľa ľudí hovoríme o náboženstve.“

G. Boccaccio:

„Kňazi a mnísi ukazujú, že môžu byť spasení braním a ostatní zas dávanim.“

Steven Weinberg:

„S náboženstvom, alebo bez neho dobrí ľudia môžu konať dobré skutky a zlí ľudia páchať zlo, ale aby dobrý človek páchal zlo, na to treba náboženstvo.“

K. Wonnegut:

„Neexistuje dôvod, prečo by dobro nemohlo zvíťaziť nad zlom, ak sa anjeli zorganizujú podobne ako mafia.“

A N E K D O T Y
Pozrite si najnovšie vtipy

Vtipy, citáty a ľudové múdrosti v roku 2007

Na pláži sa opaľujú Ježiš so svätým Petrom. Vedľa sa deti obhadzujú pieskom. Piesok padá na Ježiša a Peter ich odháňa.
Ježiš hovorí Petrovi:
– Peter, neodháňaj odo mňa deti.
Po chvíli sa opakuje to isté. Deti sa obhadzujú pieskom, ten padá na Ježiša a Peter ich opäť odháňa.
Ježiš mu znova hovorí:
– Peter, neodháňaj odo mňa detí.
Pri treťom raze to už Ježiš nevydrží a zakričí na Petra:
– Peter! Prečo odo mňa odháňaš tie deti. Daj mi príležitosť a ja ich tak nakopem do zadku, že sa viacej ku mne ani nepriblížia!


[51]
Dedinský farár počas kázne hovorí:
– Kto sa nebude držať božích prikázaní, ten pôjde do pekla, kde bude len plač a škrípanie zubov.
Babička v prvej lavici si povzdychne:
– Mladí to majú jednoduché, ale čo my starí, keď už nemáme zuby.

[50]
Ježiš sa rozhodol vyliečiť nehybného žobráka a hovorí úbožiakovi:
– Vstaň a choď! – Ale žobrák sa ani nepohne. Ježiš opakuje svoju výzvu, ale opäť nič. Vtom prichádza svätý Ján so zoznamom nemocných a hovorí:
– Učiteľ, ty sa mýliš.
– Nikdy sa nemýlim.
– Ja viem Ježiš, tento človek však nie je paralyzovaný ale hluchý.
[49]
Ruský novo zbohatlík príde do kostola na spoveď. Pop sa ho pýta, aký má hriech.
– Som lakomý.
– Lakomosť je veľký hriech. Keď vyjdeš z kostola dáš ako pokánie 50 dolárov prvému koho stretneš. Novo zbohatlík s nevôľou ale v snahe napraviť sa vyjde na ulicu kde stretne dievčinu na vysokých podpätkoch v minisukni, kozmetika z nej takmer opadáva. Podíde k nej a podáva 50 dolárov:
– Zoberte
– Treba dať sto, odvrkne krásavica.
– Prečo sto, pop mi povedal, že treba dať päťdesiat.
– No hej, ale pop je stály zákazník.
[48]
Svätý Mikuláš navštívi kláštor s mníškami a pýta sa predstavenej:
– Ctihodná matka, čo mám nadeliť tvojím dcéram?
– Kladivko.
– A prečo práva kladivko?
– Svätý otec v Ríme nám zakázal antikoncepčné pilulky, ale nezakázal nám prášky.

[47]
Kňaz zanietene rozpráva v škole deťom o poslednej pánovej večeri. Potom sa pýta Janka, ktorý vyrušuje v zadnej lavici:
– Čo povedal Ježiš pri poslednej večeri?
– Jedzte, pite, všetko platím ja, - odpovedá rýchlo zaskočený Janko
[46]
Ateistu prejde pred kostolom auto. Vybehne kňaz, prikľakne si k nemu a pošepká mu do ucha:
– Synu, veríš v Boha Otca, Syna a Ducha svätého?
Ateista otvorí oči:
– Človeče, ja umieram a ty mi tu dávaš hádanky!
[45]

Zmierenie kresťanstva s Darwinovou evolučnou teóriou.
[44]
Človek bez viery v boha je ako ryba bez bicykla.
[43]
Keď boh stvoril človeka, nedal si to na nešťastie patentovať a teraz môže robiť to isté každý hlupák.
[42]
Pápež prišiel do neba. Keď sa priblížil čas obeda Boh hovorí:
– Tak čo, poobedujeme?
– Poobedujeme
Boh otvoril mäsovú konzervu a začali jesť. Pápež pozerá dole do pekla a tam národ konzumuje filé z jesetera, kaviár a ananás. Na druhý deň opäť Boh hovorí:
– Tak čo, poobedujeme?
– Poobedujeme
Boh otvoril konzervu šprotov v paradajkovom náleve a začali jesť. Pápež pozerá dole do pekla a tam národ konzumuje pečené jarabice a marcipán. Nakoniec nevydrží a hovorí:
– Bože, nejako tomu nerozumiem. My tu jeme konzervy a tam bohorúhači žerú kadejaké maškrty.
Boh si povzdychol:
– Och-jaj-jaj, kto že by už len pre dvoch chystal obedy?
[41]
Ako to bolo úplne na začiatku?
Eva: – Miluješ ma?
Adam: – A mám na výber?
[40]
Istý misionár priplával na ďaleký ostrov
– Dobrý deň, – pozdravil ho chlapec v prístave
– Volaj ma otče, – poučil ho citižiadostivý misionár.
– To je výborné, otec, mamka bude spokojná! Myslela si, že sa nikdy nevrátiš.
[39]
Dcéra sa vrátila z kostola a matka sa jej pýta:
– Tak čo, Katka, o čom bola dnešná kázeň?
– O Adamovi a Eve. Veď ten vtip určite poznáš.
[38]
Počas dlhého zimného večera sa zišli ctihodní starci okolo kozuba. Čas si krátili rozhovorom o pekle a raji. Chválili raj a hovorili o tom ako zle je v pekle. V tom čase šiel okolo Hodža Nasredin. Vošiel do domu, podišiel ku ohnisku a začal si zohrievať ruky i nohy. Chvíľu počúval a potom hovorí:
– Daromne tu filozofujete, ak príde posledný súd v zimnom období, tak iba hlupák opustí peklo a bude liezť do raja.
[37]
Jední hovoria, že človeka stvoril Boh. Druhí, že ho stvorila príroda - že vznikol vývojom. Nie je dôležité, kto sa mýli. Hlavný omyl je v samotnom stvorení človeka.

K obrázku:
Atlét v českom obchodnom centre


[36]
Mníška sa prechádza s detským kočiarikom po kláštornej záhrade. Biskup, ktorý je tam práve na návšteve sa pýta:
– Malé kláštorné tajomstvo?
– Nie, veľká kardinálová chyba.
[35]
Prvý zákon filozofie.
Každý fiolozof má rovnocenného oponenta - filozofa .

Druhý zákon filozofie.
Obaja sa mýlia.


[34]
V jednom kláštore žili mnísi, ktorí nikdy nezhrešili. Svätý otec o tom porozmýšľal a hovorí:
– Deti moje, choďte, dovoľujem vám zhrešiť.
21:00 Prišiel prvý mních.
– Nuž ako, zhrešil si?
– Zhrešil som, fajčil som.
– Netráp sa, choď napi sa svätenej vody a ja ti odpúšťam.
22:00 Prišiel druhý.
– Čo si robil?
– Zhrešil som, pil som, dokonca borovičku som pil.
– Netráp sa, choď napi sa svätenej vody a ja ti odpúšťam.
23:00 Prišiel podsedný.
– Tak čo si stváral?
– Hrešil som až je mi o tom hanba hovoriť.
– Len hovor.
– Večer o ôsmej som sa vymočil do svätenej vody.
[33]
– Prečo Ježiša neutopili, ale ukrižovali?
– Kto už by chcel, aby mu nad dverami viselo akvárium...
[32]
Medzi narkomanmi:
– Koľko anjelov sa pomestí na špičku ihly?
– To závisí od toho, čím naplníš striekačku.
[31]
Žid dostal choleru, leží na infekčnom oddelení a cíti sa veľmi zle. Požiada aby mu zavolali kňaza. Nemocničný personál sa čuduje ale splní pacientove želanie. Po príchode kňaza sa žid začne spovedať a hovorí:
– Všetky svoje peniaze odkazujem synagóge.
– Možno by ste mali radšej pozvať rabína. – Vzchopí sa kňaz.
– Ešte že čo! Hádam len nebudem volať rabína do infekčnej nemocnice!
[30]
Príde rabín k farárovi a hovorí:
– Ukradli mi bicykel a určite to urobil niekto z našich. Daj mi radu ako nájsť medzi svojimi zlodeja.
– To je jednoduché, treba všetkých zvolať a prečítať im 10 božích prikázaní. Keď prídeš k nepokradni pozorne si všímaj, kto sklopí zrak, ten je zlodej.
Na druhý deň príde rabín znova aj s fľašou vína.
– Tak, ako, pomohla moja rada? – Zaujíma sa farár.
– Nie celkom, ale princíp je dobrý.
– Nuž, ale čo sa vlastne stalo?
– To nie je podstatné.
– Ale napriek tomu? – Nedá pokoj farár.
– Nuž, vieš, zvolal som svojich, začal som čítať prikázania a keď som sa dostal k nezasmilníš, spomenul som si kde som ten bicykel zabudol.
[29]
Pravoslávni neuznávajú rímskeho pápeža, ako hlavu cirkvi. Arméni neuznávajú svätú trojicu, Židia neuznávajú Ježiša, ako spasiteľa. Ale to všetko je maličkosť — baptisti v obchode s vínom neuznávajú ani priateľa.
[28]
Lacné riešenie bezpečnosti. K výhláseniu KBS:
V reakcii na zámer popredných svetových výrobcov aut vybaviť svoje výrobky minimálne ôsmimi airbagmi, Konferencia biskupov Slovenska odporúča svojím chudobným ovečkám aby ako náhradu za tento drahý komfort rozmiestnili vo svojom aute minimálne osem krížikov.

[27] (kompenzácia za zmeškaný týždeň :-)
K obrázku:
Prečo sa predkovia ľudí postavili na dve nohy


[26]
Maličký Ježiš priniesol domov štvrťročné vysvedčenie. Mária pozerá:
Matematika - 4: Vie rozmnožovať rožky. Nevie deliť.
Chémia - 3: Premenil na hodine vodu na víno. Nerešpektuje, že alkohol je v škole zakázaný.
Telocvik - 4: Nevie plávať. Rušil vyučovanie - prechádzal sa po vode.
Mária Ježišovi:
– Tak a dosť, štvorkár, už si sa dohral! Prekrižuj svoje veľkonočné prázdniny.
[25]
Na tento týždeň dva:
*
SPP podpísal zmluvu podľa ktorej sa firma stala generálnym sponzorom pekla. „Zabezpečujeme dôstojne pokračovanie života“ — povedal hovorca plynárenského giganta.

*
– Môj milý, prečo nechodíte do nášho kostola?
– Veď tam sú všetci farári pederasti.
– Nič si z toho nerobte, do kostola chodiť treba. Boh trpel aj nám prikázal...


[24]
Keď boh stvoril Adama a Evu povedal:
– Deti moje, nesmiete!
– Nesmieme čo?
– Nesmiete jesť zakázaný plod!
– Zakázaný plod? Máme zakázaný plod? Eva, máme tu zakázaný plod?
– Nemáme plod!
– Nie, máte!
– Nemáme!
– Máte!
Boh: – V žiadnom prípade nejedzte zakázaný plod!
– Prečo?
– Preto, lebo ja som váš stvoriteľ a nechcem aby ste jedli zakázaný plod! – Povedal Boh a oľutoval, že sa nezastavil po stvorení slona.
O niekoľko minút Boh uvidel, že Adam a Eva žujú jablko.
– Deti moje, vari som vám nepovedal, že nesmiete jesť tento plod?
Adam: – Hej, hovoril.
Boh: – A teda prečo ho ješ?
Adam: – Neviem, ona prvá začala.
Eva: – Nie on prvý začal.
Adam: – Nie ona prvá...
Boh sa nazlostil a za trest im prikázal vychovávať vlastné deti!
[23]
Mamička s dieťaťom sa opaľuje na pláži. Odrazu k nej dieťa pribehne, chytí ju za ruku a ťahá k brehu, kde leží na piesku mŕtva čajka.
– Mamička, čo sa jej stalo?
– Zomrela a odišla do nebíčka k pánbožkovi.
Dieťa chvíľu rozmýšľa a potom hovorí:
– A pánbožko ju zhodil naspäť?


[22]
A opäť jeden kreslený

[21]
Rok 2010, Slovensko, dopravná kontrola - inšpektor rímsko-katolíckej cirkvi, (boli zavedení v roku 2008, po vstupe Slovenka do Schengenského priestoru) kontroluje vozidlo na diaľnici.
– Pán vodič vaše motorové vozidlo nespĺňa technické podmienky premávky na pozemných komunikáciách.
– ???
– Podľa nálepky na ŠPZ malo byť opakovane vysvätené už pred mesiacom, porušili ste povinný ročný interval. Ale aby ste nepovedali, že cirkev svätá všeobecná nemá pochopenie pre hriešnikov, pomodlite sa na mieste 5 otčenášov a 5 zdravásov a najneskôr do 5 dní sa dostavíte na najbližší farský úrad aby sme si overili, či ste si splnili zákonnú povinnosť.

(Poznámka: Prvý krát svätil miestny farár všetkým záujemcom motorové vozidlá v Spišskom Štiavniku 27. mája 2007)


[20]
Predal si dušu? Nebuď smutný. Odošli SMS na číslo 666 a stiahni si novú.
[19]
Zo spomienok cestovateľa:
Počas exkurzie v pravoslávnom kláštore svätej trojice v Zagorsku neďaleko Moskvy nám ukazovali akýsi cirkevný predmet (už si presne nepamätám, ale bolo to niečo ako čiapka) bol krásne vyšívaný zlatom a ozdobený drahocennými kameňmi. A nebol najmladší! Zdobil ho veľký rubín privezený z Východu ešte v čase, kedy v Rusku nemali vlastné drahokamy. A na tom kamienku bol nápis v arabčine: „Niet iných bohov okrem Alaha...“
Ponaučenie: učte sa cudzie jazyky.
[18]
Nedeľné ráno, v kostole je 200 ľudí. Dnu vbehnú dvaja ľudia v maskách so samopalmi. Jeden zakričí:
– Kto chce dostať guľku v mene Ježiša Krista, nech ostane na mieste.
Prítomní sa ako o život vrhnú k východu: chóristi, kaplán, miništranti, veriaci... Z 200 ľudí ostalo niekoľko invalidov, ktorí nestihli utiecť a dvojica nebožtíkov v truhlách pri oltári.
– Človek v maske sa obráti k farárovi:
Velebný otče, očistil som kostol od pokrytcov, môžete pokračovať v omši.
[17]
V Stavropolskom kraji ostreľovali kozáckeho atamana. Kozáci podozrievali Kaukazcov a zdemolovali im predajné stánky. Ale, ako sa vyjasnilo, strieľal kozák. Šéf oblastnej samosprávy poprosil metropolitu aby upokojil ľudí. Pop prehovoril k národu:
– Bratia a sestry, neznepokojujte sa, strieľal náš človek, pravoslávny.
[16]
– Viete, prečo niektorí ľudia píšu sedmičku s vodorovnou čiarkou uprostred nožičky?
– ???
– Z jednoduchého dôvodu, keď Mojžiš zišiel z hory Sinaj začal čítaj svojmu ľudu desať božích prikázaní. Keď došiel k siedmemu prikázaniu „Nepokradneš“ ľud začal zborovo volať: Prečiarkni sedmičku, prečiarkni!
[15]
Jeden obrazový a jeden klasický:

Duchovný pastier počas omše oslovil svoje ovečky:
– Milí veriaci, medzi vami je cudzoložník, a ak neobetuje cirkvi svätej tri doláre, poviem jeho meno.
Keď nádoba do ktorej sa vyberali milodary obišla všetky rady našli v nej 91 dolárov a lístok s nápisom „Zvyšné dva doláre prinesiem zajtra.“


[14]
Pozrite si pekné video z kostola
+ dva vtipy po veľkej noci:

– Vieš, aký je rozdiel medzi tými, čo sa modlia v kostole a modliacimi sa v kasíne?
– ...???
– Tí v kasíne sa modlia oveľa, oveľa úprimnejšie...

Na hodine náboženstva:
– Janko, povedz aký musí byť chlapec aby sa dostal do raja?
– Prosím mŕtvy, pán farár.


[13]
Hádajú sa dvaja Rómovia:
– Čierna nie je farba!
– Čierna je farba!
A tak stále dokola. Nakoniec sa vyberú k farárovi nech povie, čo je napísané v Biblii. Farár potvrdil, že podľa biblie čierna je farba, ale hádka pokračuje:
– Dobre, čierna je farba, ale biela nie je farba!
– Biela je farba!
Opäť sa vyberú k farárovi aby ich rozsúdil. Farár prečíta v biblii a potvrdí, že biela ja farba.
– Tak vidíš – víťazoslávne vyskočí jeden z Rómov, – teraz už veríš, že som ti predal farebný televízor?
[12]
Mladá slečna sa chváli svojej priateľke:
– Predstav si, zoznámila som sa s jedným milým, chalanom a pozval ma na stretnutie Ateistov siedmeho dňa...
[11]
Farár sa posadí ku počítaču a vymaže súbor s anekdotami. Kaplán, ktorý ho pozoruje sa rozčúli:
– Čo to robíte dôstojný otec?
– Nestrpím aby na farskom počítači boli také bohorúhačské vtipy! A okrem toho... už ich aj tak viem všetky naspamäť.
[10]
V skúškovom období letia po nebi Boh s anjelom. Letiac ponad jednu z univerzít videli ako študenti drvia otázky, na skúšky. Anjel usúdil, že títo študenti určite skúšky urobia, ale boh odpovedal záporne. Toto sa opakovalo viackrát až kým neleteli nad školou kde študenti leňošili, zabávali sa a na skúšky si ani nespomenuli. Anjel usúdil, že títo určite skúšky neurobia. Boh však odvetil:
– Títo urobia, lebo dúfajú vo mňa.
[9]
Večne nespokojný veriaci sa modlí:
– Pane Bože, daj mi prostriedky na nový dom.
Odpoveď neprichádza, ale na oblohe sa objaví dúha a veriaci si vzdychne:
– Nuž na toto si peniaze našiel...
[8]
Učiteľ na cirkevnom gymnáziu sa počas hodiny pýta:
– Čo myslíte, prečo apoštol Peter išiel za Ježišom?
Jeden zo študentov:
– Preto lebo Ježiš vyliečil jeho svokru a tak mu neostalo nič iné len odísť z domu.
[7]
Pri spovedi:
– Otče, zdá sa mi, že vediem bohabojný život; nepijem, netúlam sa, nepozerám za ženami, každý večer idem spať o desiatej a každú nedeľu chodím na svätú omšu.
– Syn môj, bojím sa, že sa to všetko zmení, len čo ťa pustia z tejto väznice.
[6]
Svetom otriasol škandál. Počas prednášky na Hamburskej univerzite Pápež urazil city všetkých ateistov, keď povedal, že existuje Boh. Ateisti a prevažná väčšina vedeckej verejnosti je z pápežovho vyjadrenia znepokojená. Na zhromaždeniach, manifestáciách a protestoch v celom rade vedeckých inštitúcii požadujú ospravedlnenie.

Pápež oznámil, že ľutuje svoje vyjadrenie, a že ho nesprávne pochopili. „V skutočnosti to bol len citát zo stredovekého textu, ktorý v žiadnom prípade nie je mojou osobnou pozíciou“, — zakončil svoje ospravedlnenie Pápež.


[5]
Málo kto vie, ale prvý list apoštola Pavla Korinťanom začínal slovami:
„Dobrý deň. Nevyhadzujte tento list do koša, nie je to spam.“
[4]
Rádova sestrička prišla na spoveď:
– Otče, som hriešna, premáha ma pýcha, vždy keď sa pozriem do zrkadla pomyslím si; Ach, aka som krásna!
– Nuž, to nie je hriech, to je omyl dcéra moja.
[3]
Príde mníška do neba a Svätý Peter sa jej pýta:
– A ty si kto?
– Ja som Pánova nevesta.
– To som nevedel, že sa šéf bude ženiť.
[2]
Zomrel muž. Vdova využila okultizmus aby si s ním mohla pohovoriť:
– Ako sa tam máš, drahý?
– Je to na nervy, ráno vstanem, najem sa, potom sa milujem, a opäť spím, znovu sa počas dňa zobudím, opäť jem, milujem sa, spím, opäť vstanem, jem, milujem, spím a tak dokola každý deň.
– Veď to je výborne, to si určite v raji.
– Ale kdeže raj, toto je moja piata reinkarnácia a teraz som králik z Kentaky.
[1]
Opäť jeden obrazový, ktorý sme našli na internete:

A jeden klasický:

– Vieto prečo slovenskí rýchlozbohatlíci nemajú radi Svedkov Jehovových?
– Lebo nemajú radi žiadných svedkov.


Ľudové múdrosti

„Kde nie je náboženstvo, tam nie je ani ateizmus.
(Maják č. 3/2006 /Radimský/ Volná myšlenka ČR)
„Najskôr spútaj svoju ťavu a potom ver v Alaha.“
(Arabské príslovie, ktoré podobne ako slovenské: - Modli sa nemodlí sa, z prázdnej misy nenaješ sa. - nehovorí o tom, že boh neexistuje ale význam je taký istý.)
„Je zaujímave, že nikto neprosí boha aby mu narástla amputovaná končatina, je to dôkaz, že veriaci v skutočnosti neveria v zázraky.“
(Provokačná poznámka ateistu veriacemu.)
Kapitalizmus – božie dielo?
„Prenechajme teda výraz „kapitalizmus“ napospas jeho kritikom a nahraďme ho niečím, čo dokonalejšie vystihuje realitu, o ktorej hovoríme: slobodná vôľa.“
(z istého Misijného informátora č. 3/2007)
„Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa nim skutočne stane, je bratom.“
(Joseph Ratzinger)
„Buď bohu vďaka za AIDS.“
(Pastor Fred Phelps posadnutý nechuťou k homosexuálom)
„vašeho boha bych nechtěl potkat.“
(prof. Jelínek na tvrdenie jedneho študenta konzervatória, že má svoju vlastnú vieru)
„Láska k nepriateľom - kto kedy videl katolíckeho kňaza, ktory by miloval svojho nepriateľa?“
(J. S. Machar)
„Podobne ako hudba, aj humor je Božím darom pre ľudí.“
(Riaditeľ súkromnej základnej umeleckej školy.)
„Boh je jeden, len provajderov je viacero.“
(Nevieriaci, počítačový vtipkár.)
„Najväčším nepriateľom mieru je potrat.“
(Matka Tereza z Kalkaty pri preberani Nobelovej ceny mieru.)
„...ako môžu ľudia veriť takým nezmyslom“
(Teológ pri počúvani o poverách kmeňa Fang)
„...zdá sa mi, že jej život bez Krista bude prázdny a dokonca ani muž ju neuspokojí.“
(Z náboženského diskusného fóra)
Z našej reality:
„Ošarpané bezcenné chatrče, plné zašpinených rómskych detí a vedľa nich nový moderný kolsto, ktorý finančnou honotou ďaleko prevyšuje hodnotu "nehnuteľnosti" rómskej osady.“
(pozorný občan)
„Predstavujú si Kresťania, Židia a Muslimovia, že skôr než Mojžiš dostal 10 božích prikázaní, mysleli si že vražda a krádež sú dobré veci?.“
(Premýšľajúci občan)
„Monoteizmus - dar bohov.“
(neznámy vtipkár)
„Cirkev je skutočne veľmi pragmatická organizácia! Keďže do kráľovstva nebeského nikto nedokáže nič odniesť, treba platiť už tu na zemi.“
(neznámy neznaboh)
„Myslím si, že po tom čo cirkev vyzvala veriacich aby nechodili na koncert Madonny má Madonna právo vyzvať veriacich aby nechodili do kostola“
(názor z ulice)
Dobrá správa :-)
„Rímsko-katolícka cirkev oficiálne zrušila koncepciu existencie očistca pre duše novorodencov (limbus infantium) - toho miesta v pekle, kde sa nachádzajú duše nepokrstených novorodencov. Dokument o tom vydala Medzinárodná teologicka komisia a schválil ho Benedikt XVI. Podľa novej teórie možno dúfať, že duše zomrelých novorodencov, ktorých nestihli pokrstiť prídu do raja“ (Podľa informácii Catolic News Service)
„Nie su bohovia nesmrteľní preto, že ľudská hlúposť je večná?“
(neznámy)
„Neposudzujte ľudí podľa priateľov, Judáš mal bezchybných.“
(Len Boh vie, či neznámy veriaci, alebo ateista.)
„Hlupáci považujú náboženstvo za absolútnu pravdu, múdri za očividnú lož a vladári za celkom užitočnú vec.“
(neznámy Človek)
„… Boha, Bibliu, vieru, cirkev, židokresťanstvo, to všetko vymysleli Židia.“
(M. Holovač In: Tradičné Kresťanské Hodnoty, alebo Asertivita naruby)
„V súvislosti s anekdotou podľa ktorej vedec je človek, ktorý o ničom vie všetko, mi vychádza, že teológovia sú jediní skutoční vedci.“
(nemenovaný ateista)
„Ľudia chcú byť klamaní.“
(neznámy Človek)

Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk