SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Citáty
L. N. Tolstoj:

Cirkev. Toto slovo je názvom pre klamstvo, prostredníctvom ktorého jední chcú vládnuť nad inými.

Pruský kráľ F. Veľký:

Vyžeňte predsudky dvermi a ony sa vrátia oknom.

J. M. Hurban:

Náš život slovenský najväčšmi za to kuľhá, že ho doteraz skora sami teológovia len opatrúvali…

S. Kierkegaard:

Viera začína tam, kde končí myslenie.

U. Eco:

Všetky náboženské vojny, ktoré po stáročia utápali svet v krvi, vzišli z vášnivého lipnutia na zjednodušených protikladoch – ako napríklad my a tí druhí, dobro a zlo, biele a čierne.

P. Marechal:

Náboženstva sa jedno od druhého odlišujú iba dekoráciami.

P. Macsovszky:

Pre mňa je kresťanstvo krízový jav v dejinách ľudstva.

Montesquieu:

Pápež je hlava kresťanov. Je to starý idol, ktorý okiadzajú zo zvyku.

R.P. Feynman:

Lži môžu byť šírené rovnako úspešne ako pravda, pravdivé a cenné informácie môže nahradiť propaganda.

E.N.: Väzňova dilema inak (z knihy K.O.)

Vraví sa, že lenivé ruky zamestnáva diabol, ale rád by som vedel, kto zamestnáva lenivé mozgy?

F. Nietzsche

Božskosť je v tom, že sú bohovia, aj keď niet žiadného boha

J. W. Goethe

Kto má vedu, nepotrebuje náboženstvo.

H. Küng

Podstatná časť katolíckej hierarchie žije výhradne medzi stredovekými paradigmami, nielen čo sa týka oblečenia, spôsobov, ale aj duchovného sveta.

E. B. de Condillac

Ľudia, ktorí padli do osídiel povier, sú schopní iba meniť jeden omyl za druhý.

B. Dizraeli

Všetci rozumní ľudia veria v to isté náboženstvo. Ake? Rozumní ľudia o tom nikdy nehovoria.

B. Russell

Mnohí ľudia by radšej umreli, než by mali myslieť. A naozaj sa im to stáva.

L. Feuerbach

Dogma nie je nič iné, ako výslovný zákaz myslieť.

Ch. Angel

Cirkev je jediný podnik, ktorý v zlých dobách prežíva najväčší rozmach.

D. Defoe

... Bol by som radšej aby ma chytili a zožrali divosi, ako by som sa mal dostať do nemilosrdných pazúrov kňazov a svätej inkvizície ...

R. G. Ingersoll

Náboženstvo učí otrockým cnostiam – poslušnosti, pokore, sebazapreniu, odriekaniu, neodopieraniu zlému.

G. B. Shaw

Človek, ktorý verí v existenciu pekla, je schopný uveriť hocičomu

S. J. Lec

Tým istým mozgom myslieť i veriť?

J. Lock

Príklad ateistov dokazuje, že ídea boha nie je vrodená

H. L. Mencken

Pápež je kresťanský duchovný, ktorý dosiahol vyšsiu hodnosť, ako Ježiš Kristus.

E. G. Hubbard:

Teológia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď.

D. Diderot:

Náboženstvo prekáža ľuďom vidieť, lebo mu pod hrozbou večnného trestu zakazuje pozerať.

A. France:

Základom teológie je chýbajúci rozum a posvätný úžas našich predkov nad obrazom prírody.

H. Heine:

Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

G. Bruno:

Hovoria mi, že svojimi tvrdeniami chcem obrátiť svet hore nohami. Ale, či by bolo zle obrátiť prevrátený svet?

Stendhal:

Na svete je toľko hlúposti, že boha môže ospravedlniť iba skutočnosť, že neexistuje.

Goncourt:

„Ak existuje Boh, musí sa mu ateizmus zdať oveľa menšou urážkou, ako náboženstvo.“

Arthur Schopenhauer:

„Viera a poznanie sú ako dve misky váh: čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“

T. Caryle:

„Ak by sa dnes zjavil Ježiš, pozvali by ho na obed, vypočuli a srdečne by sa zasmiali. Nikoho by ani nenapadlo dať ho ukrižovať.“

Ch. Montesquieu :

„Ak by si boha vymysleli trojuholníky, mal by tri strany.“

Arthur Schopenhauer:

„Náboženstvá sú ako svätojánske mušky, na to aby svietili je potrebná tma.“

A N E K D O T Y
Pozrite si najnovšie vtipy

Vtipy, citáty a ľudové múdrosti v roku 2005

Tri na záver roka 2005 [52]

Parlament schválil dva zákony: Nezabiješ a Nepokradneš. Teraz sa zaoberá ich novelizáciou.

Prečo sa ľudia sťažujú, že rastie trestná činnosť? Veď už v časoch Kaina a Ábela dosiahla 50 percent.

Modlitba programátora: Nech nám pomáha F1, nech nás chráni F2, nech nás nezotrie F8. V mene Ctrl-a, Alt-a a svätého Del-a. Enter.


[51]
– Pán farár, mohol by som si zobrať za manželku opicu?
– Syn môj ale veď sa na nás vôbec nepodobajú!
– A keby sme ju pokrstili?
– Potom áno, syn môj, veď sme všetci božie stvorenia.

Bónus:


Nový, produkt:
Krížik s vývrtkou – praktický doplnok na záver roka


[50]
Ježiško nie je hluchý
Päťročný Samko veľmi túžil po tom aby na Vianoce dostal bicykel. Zašiel preto do svojej izby a začal sa modliť tak nahlas, že ho bolo počuť po celom dome.
– Ježiško, pošli mi prosím bicykel.
Zašla k nemu matka a hovorí:
– Prečo tak kričíš? Veď Ježiško nie je hluchý!
– Ale babka je hluchá…
[49]
– Dedko, je to pravda, že alkohol je nepriateľom zdravia?
– Veru, nepriateľom, vnúčik.
– A vy prečo toľko pijete?
– Vari nevieš, čo je napísané v Biblii?: „Miluj svojho nepriateľa.“
[48]
Bezdomovec prišiel do kostola a sadol si do predných lavíc. Príde k nemu kostolník a hovorí:
– Viete, toto sú miesta pre sponzorov cirkvi a významných podnikateľov, presadnite si inde.
Bezdomovec si presadol do stredných lavíc. Kostolník opäť podíde k nemu a hovorí:
– Prepáčte, toto sú miesta pre častých návštevníkov kostola, presadnite si prosím do zadných lavíc, tam sedávajú takí ako vy.
Bezdomovec si presadol ale v zadných laviciach bol šum, ľudia chodili hore, dole. Po chvíli vstal, vyšiel pred kostol a plačúc sa posadil na schody. Odrazu má videnie – prichádza k nemu Ježiš a pýta sa ho:
– Prečo plačeš?
Bezdomovec odpovedá:
– Nechcú ma pustiť do kostola.
Ježiš ho upokojuje:
– Neplač, mňa tam už nepúšťajú celé storočia.
[47]
Babka s vnúčikom v kostole počas bohoslužby:
– Babka ja už nevydržím, počúram sa!
– Vydrž vnúčik, trp! Boh trpel, aj my musíme trpieť!
[46]
Peklo je miesto kde Nemci robia policajtov, Gréci sú politikmi, kuchyňa je anglická, jazykom je holandština a Švédi majú na starosti zábavu. (David Frost anglický žurnalista v 60 rokoch 20. storočia)
[45]
Učiteľka dlho a trpezlivo vysvetľuje deťom, že boh neexistuje. Nakoniec, aby sa uistila, či ju pochopili sa pýta:
– Boh neexistuje, chápete to, alebo nie?
– Chápeme, pravdaže, chápeme pani učiteľka!
– No, chvála bohu.
[44]
Manželka na smrteľnej posteli prosí manžela:
– Sľúb mi prosím ťa, že keď umriem, pôjdeš za rakvou s mojou matkou.
– Dobre, sľubujem ale pamätaj si, že budem mať pokazený celý deň.
[43]
Žid sa rozhodol konvertovať na kresťanskú vieru. Zašiel preto do predajne s náboženskými potrebami, aby si obstaral kríž. Ukáže na jeden a pýta sa predavača:
– Koľko stoji?
– Tisíc korún, – odvetí predavač.
– To je veľa, – hovorí žid. Rozhliadne sa a ukáže na iný:
– A koľko by stál tento bez toho atléta?
[42]
– Pán farár, viete, to oddelenie cirkvi od štátu je veľmi dôležité.
– Prečo si to myslíte?
– Lebo keď hrešíte, tak vás chráni štát.
[41]
Psychiater hovorí pacientovi:
– Tak, ticho, pokojne, uvolnite sa, nebuďte nervózny. Všetko je v najlepšom poriadku. Povedzte mi ešte raz, ako to bolo a pekne od samého začiatku.
– No veď hovorím: Na počiatku som stvoril nebo a zem…
[40]
Sekularizovaný Žid, neochvejný ateista poslal študovať svojho syna na Trinity School, lebo napriek svojím konfesionálnym koreňom usúdil, že tam dostane kvalitné, svetské vzdelanie. Po mesiaci prišiel syn domov na návštevu a ležérne poznamenal:
– Mimochodom otec, vieš čo znamená Trinity? Význam toho slova je: Otec, Syn a Duch Svätý.
Otec položil ruku na synove rameno a odvetil:
– Danny, chcem ti teraz niečo povedať a želám si, aby si to nikdy nezabudol. Existuje len jeden, jediný Boh, A my v neho neveríme!
[39]
A. Fernando: Pýtali ste sa na peklo? Viac ako štvrtina obyvateľstva verí v existenciu pekla. Kniha odpovie na tie najprirodzenejšie otázky, ktoré vznikajú v hlave každého človeka, keď počuje slovo peklo. Je napísaná populárnym spôsobom, rešpektujúc biblické bohoslovie a bude zaujímavým čítaním pre široký okruh čitateľov. Kniha je doplnená komentármi sv. Apoštola Petra a dostala kladné hodnotenie aj od cestovnej kancelárie Belzebub.
[38]
Zomrela starenka, členka jednej z nemenovaných cirkví a na pohreb prišla celá farnosť… Počas rozlúčky sa duchovný vo svojej kázni obracia k neveriacim:
– Pozrite: stará, osamelá žena a aká čestná rozlúčka, koľko ľudí si prišlo uctiť jej pamiatku. Ak chcete, aby sme vás všetkých takto pochovali pridajte sa k našej cirkvi!...
[37]
Stretli sa traja: kňaz, pop a rabín a dohadujú sa, kedy začína život:
– V okamihu počatia, – hovorí kňaz.
– V okamihu narodenia, – hovorí pop.
– Ale, kdeže, hovorí rabín, – život začína keď žena zoberie deti a odíde na chatu.
[36]
Ježiš s apoštolmi zašli do kaviarne. Objednali si pivo, večeru a príjemne si posedeli. Keď vrchná predložila účet Ježišovi, ten ho bez pozerania podal Judášovi:
– Dnes si na rade s platením ty.
Judáš pozrel na sumu a vypleštil oči, ako desaťkorunáčky:
– A kde že ja zoberiem tridsať strieborných?
– Zober kde chceš, – odvetil Ježiš. – To je tvoj problém.

[35]
V škôlke maju kreslenie. Vychovávateľka príde k dievčatku, ktoré niečo kreslí s veľkým sústredením:
– Čo to kreslíš?
– Boha.
– Ale veď nikto nevie ako Boh vyzerá!
– Tak sa to hneď dozvedia.

[34]
Mladík dostal pozvánku k odvodu na vojnu. Prišiel na vojenskú správu a hovorí:
– Viete ja som jehovista, moja viera mi zakazuje brať do ruky pušku a zabíjať.
Pracovník vojenskej správy:
– Mladý muž, tým sa netrápte, v armáde máme farárov, prevychováme vás a napravíme – budete kresťanom.
[33]
Vajcia
Starý pastor v nedeľu ráno pred omšou navštívil rodinnú toaletu, po jej použití však zistil, že nesplachuje. Otvoril splachovač aby sa presvedčil v čom je čert zakopaný a objavil v ňom nádobku s troma vajíčkami a stodolárovkou.

Zavolal manželku a spýtal sa jej, čo má ta skrýša znamenať. Priznala sa mu, že nechcela raniť jeho city, preto počas celého, 30 ročného manželstva, vždy keď mal kázanie, ktoré nestálo za nič vkladala do nádobky jedno vajíčko.

Pastor bol týmto jej tajomstvom prekvapený, ale zároveň si pomyslel, že tri mizerné kázne za 30 rokov naozaj nestoja za to aby sa človek znepokojoval.

– Ale čo tých 100 dolárov?– Vyzvedal ďalej
– Nuž a vždy, keď sa nazberal tucet vajíčok predala som ich za dolár susedom,– odvetila manželka.


[32]
Všetko, čo nie je zakázané...
– Bože, prečo až tak: celých desať príkázaní? Nestačilo by ich aj päť?
– Mojžíš! Nevyjednávaj!
– A kde je tu napísané: "Nevyjednávaj"?..
[31]
Príde mladý žid k rabínovi:
– Rabín, chcem sa ženiť, dajte mi radu.
– Ožeň sa.
– Ale ja ju neľúbim.
– Tak sa nežeň.
– Ale jej otec dá veľké veno.
– Tak sa ožeň.
– Ale je škaredá ako smrteľný hriech.
– Tak sa nežeň.
– Ale ak sa ožením tak mi jej otec dá podiel na firme.
– Tak sa ožeň.
– Ale ona kríva a je hrbatá.
– Tak sa nežeň.
– Počujte rabín ja som k vám prišiel po radu a vy mi stále iba hovoríte tak sa ožeň, tak sa nežeň.
– Naozaj chceš radu? – daj sa pokrstiť.
– Prečo?
– Potom budeš s takými sprostosťami otravovať katolíckeho farára!
[30]
Kráčajú si takto spolu duchovný s policajtom večerným mestom a ťažkajú sa jeden druhému, aké sú ťažké časy. Vtom zbadajú dvoch rozzúrených bitkárov. Policajt chce okamžite zakročiť ale duchovný ho zadrží:
– Počkaj syn môj, ešte nie je vhodný čas...
Bitka pokračuje a je zrejmé, že jeden druhého zabijú, duchovný však stále radí čakať. Nakoniec jeden z bitkárov padne na zem mŕtvy. Vtedy duchovný prehovorí:
– Teraz je ten správny čas. Ideme: jeden je tvoj, druhý môj.
[29]
Rok 1988: Poľský žid odchádza do Izraela. Bezdetný pár od susedov ho prosí aby zašiel do najlepšieho katolíckeho kostola a zapálil tam za nich sviečku. Veriť – neveria, ale horšie nebude.
Rok 1998: Ten istý žid príde na návštevu do rodného mesta a zájde aj k bývalým susedom. Otvorí mu žena. Z vnútra počuť vresk a plač najmenej desiatich, polohladných detí, jedno menšie ako druhé:
– A kdeže máte muža, susedka?
– Išiel do Izraela.
– A čo tam robí?
– Nuž pobral sa hľadať, kde ste postavili tu čertovskú sviečku.
[28]
Mladá slečna sa vrátila domov z rande dosť smutná a hovorí matke:
– Pred hodinou ma Artur požiadal o ruku.
– Tak potom prečo si smutná?
– Lebo sa mi zároveň priznal, že je humanista a dokonca neverí ani v peklo.
– Ach, dcérenka, len si ho pokojne zober, my dve mu už ukážeme ako veľmi sa mýli.
[27]
Príde Jano po smrti k nebeskej bráne, postaví sa do rady, čaká a pozerá ako sa svätý Peter každého pýta, či bol ženatý. Chlapík pred Janom odpovedá:
– Ženatý.
Peter ho poľutuje:
– Ach chudák, choď do raja tam je tvoje miesto.
Keď príde na radu Jano, prehovorí spokojným tónom:
– Ženatý, ženatý, dokonca dva krát.
Na to Peter:
– Tak mazaj odtiaľto! Do raja púšťam mučeníkov, nie hlupákov.
[26]
Mníška prišla k lekárovi a sťažovala sa na neprestávajúce čkanie. Lekár ju prehliadol a hovorí:
– Sestra, myslím, že ste tehotná.
Mníška v hrôze utiekla z ordinácie. Po nejakom čase lekárovi zatelefonovala matka predstavená:
– Pán doktor, to vy ste povedali sestre Márii, že je tehotná?
Lekár sa bráni:
– Chápete, ja som ju chcel iba zbaviť čkania a na to je najlepšie preľaknutie. Vari to nepomohlo?
– To pomohlo pán doktor, ale páter Jozef nám skočil z veže.
[25]
V parku na lavičke sedí chlapča s otvorenou bibliou na kolenách a vykrikuje:
– Aleluja! Aleluja!, Boh je všemohúci!
Okolo prechádza humanista a pýta sa ho:
– Prečo je Boh všemohúci?
– Vari ste nepočuli, čo všetko môže urobiť? Práve som si prečítal, že nechal rozostúpiť vody Červeného mora a previedol jeho stredom celý izraelský národ. Humanista sa pousmeje, posadí sa vedľa chlapca a hovorí:
– To sa dá vysvetliť veľmi ľahko. Moderná veda zistila, že červené more malo v tých dobách na tom mieste hĺbku sotva 25 centimetrov. Preto ho Izraeliti prebrodili bez problémov.
Chlapča je zaskočené, očami pozerá raz na humanistu raz na otvorenú bibliu na kolenách. Humanista je spokojný, že mu pomohol citlivo pochopiť vedeckú podstatu problému a poberie sa preč. Sotva však urobí dva kroky, začne chlapča chváliť a velebiť Boha ešte hlasnejšie, ako predtým.
– Supééér! Boh je všemohúcejší ako som si myslel! Nielen, že previedol celý Izraelský národ cez Červené more, ale ešte aj utopil celú egyptskú armádu v 25 centimetrov hlbokej vode!
[24]
Zlodej sa vlámal do domu. Sotva však siahol na dvere od skrine keď niekto prehovoril:
– Ježiš všetko vidí…
Najskôr skamenel od prekvapenia, potom sa opatrne poobzeral, ale nikde nikto. Pomyslel si, že sa mu to zdalo, znovu siahol na skriňu a opäť ten hlas:
– Ježiš všetko vidí…
Poobzeral sa dôkladnejšie a vtom vidí v kúte klietku s papagájom:
– To tu ty táraš?
– Ja, – odvetil papagáj.
Zlodej sa celkom upokojil:
– A ako ťa volajú.
– Jeremiáš, – odvetil papagáj hrdo.
– Čo za idiot ti dal také meno?
– Ten istý, čo aj nášmu pitbulovi dal meno Ježiš…
[23]
Skupinka turistov obdivuje v prírodovedeckom múzeu kosti z dinosaura. Jeden z nich sa pýta sprievodcu:
– Mohli by ste nám povedať, aké staré sú tie kosti?
– Tri milióny štyri roky a šesť mesiacov, – odpovedá sprievodca.
– To je neuveriteľne presné číslo, ako môžete vedieť ich vek tak presne?
– Kaď som tu začal pracovať mali tri milióny rokov a pracujem tu už štyri a pol roka.
[22]
Raz uvidel Hodža arménskeho duchovného ako sedí na okraji cesty. Duchovný mal na obrúsku rozložené svoje zásoby potravín a raňajkoval. Hodža k nemu podišiel, prisadol si a bez slova mu začal pomáhať v jedle. Duchovný na neho spýtavo vzhliadol a hovorí:
– Priateľ môj, podľa názoru moslimov sme pohania. Prečo ješ spolu so mnou?
– Podľa názoru kresťanov som tiež pohan. Ak sa stretnú dvaja pohani, potom sú jeden pre druhého čistí.
[21]
Farár oznámi veriacim, že budúca kázeň bude venovaná rozboru lži, a preto si všetci farníci majú prečítať osemnástu kapitolu svätého evanjelia podľa Marka. Na začiatku nasledujúcej kázne sa farár pýta:
– Kto z vás prítomných si prečítal určenú kapitolu Markovho evanjelia? Všetci zdvihli ruky.
– Milí farníci, vidíte, ako je potrebné hovoriť o lži? Sväté evanjelium Ježiša Krista podľa Marka má len šestnásť kapitol.

Prevzaté z 2. čísla časopisu PROMETHEUS


[20]
Farár maliarovi, ktorý maľuje kostol:
– Človeče, čo ste sa zbláznili!!! Kde ste videli anjela v topánkach?
– Pán farár a kde ste videli anjela bez topánok?
[19]
V židovskej dedine počas veľkého sucha prišli veriaci k rabínovi:
– Rabín, popros hospodina aby urobil zázrak a zoslal dážď, lebo celá úroda vyschne.
– Nie, odvetil rabín, nebude žiadný zázrak, lebo vy neveríte v Jehovu.
– Ale rabín, prečo nám to hovoríš?
– Ak by ste skutočne verili prišli by ste s dáždnikmi.
[18]
Farár na hodine náboženstva:
– Deti moje nepodľahnite pokušeniu! Všetko začína jednou malou cigaretkou, potom sú dve, tri, k tomu alkohol a už je na mysli sex, rozkoš; to všetko vedie k nemravnosti! Chce sa niekto niečo spýtať?
– Áno pán farár: kde by sa dala zohnať taká zázračná cigaretka?
[17]
V židovskej rodine pristihne starý otec vnuka ako sa počas pôstu napcháva jedlom a rozčuľuje sa:
– To je hrozné, čo to robíš? Pozri sa na mňa, som starý a chorý, ale pôst dodržiavam.
– Starký, nerozčuľujte sa, ani ja ani vy sa aj tak nedostaneme do raja. Ja preto, že nedodržiavam pôst a vy preto, lebo žiadný raj neexistuje.
[16]
Dvaja katolíci sedia oproti vchodu do bordelu a vidia ako dnu vchádza rabín:
– Ach! Rabín a ide ku prostitútke.
Po nejakom čase vchádza do bordelu pravoslávny pop:
– Ach! Pop a takto sa spustil
Neskôr pozerajú – do bordelu vchádza kňaz:
– Ach! Určite tam niekto zomiera, keď musí kňaz ísť spovedať priamo do bordelu.
[15]
V Gréckej Meteore, sú kláštory v horách a do niektorých sa možno dostať iba pomocou lavičky zavesenej na lane, ktorú zdola nahor ťahajú mnísi. Jeden turista, ktorý sa rozhodol navštíviť takýto pamätník kultúry si všimol, že lano je už poriadne predraté a pýta sa mnícha:
– Otče, povedzte, musíte to lano meniť často?
– Ani nie, iba keď sa pretrhne.
[14]
Tí čo pochopili
Boh-otec sa rozhodol, že pozrie na zem, ako tam plynie život a zobral so sebou aj Krista. Po ceste, uvideli chudobného sedliaka, v roztrhanom odeve ako orie na poli. Boh-otec zvolá:
– Ježiš, čo to má znamenať!?
– Nuž, otec, veď si povedal: „V pote tváre budeš dorábať svoj chlieb!“
– Ale to som len žartoval, vôbec som to nemyslel vážne...
Po nejakom čase došli k nemocnici, zašli dnu a prechádzajú okolo pôrodného oddelenia odkiaľ počuť náreky, stony, krik… Boh-otec je zhrozený:
– Ježiš, a toto je čo?
– Vari nevieš? Veď si povedal: „V bolestiach budeš rodiť svoje deti!“
– Čo? Vari som niečo také mohol povedať? A úbohé ženy takto trpia?! Aké peklo!
Kráčajú ďalej, ale Bohu-otcu to čo videl nedá pokoj:
– Naozaj sa nikto nedovtípil, že som jednoducho len žartoval? Celý týždeň som pracoval, trochu som si vypil a len tak, do vetra som tresol… Vari sa naozaj nikto nedovtípil?
Vtom došli do Vatikánu a vidia spokojné, sýte, obriadené duchovenstvo - pápeža, biskupov a podobných. Boh-otec vraví:
– Tak toto sa mi páči! Všetko pekné, čisté, ľudia zabezpečení. Povedz Ježiš, kto sú títo ľudia?
– Nuž, Otec, títo ľudia, to sú tí, čo pochopili, že si vtedy vtipkoval.
[13]
Riaditeľ väznice hovorí kňazovi:
– Práve mi doručili informáciu že odsúdený dostal milosť.
Kňaz:
– Škoda, tak pekne som ho pripravil na poslenú cestu.
[12] (Vtip sme dostali e-mailom od nášho čitateľa)
Mladý katolícky pár zahynul cestou k sobášu v automobilovej nehode. Dostali sa do neba a požiadali svätého Petra, či by sa mohli zosobášiť. Ten odišiel aby to zariadil a po dlhom čase sa nakoniec vrátil aj s farárom. Mladí však medzi tým premýšľali a napadlo ich, že by sa im manželstvo mohlo i nevydariť, preto sa svätého Petra pýtajú:
– Bolo by možne sa tu, v prípade potreby, aj rozviesť?
Svätý Peter sa rozzúril:
– Tri mesiace mi trvalo, kým som tu našiel kňaza. Mate vôbec predstavu o tom, koľko času by som potreboval, kým by som tu hore našiel právnika?
[11]
Príde žid k rabínovi a pýta sa:
– Rabín, môžem zjesť kúsok bravčoviny?
– Čo si sa zbláznil? Aká bravčovina?
– Len maličký kúsok!
– A Tóru si čítal? Vieš, že je to zakázané!
– Len malilinký kúsoček.
– Veď ti hovorím, že nesmieš, je to zakázané!
– Rabín ale ja som vás videl, ako ste včera jedli bravčovinu.
– To je pravda, ale ja som sa nikoho nepýtal.
[10]
Aktuálne k daňovým priznaniam :-)
V ten istý deň zomreli farár i daňový úradník. Prišli k nebeskej bráne kde ich Boh zadeľuje: Farára do pekla a daňového úradnikaa do raja.
Frár začne prosíkať:
– Bože, celý svoj život som ti slúžil vo viere a pravde, tvoje slovo som šíril medzi ľudom, kázal…
Ale Boh mu odveti:
– Na tvojich kázňach sa národ nudil, zíval, driemal, ale keď k ním prišiel daňový úradník okamžite sa začali úprimne a vrúcne modliť k bohu.
[9]
Bohatý Slovák, ktorý už roky žije v Amerike prišiel do starej vlasti a zobral zo sebou aj obľúbeného psa, ktorý však nečakane zdochol. Chlapík sa vybral k farárovi:
– Otče, mohli by ste ho prísť pochovať môjho psa?
– Čo ste sa zbláznili, veď to je bohorúhačstvo!
– Nuž pán farár, viete ja som ho mal veľmi rád, bol pre mňa ako človek.
– Choďte k luteránom, ak im zaplatíte neodmietnu.
– Myslíte, že keď im dám päťdesiat tisíc dolárov budú súhlasiť?
– Človeče, a prečo ste nepovedali, že ten pes bol katolík?
[8]
Za socializmu v Sovietskom zväze telefonuje tajomník strany do kláštora. Telefón zodvihne miestny pop:
– Haló?
– Tu je stranícky výbor. Máme k vám prosbu. Chýbajú nám stoličky, pošlite nám 12 kusov.
– Nič vám nepošlem, nedávno ste si požičiavali lavičky a počmárali ste na ne neslušné slová.
– Ak nepožičiate, tak potom nabudúce nežiadajte pionierov do cirkevného zboru!
– Ak nedáte pionierov do zboru, potom zabudnite, že vám pošleme mníchov na subotník!
– Nuž a vy zabudnite, že vám pustíme komsomolcov na púť!
– Ak nepustíte komsomolcov, potom nečakajte mníšky do sauny!
– Otče! Dajte si pozor, za také rečí môžete prísť aj o stranícky preukaz!!!

[7]
Duchovný rozpráva seminaristom príbeh o svätcovi:
– A keď mu pri pôrode zomrela žena, boh sa nad ním zmiloval. Prsia sa mu naliali mliekom aby mohol nakŕmiť svojho syna.
– Otče, a nebolo by jednoduchšie obdarovať ho peniazmi aby si najal dojku a nebol predmetom posmechu?
– Nuž, syn môj, vidieť, že jednoduchšie je urobiť zázrak, ako každý deň striehnuť aby tie peniaze neprepil.
[6]
Na hodine v nedeľnej škole:
– Deti, kto vie prečo Rimania ukrižovali Ježiša?
Prihlási sa malý Ivko:
– Lebo bol teplý!
– Odkiaľ máš takú hlúposť?
– Tak potom prečo by sa bozkával s Judášom?
[5]
Farár s rabínom žili roky ako susedia ale mali neustále spory. Jedného dňa sa farárovi ozvalo svedomie, a tiež kvôli ekumenizmu sa rozhodol s rabínom zmieriť. Zaumienil si, že mu na znak ústretovosti umyje auto a hneď sa do toho aj pustil. Po chvíli však vybehne na dvor s pílkou v ruke rozzúrený rabín, beží k farárovmu autu a začne mu rezať výfuk.
– Čo robíš preboha? – zhrozil sa farár
– Ak si sa ty rozhodol pokrstiť moje auto, tak ja tomu tvojmu spravím obriezku! – odvrkne rozzúrený rabín
[4]
Prišiel starec k farárovi aby sa vyspovedal:
– Otče, zhrešil som.
– Ako si zhrešil, syn môj?
– Počas druhej svetovej vojny som ukrýval na povale žida.
– Veď, to nie je hriech ale práve naopak, bohumilý skutok, – upokojil ho farár.
– Ale ja som za to žiadal zaplatiť, – dodá starec.
– Nuž pravdaže, to nie je pekné, ale aj ty si riskoval syn môj.
– Ďakujem vám pán farár, ale chcem sa ešte niečo spýtať.
– Hovor, o čo ide?
– A musím mu povedať, že vojna už skončila?

[3]
Prostitútky si na auto nalepili reklamu: „Dve prostitútky iba za 50 dolárov“ a vybrali sa jazdiť po uliciach. Okamžite ich zastaví policajt a žiada aby reklamu odstránili. V tej chvíli však ide okolo auto s nápisom: "Spaste svoje duše, obráťte sa k Bohu“.
– Ale prečo oni môžu a my nie? – pýtajú sa policajta.
– Lebo to je náboženstvo.
Nasledovný deň vyrazili do ulíc na aute s nápisom: „Dvaja anjelikovia vám poskytnú nebeskú rozkoš iba za 50 dolárov“.
[2]
Tri vzorné kresťanky sa rozprávajú o bohumilých veciach. Jedna hovorí:
– Môj syn je pastor. Všetci farníci ho oslovujú „svätý otec…“
– Predstav si! A môj syn sa nedávno stal kardinálom. Všetci ho oslovujú „Vaša osvietenosť“. – hovorí druhá.
Tretia skromne mlčí. Dve spolubesedníčky do nej dobiedzajú:
– A ty sestra, sa nemáš čím pochváliť?
– Nuž čo vám povedať... Môj syn je krásny, svalnatý, dvojmetrový blonďák a stal sa striptízovým tanečníkom. Keď sa objaví na pódiu všetky ženy zborovým hlasom vzdychajú: „Och, Bože!…“
[1]
– Kto je podľa teba najšťastnejší človek na svete?
– Myslím, že Pápež.
– Prečo?
– Vieš si predstaviť, ako začína každý jeho nový deň? Zobudí sa a čo vidí ako prvé: svojho šéfa natiahnutého na kríži.
Ľudové múdrosti

…náuka o anjeloch prekonáva určitý vývoj. (veriaca blegerka)
Každý má svojho boha!
Heslo kresťanov – optimistov: Život je ťažký, ale našťastie krátky!
Jediné z čoho má aj Boh strach je zabudnutie. Náš čitateľ v článku: Najlepší boh)
Ak by bola pravda, že čarodenice dokážu privolať búrku a krupobitie, tak by bolo múdrejšie namiesto drahej a nákladnej armády postaviť na hrnice niekoľko starých báb, ktoré vedia metať hromy a blesky a nie ich upaľovať (Maximilián I. Takto zahanbil inkvizítorov, ktorí k nemu prišli so žiadosťou, aby dal súhlas na upálenie akejsi bosorky vo Viedni a divadlo pre Viedenčanov – upálnie bosorky sa nekonalo.)
Zvonenie kostola moje deti uspáva. (Reakcia veriacej matky na kritický článok v okresných novinách, ktorý protestoval proti hluku zvonov nového kostola na mestskom sídlisku)
sv. Maximilián svoje nápady nikdy nezverejnil. Veď ako sa ukázalo neskôr, nepotreboval žiadnu kozmickú loď, aby sa dostal priamo do neba. (Z článku v poľskom týždenníku, ktorý hovoril o prínose sv. Maximiliána k objavovaniu vesmíru)
Náš farár mi dal zriedkakedy presvedčivú odpoveď na moje otázky. Ruší ma otrepaná reč teológov a ich falošnosť. (Bývalá evanjelička A. Heideová, 26 rokov, študentka z Hamburgu)
Bleskozvod na veži kostola je najväčší mysliteľný prejav nedôvery voči milému pánu Bohu (K. Kraus)
Dnes treba do nášho školského vzdelania povinne zaviesť vyučovanie základov viery na princípe dobrovoľnosti. (Metropolita ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill G.)
Boh existuje, ale iba v hlavách veriacich (Neznámy ateista.)
To že žijem je zázrak… Všetko okolo je zázrak… (Povedal teológ v televíznej relácii na tému, či existuje boh.)
Nič z toho neverím! Dúfam však, že až ľudia zmúdrejú, bude smieť každý mať svoj názor, ako má každý svoju tvár (Povedal desaťročný žiak po trojročnom bifľovaní katechizmu a biblických dejín.)
…etika je buď kresťanská, alebo žiadna!!! (Veriací učiteľ etickej výchovy na strednej škole.)
Kráľovstvo božie je medzi vami (Lukáš 17:21)
Duša nesídli v mozgu, ale v oblasti „plexus solaris“ a skrz mozog komunikuje s týmto materiálnym svetom. (Christián N.)Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk