SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Citáty
Abraham Lincoln:

Nepriatelia v občianskej vojne, čítali tú istú bibliu a modlili sa k tomu istému bohu. Jedni i druhí žiadali Hospodina o pomoc v boji s nepriateľom.

Gora (Goparaju Ramachandra Rao):

...koncepcia boha je falošná vo svojej podstate lebo deformuje vedomie človeka, zakladá v ňom poverčivosť a fanatizmus...Ideu boha, ako každú lož je nutné odhaľovať všetkými spôsobmi v mene upevnenia pravdy života a sociálnej harmónie.

Tai Solarin:

Černosi sa pridržiavajú svojho boha tak, ako sa opilec drží stĺpa pouličného kandelábra – iba pre telesnú oporu.

R. Dawkins:

Pred Darwinom aj vzdelaní ľudia, ktorí už zanechali otázky "prečo" pre skaly, potoky a zatmenia, stále implicitne uznávali legitimitu otázky "prečo" v prípade živých tvorov. Teraz to robia len ľudia vedecky negramotní. Avšak toto "len" zakrýva nepríjemnú pravdu, že stále hovoríme o absolútnej väčšine.

Arthur. C. Clarke:

"Na celom svete a v každom náboženstve nájdete každodenných veriacích. Vedia o nás, že reprezentujeme rozum, vedu a umenie, a nech ako dôverujú svojmu presvedčeniu boja sa, že porazíme ich bohov. Nie úmyselným násilným aktom, nepozorovane. Veda môže premôcť náboženstvo jeho nebraním na vedomie alebo vyvrátením jeho zásad. Neviem o tom, že by bol niekto dokázal neexistenciu Jupitera, či Perúna, ale ich prívržencov riadne ubudlo."

V. L. Ginzburg:

"Ja považujem teizmus za absolútne nezlučiteľný s vedeckým svetonázorom."

G. B. Shaw:

"Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy."

Martin Luther:

"Rozum je najväčší nepriateľ viery. Každý kto len chce byť kresťanom musí svoje oči odtrhnúť od svojho rozumu"

T. A. Edison:

"Nemyslím si, že by vo verejných školách Spojených Štátov Ameriky malo byť zavedené akékoľvek náboženské vyučovanie"

Heinrich Heine:

"Tí čo pália knihy, napokon budú upaľovať aj ľudí."

Isaac Asimov:

"Nie je to ani zatvrdilosť srdca, ani zlá vášeň, čo ženie niektorých ľudí k ateizmu, ale skôr istá úzkostlivá intelektuálna čestnosť"

DIDEROT:

"Boh kresťanov je otec, ktorému záleží oveľa viac na jeho jablkách než na jeho deťoch"

Albert Eistein:

"Nikdy som nevidel ani najmenší vedecký dôkaz náboženských teórií o nebe a pekle, o posmrtnom živote človeka, alebo osobnom bohovi."

A. Schopenauer:

"Všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie."

Mark Twain:

"Vychádzajúc z jednoduchého, bežného uvažovania neverím v boha – v žiadneho boha."

H. Heine:

"Čerti, šľachta a jezuiti existujú len dovtedy, kým v nich ľudia veria."

A N E K D O T Y
Pozrite si najnovšie vtipy

Vtipy, citáty a ľudové múdrosti v roku 2004

Na záver roka výnimočne ešte tri anekdoty, ktoré si obľúbil Don Mário Timinetri, od ktorého je aj vtip na predchádzajúci — 52. týždeň:

— Viete aký je rozdiel medzi Pánom Bohom a Jánom Pavlom II.?
— ?
— Pánboh je všade, Ale Wojtyla už všade bol.

Alebo ten o panicoch:
Panictvo je cnosť, ktorá sa u kňazov dedí z otca na syna.

A do tretice:
Tri prostitútky sa hlásia v nebi u svätého Petra: Prvé dve hovoria, že sa kajali a Peter im odovzdá kľúč od raja. Tretia sa pokojne prizná, že sa nekajala a svätý Peter jej dá kľúč od svojho bytu.


Vtip na vianočný týždeň [52]

Velebníček zaskočený nebývalým množstvom farníkov na pobožnosti sa im od oltára prihovoril:
„Vzhľadom na to, že dnes na Veľkú noc prišlo toľko mojich ovečiek, ktoré nikdy inokedy v kostole nevidím, využívam túto príležitosť a prajem vám hneď tiež veselé Vianoce…“

(Jeden z vtipov, ktoré farár z kostola Najsvätejších anjelov strážnych v strede Talianského Torina. Don Mário Timinetri použil v rámci experimentu humorom pritiahnuť veriacich do kostola. Cirkevná vrchnosť mu to zakázala, hoci je rovesníkom Jána Pavla II. Narodili sa v ten istý deň mesiac i rok.)


[51]
V čase keď vládol Rímu Nero trhali šelmy v Koloseu kresťana za kresťanom. Jedného dňa prišiel rad na mimoriadne významných kresťanov a preto na nich pripravili mimoriadne zúrivých a hladných levov. Sotva zočia kresťanov vrhnú sa na nich až sa zvíri oblak prachu, počuť rev a praskot hryzených kostí, keď sa prach usadí užasnuté publikum vidí, že mučeníci roztrhali levov. Znechutený Nero sa obráti na svojho pobočníka Tigellina:
— Hovoril som ti aby si poslal kresťanov a nie kresťanských demokratov!
[50] + bonus
Príde dievka k rabínovi:
— Rabí, žiadajú ma o ruku naraz dvaja muži. Ale je tu problém, jeden z ních je zlodej a druhý násilník. Čo mi poradíte, ktorého si mám vybrať?
Rabín ju požiada aby počkala – kvôli odpovedi sa musí poradiť s bohom. A odíde do vedľajšej izby. Z kuchyne podíde rabínova žena a pošepky jej hovorí:
— Neviem, čo vám poradí môj vzdelaný muž, ale ak by išlo o mňa, tak nech ma radšej dva krát znásilnia, ako raz okradnú.

BONUS:
Spas a ochráň (kondom) pred následkami!
Nuž aj také veci sa stávajú… Pravdepodobne…
kondom


[49]
Rozprávajú sa dvaja katolícki farári:
— Kto vie, či raz príde čas, kedy sa budeme môcť ženiť?
— Ach, toho sa my nedožijeme, ale možno naše deti...
[48]
Nebožtík prichádza na nebesia. Hneď pri bráne vidí anjela a začne sa vypytovať:
— Povedzte, sú tu katolíci?
Anjel pokrúti hlavou: — nie.
— A… pravoslávni?
— Nie.
— A… protestanti?
— Nie.
— A… baptisti?
— Nie, tých tu tiež nemáme.
— Tak koho tu teda máte?
— Iba kresťanov.
[47]
V akváriu vzrušene diskutujú dve rybičky. Odrazu, odvrátiac sa od seba, každá z nich odpláva do iného rohu akvária. Po nejakom čase jedna z nich opäť pripláva k druhej a hovorí:
– Ty stále dookola opakuješ boh neexistuje, boh neexistuje... a kto nám teda mení vodu v akváriu. Ha?
[46]
Jedného dňa sa v raji stretli Stalin, Dubček a Dzurinda. Počas prechádzky uvideli Ježiša Krista a po chvíli uvažovania sa rozhodli podísť bližšie aby sa ho spýtali, čo prispelo k tomu, že sa ocitli v raji. Ako prvý a najstarší podišiel Stalin:
– Ježiš, čomu vďačím za to, že som tu?
Ježiš mu odvetí:
– Vyhral si vojnu a porazil Hitlera, ten nástroj diabla.
Druhý v poradí sa pýta Dubček:
– A ja som si to čím zaslúžil?
– Tým, že si dal socializmu ľudskú tvár.
Nakoniec predstúpi pred Krista Dzurinda:
– Pan Ježiš a čomu môžem vďačiť ja, že si ma pustil do raja?
– Ty si mal šťastie, si tu len vďaka tomu, že mám pribité ruky.
[45]
Sestra Katarína sa pýta detí v katolíckej škole, čím by chceli byť, keď vyrastú. Malá Betka hovorí:
– Keď vyrastiem, chcem byť prostitútkou.
Sestra Katarína na ňu vyvalí očí a vyštekne:
– Čo si to povedala?
– Prostitútkou,– opakuje Betka.
Sestra Katarína si uľahčene vydýchne a povie:
– Vďaka Bohu, zdalo sa mi, že si povedala Protestantkou.
[44]
Americký prezident Nixon sa v bezradnosti nad vysokou nezamestnanosťou obrátil k Bohu aby mu povedal kedy to skončí. Boh mu odvetil, že o dvadsať rokov. Nixon si sklamane povzdychol:
– Žiaľ, to už nebude za môjho pôsobenia.
Jeden z "porevolučných" predsedov vlády na slovensku (môžete hádať ktorý) sa rozhodol podľa Nixonovho vzoru obrátiť k Boha s tou istou otázkou. Boh si bezradne povzdychol a odpovedal:
– Žiaľ, počas môjho pôsobenia to nebude.
[43]
Prečo je pivo menej nebezpečné ako viera v boha:
1. Nikto nikoho nezabil kvôli tomu že ten nepil pivo.
2. Pitie piva nie je spájané s celibátom.
3. Pitie rôznych druhov piva nikdy nebolo príčinou vojny.
4. Nikto nenúti násilím piť pivo deti, ktoré nie sú schopné samé posúdiť, či ho majú alebo nemajú piť.
5. Aj keď sa rozhodnete, že budete piť iný druh piva ako dosiaľ, nikoho tým nezradíte.
6. Nikdy nikoho nemučili, neupaľovali, nekameňovali kvôli tomu, že nepije to správne pivo.
7. Že skutočne piješ pivo môžeš dokázať veľmi ľahko.
8. Ak si závislý na pití piva, spoločnosť anonymných alkoholikov ti pomôže vrátiť sa do normálneho života.
[42]
Farár sa počas omše obracia k veriacích s prosbou o finančnú pomoc na zaplatenie nevyhnutných oprav kostola. Nečakane, ako prvá zareagovala v celom meste všetkým dobre známa prostitútka:
– Pán farár dávam desať tisíc.
– Aj keď sú nám peniaze veľmi potrebné, – hovorí farár – nemôžem prijať hriešne penize.
Na to sa zo zadných lavíc ozve mohutný mužský hlas:
– Berte, pán farár, berte! Veď sú to naše peniaze.
[41]
V seminári počas vyučovania sa jeden zo študentov usilovne hlási. Kňaz, ktorý vedie vyučovanie mu dáva slovo:
– Hovor chlapče, čo ťa trápi.
– Otče, ako je to s dušou, je materiálna alebo nie?
– Samozrejme, že nemateriálna chlapče.
– Tak potom, ako to, že keď som k vám ráno zaklopal počul som ako za dverami hovoríte: ...obliekaj sa duša moja a záhradami, záhradami...
[40]
Zomrel významný slovenský novozbohatlík X (meno si doplňte podľa vlastných vedomosti). Pri nebeskej bráne ho čaká svätý Peter (P).
P: Ach, pán X, vitajte (pozerá do poznámkového bloku). Mali ste vily na Havajských i Kanárskych ostrovoch?
X: Áno.
P: Tak... Byty v Londýne, New Yorku a Paríži?
X: Áno, je to pravda.
P: Dom v Bratislave na zbojníckom vŕšku?
X: Áno, to všetko som mal. Celý život som pracoval a mimochodom dane som platil.
P: Rolls-Royce, Jaguar, dve Ferrari?
X: Áno, to všetko som mal. Ale aký to má význam? Môžem vojsť?
P: Pravdaže, vojdite. Len... bojím sa, či sa vám tu bude páčiť...
[39]
Pánboh si zavolal prezidentov Ruska a USA i šéfa Microsoftu a hovorí:
– Nuž mládenci, už mám toho dosť, zajtra spúšťam apokalypsu. Vráťte sa domov a oznámte všetkým túto zvesť. Rozišli sa teda každý k svojím.
Jelcin zvolal Dumu a hovorí:
– Gaspada, mám pre vás dve smutné informácie. Prvá je, že boh skutočne existuje. Druhá - zajtra je koniec sveta.
Clinton zvolal Kongres a oznamuje:
– Páni, mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Prvá je, že Pánboh miluje Spojené štáty a upozornil nás, že zajtra bude koniec sveta, čo je zároveň aj druhá správa.
Gates zvolal akcionárov a informuje:
– Vážení akcionári, mám pre vás dve veľkolepé novinky. Prvá - Pánboh ma postavil na jednu rovinu s prezidentmi takých superveľmocí ako sú USA a Rusko. A druhá novinka - zajtra definitívne končia OS/2 a UNIX v priepadlisku dejín.
[38]
Ide kresťan po púšti a nečakane stretne hladného leva. Padne na kolena a začne sa modliť:
– Pane, Bože! Vnukni tomu levovi kresťanské myšlienky...
Boh počuje modlitbu a vykona zázrak.
Lev sa posadi na zadné laby a začne sa nahlas modliť:
– Vďaka ti Bože za potravu ktorú si mi zoslal.
[37]
Stretli sa mulla, rabín a farár. Diskutovali na rôzne náboženské témy a nakoniec došla reč i na to najboľavejšie, ako podeliť peniaze, ktoré obetujú veriaci. Koľko na opravu kostola, synagógy, mešity a koľko sebe na prežitie. Mulla hovorí:
– Ja zoberiem peniaze, ktoré priniesli veriaci, nakreslím na zem kruh, odídem od neho asi dva metre a hodím smerom do kruhu. Čo padne dnu použijem na mešitu, čo ostane vonka je moje.
Potom rozpráva farár:
– Ja tiež beriem peniaze nakreslím čiaru, odídem niekoľko metrov a hodím. Čo padne za čiaru patrí bohu, čo padne pred je moje.
Nakoniec sa delí so svojimi skúsenosťami rabín:
– Nie, to je všetko veľmi zložité. Ja jednoducho vyhodím peniaze do vzduchu. Nech si boh sám zoberie koľko potrebuje.
[36]
Ježiš a starček
Svätý Peter si vyžiadal dovolenku a miesto neho si k nebeskej bráne na tri týždne zasadol sám Ježiš. Na tretí deň k nemu dorazila ďalšia z duší, ktorej bolo treba klásť obligátne otázky...
– Kto si? – Pýta sa Ježiš.
– Som obyčajný stolár, – hovorí duša, – ale mal som syna, ktorý sa u mňa objavil za nezvyčajných okolností...
Ježiša to zaujalo a podišiel k starčekovi, ktorý pokračoval:
– Môj syn sa nepodobal na nikoho, prešiel ťažkými skúškami a stal sa z neho...
Ježiš objal starčeka:
– Ach otec, ako dávno to bolo.
Starček si prekvapene pretrie oči a zvolá:
– Buratíno, vari si to naozaj ty?
[35]
Na šírom mori sa potápa loď. Kapitán sa pýta megafónom cestujúcich:
– Je tu niekto, kto sa vie modliť?
Prihlási sa iba jeden pasažier:
– Ja.
– Výborne, ďakujem, – poteší sa kapitán. – Vy sa teda začnite modliť a ostatní si možu ísť prevziať záchranne vesty, jedna nám totiž chýba.
[34]
Po Leninovej smrti sa Boh s Luciferom radia kam ho poslať. Do neba, či do pekla? Dohodli sa, že pôjde do pekla. Po nejakom čase stretne Boh Lucifera.
– Pochválen... Lucifer!
– Naveky...amen, Bože!
– Ako sa ti darí?
– Mizerne, čerti sa mi vzbúrili. Chcú osemhodinovú pracovnú dobu, päťdňový pracovný týždeň, a na zlepšenie pracovných podmienok žiadajú nainštalovať klimatizáciu... Nezobral by si toho Lenina k sebe do raja?
– V poriadku, súhlasil Boh.
Na čom sa dohodli to aj urobili, poslali Lenina do raja. Po nejakom čase stretne Lucifer Boha ako sa kamsi ponáhľa s knihami pod pazuchou.
– Nazdar, Bože, ako sa ti darí?
– Za prvé, nie Boh ale súdruh, za druhé, Boha niet, a za tretie nezdržuj, ponáhľam sa na stranícku schôdzu.
[33]
Neskoro večer, v tmavej uličke päť mužov znásilnilo mníšku. Keď bolo po všetkom, muži odišli a mníška ostala sama, hodila sa na kolena a začala ďakovať bohu:
– Sláva ti pane! Večná sláva ti pane! Dosýta a bez hriechu.
[32]
Nadrogovaný narkoman sa posadí v autobuse vedľa starej babky. Tá mu po chvíli začne robiť výčitky:
– Mladý človek, viete čo? Veď vy prídete rovno do pekla. Narkoman najskôr počúva, potom vyskočí, beží k vodičoví a kričí:
– Zastavte, zastavte, pustite ma von, sadol som do nesprávneho autobusu!
[31]
Po raji prechádza exkurzia turistov. Pri okraji cesty vidia sediacu starú židovku. Spoznajú v nej Máriu a nadšene jej hovoria:
– Ste najvýznamnejšia žena v histórii. Porodili ste Ježiša Krista!
– Áno, samozrejme. Ale keby ste vedeli ako veľmi sme si s mužom želali dievčatko.
[30]
– Mamička a boh je muž, alebo žena?
– Boh je súčasne i muž i žena, on je jediný.
– Mamička a boh je čierny, alebo biely?
– Boh, synček môj, je súčasne i čierny i biely.
– Mamička a boh je homo, alebo heterosexuál?
– Ale, čo to hovoríš! Boh rovnako ľúbi mužov, ženy i deti.
– Mamička! Už viem kto je boh! Boh to je Michael Jackson!
[29]
Aby sa odstránili protirečenia medzi bibliou a teóriou evolúcie bolo rozhodnuté, že sa v biblii urobia nevyhnutné úpravy. Teraz bude história vzniku človeka vyzerať nasledovne: Človek pochádza z opice, ktorú stvoril boh na svoj obraz.
[28]
Na troch kazateľov nabonzovali, že hrali karty. Katolícky farár prisahal na všetkých svätých, že nehral, protestantský pastor tvrdil, že hrať nevie. Keď došiel rad na rabína, ten pohotovo zareagoval:
– Povedzte mi ako som mohol sám hrať karty?
[27]
– Prečo je po celom svete taký odpor voči klonovaniu človeka?
– Ľudí jednoducho straší prvý, nepodarený pokus.
– Aký prvý pokus?
– Prvý, ten s Adamovym rebrom. Vznikla z toho Eva.
[26]
Johny počul rodinú legendu, ako jeho otec, dedo aj pradedo v deň svojej dospelosti chodili po vode podobne ako Ježiš Kristus. V deň keď mal osemnáste narodeníny si požičal lodičku, odplával ďaleko od brehu a vystúpil do mora: "po mori ako po súši". Prirodzene, moc nechýbalo a bol by sa utopil...
– Vieš Johny, – povedala mu babička, keď sa vrátil domov, – nič si z toho nerob, problém je v tom, že tvoj otec, dedko i pradedo sa narodili v januári a ty si sa narodil v júli...
[25]
Na hodine dejepisu v jednej zo škôl Nového Anglicka.
Učiteľka:
– Prečo puritáni opustili Anglicko a priplávali do Ameriky?
Žiak:
– Aby mohli slobodne vyznávať svoju vieru, bez strachu z prenasledovania a nútiť k tomu ostatných.
[24]
Umierajúci má posledné želanie aby priviedli jeho doktora a právnika a postavili každého z nich z jednej strany k záhlaviu jeho postele. Želanie bolo splnené. Stoja a mlčia. Po chvíli sa jeden z nich pýta:
– ale prečo si nás pozval?
– Chcem umrieť ako Ježiš Kristus, medzi dvoma lotrami. Odvetí umierajúci z posledných síl.
[23]
Raz ukradli Hodžovi bránku. Nech hľadal ako chcel, nevedel nájsť zlodeja. Nakoniec prišiel do mešity a zložil tam z pántov vchodové dvere. Hodil si ích cez plece a chystal sa ích odniesť, ale zastavil ho chrámovy dozorca:
– Čo to robíš, Hodža?
– Hovoríte – odvetil Hodža, – že Alah vie všetko. Ak to je pravda potom vie, kto mi ukradol bránku. Nech povie, kto je zlodej a ja mu dvere vrátim.
[22]
Telekomunikačná spoločnosť zaviedla v meste novú platenú službu po telefóne - rozhovor s Bohom:
– Dobrý deň, dovolali ste sa k Bohu... Boha niet... Ďakujeme za zavolanie, zavolajte neskôr prosím.
[21]

Amerika, nedeľa, rodina vychádza z kostola.
Mama:
– Dnes to bolo akési nudné.
Otec:
– Ešte aj zbor spieval tie najprotivnejšie žalmy.
Synček:
– A čo by si chcel za 25 centov, ktoré si hodil do zvončeka, aby ti predviedli striptízovú show?


[20]
– Máte červené oči, mali by ste prestať piť, koľko toho vlastne vypijete?
– Tak litrík, možno dva, len výnimočne tri za den.
– Pozerám, že máte aj žlté prsty, koľko cigariet denne vyfajčíte?
– Tak 10, niekedy 20, výnimočne 30.
– A čo sex?
– Asi 2-3 krát, niekedy 5, výnimočne 7 krát za mesiac.
– Tak vidíte, vaša životospráva má negatívny vplyv aj na váš sexuálny život.
– Ale pán doktor, čo by ste chceli od obyčajného dedinského farára?
[19]
Jedného dňa hovorí žena Hodžovi:
– Hodža, naše dieťa od rána do večera nezaspí ani na minútu. Neustále len plače a ja sa kvôli tomu veľmi sužujem. Pri Alahovi, napíš pre neho nejakú modlitbu, alebo nájdi nejaký liek aby zaspalo hoci len na okamih.
Hodža rýchlo zobral z police Korán a podal ho žene:
– Na, zober si toto. Keď dieťa začne plakať prečítaj mu kúsok nahlas. Všimol som si, že vždy keď začnú čítať Korán, všetci v mešite zaspávajú.
[18]
Domáca výchova k viere:
...A vtedy zlí ujovia pribili Ježiša Krista klincami ku krížu. Ale Ježiš sa pomodlil, oslobodil sa a vzniesol sa na nebesia. – Pochopil si všetko synček?
– Áno mamička... mali to urobiť skrutkami.
[17]
Z kabíny letiacej helikoptéry vypadne človek. V poslednom okamihu sa zachytí o držadlo a smrteľne vyľakaný kričí:
– Hej! Niekto tam hore! Zachráňte ma! Podajte mi ruku!
Odrazu sa z neba ozve hlas:
– Pusti sa! Som Najvyšší! Zachránim ťa, vezmem ťa do svojho náručia!
Človek v pomykove chvíľu premýšľa a potom strašne vyľakaným hlasom kričí:
– Je tam ešte niekto iný?
[16]
Kňaz počas kázne:
– Milí veriaci! Kto z vás vie, čo treba urobiť pred tým, ako poprosíte pána boha o odpustenie svojich hriechov?
Dievčenský hlas:
– Zhrešiť!
[15]
Rozdiel medzi Konfesiami:
Na pláži sa hrajú dve nahé deti. Dievčatko je z katolíckej, chlapec z protestantskej rodiny. Dievčatko si pozorne obzerá chlapčeka a po chvíli hovorí:
– nikdy som si nemyslela, že medzi katolíkmi a protestantami je taký rozdiel.
[14]
V Írsku sa spovedá mladý katolík:
– Otče, tento týždeň som zabil piatich anglických vojakov, po výbuchu bomby, ktorú som nechal v kaviarni zahynulo ešte osem britských vojakov, z toho dvaja seržanti a jeden poručík: Prečo mlčíte otče?
– Čakám, kedy prestaneš tárať o politike a začneš sa spovedať.
[13]
Zomrel pápež a samozrejme, že prišiel do Raja. Predstavili ho vysoko postaveným archanielom a zorganizovali osobnú audienciu u pána boha. Ten sa pápeža spýtal:
– Čo by si si želal?
– Chcel by som si prečítať originál biblie, pôvodnú - prvú variantu.
Zaviedli ho do knižnice a po hodine odtiaľ počuť plač a výkriky:
– To je nespravodlivé! Nespravodlivé!
– Čo sa ti zdá nespravodlivé? – Pýta sa ho boh, ktorý vbehol do knižnice.
– To je nespravodlivé! V origináli nie je ani slovo o celibáte!
[12]
Príde chlapík okolo štyridsiatky k psychiatrovi:
– Pán doktor, mám takú fóbiu, zdá sa mi, že kamkoľvek sa pohnem všade ide za mnou obrovská tlupa. Idem do púšte - oni za mnou, idem na more - oni mne za pätami...
– Nuž, to je ťažký prípad. Ako sa voláte?
– Mojžiš...
[11]
Kňaz prechádza okolo skupinky chlapcov, ktorí obkľúčili šteniatko.
– Čo robíte, trápite to šteniatko?
– Nie, našli sme ho a každý si ho chce zobrať domov. Tak sme sa dohodli, že kto zaklame najlepšie zo všetkých, ten si šteniatko môže zobrať.
– Aj, jaj, jaj! Že sa nehanbíte, klamať je hriech! Keď som ja bol malý chlapec nikdy som neklamal.
Chlapci sa pozru jeden na druhého, potom jeden z nich zoberie šteniatko na ruky a hovorí:
– Pán farár, zoberte si ho, vyhrali ste.
[10]
Sedia traja narkomani.
– Boh ma zoslal na zem, aby som vás naučil múdrosti, – hovorí prvý.
– Nie, to mňa boh zoslal na zem, aby som vás naučil múdrosti, – odpovedá druhý.
– Sklapnite obaja, – zamieša sa tretí, – nikoho som nikde neposielal.
[9]
Stretnú sa rabín s kňazom a po chvíli zahovoria o svojích perspektívach.
– Nuž ty, rabín, si žiješ dobre ale akú že máš perstektívu? Celý život budeš iba rabínom. Mňa napríklad môžu povýšiť na biskupa.
– Dobre, a čo potom? – vyzvedá rabín.
– Ak sa mi bude dariť stanem sa kardinálom.
– A čo ďalej?
– Ak budem mať šťastie a boh dá, možno sa stanem aj pápežom.
– A čo bude nasledovať?
– Ako to myslíš? Bohom sa predsa človek nemôže stať.
– No, myslím, že sa mýliš... Jednen židovský chlapík sa stal.
[8]
Svätožiara je obyčajný elektrický výboj medzi dvoma parohmi.
[7]
Kto zaplatí účet?
Muž odpadol na ulici, previezli ho do nemocnice, urobili mu operačný zákrok by-pass a zachránili mu život. Keď sa prebral, zistil, že je v nemocnici, ktorá patrí katolíckej cirkvi a ošetrujú ho mníšky.
Jedna z nich k nemu podišla aby zistila, kto zaplatí účet za nemocničnú liečbu:
– Máte nemocenské poistenie?
– Veru nemám, – odvetí pacient.
– A úspory v banke? – Pýta sa ďalej.
– Vôbec nemám bankový účet.
Mníška sa neprestáva vypytovať:
– A máte aspoň nejakého príbuzného, ktorý by za vás zaplatil?
– Mám iba sestru, je stará dievka a mníška, tak ako vy, – vysvetľuje pacient.
Mníška ošetrovateľka sa rozčúli a okríkne ho:
– Mníšky nie sú staré dievky, sú vydaté za Ježiša Krista!
– Tak pošlite ten účet môjmu švagrovi, – odpovedá s uľahčením pacient.
[6]
Vyľakaná mníška oznamuje matke predstavenej:
– Velebná matka predstavená, v kláštore je muž!
– A ako si to zistila, milá dcéra?
– Na záchode je zdvihnutá doska
[5]
Farár pozoruje Marku ako vešia prádlo a vidí, že bozkáva spodky. Podíde k nej a pýta sa:
– Marka prečo to robíš, veď ani Bibliu tak nebozkávaš.
– Nuž, viete, pán farár, keby v Biblii stálo to, čo v gatiach aj tú by som tak bozkávala.
[4]
Katechéta na hodine náboženstva vraví:
– Tak, dnes si povieme niečo o tom ako vznikli prví ľudia.
Prihlási sa Janko a hovorí:
– To už vieme! Chceli by sme vedieť ako vznikli tí ďalší.
[3]
Katechéta sa pýta žiakov na hodine náboženstva, či už niekto z nich videl Ježiša Krista. Ďuro hovorí, že nie. Väčšina mlčí. Ale zo zadnej lavice sa hlási Jano, že jeho mama Ježiša Krista videla.
– A to už ako? spytuje sa katechéta.
– No, počul som ako mama v noci hovorila: Ježiši Kriste, už zasa sa ku mne teperíš?
[2]
Sára Goldsteinová príde do synagógy a horlivo sa modlí. Pri zmierovacej modlitbe si každý pobožný žid siahne na srdce. Sára Golsteinová si však siaha na iné miesto. Susedky sa tomu veľmi divia. Napokon jedna z nich hovorí:
– Pani Goldsteinová, siahajte si na srdce, tam sú hriechy!
– Nevravte, – odvrkne pani Golsteinová, – hádam len viem najlepšie, kde mám svoje hriechy.
[1]
V kostole ladia zvukovú aparatúru pred svätou omšou:
– Ó pane Bože, počuješ ma? Raz, dva, tri, skúška, skúška...
Ľudové múdrosti

Peklo nie je o nič horšie ako nebo, jednoducho sa v ňom treba narodiť.


„Veríš ešte, alebo už myslíš?“
Provokujúca variácia na slogan švédskej nábytkárskej firmy.
Cieľom nie je urážať veriacích, ale upozorniť mládež, že po období viery vo víly, princov a strašidlá prichádza čas rozmýšľania pri matematike, gramatike, biológii a podobne.
Samozrejme, že i na hodinách etiky a náboženstva.


Viete prečo u nás teraz chodí toľko ľudí do kostola na bohoslužby?
Pretože sú to služby, ktoré najmenej zdraželi.


Modlí sa nemodlí sa, z prázdnej misy nenaješ sa


Z tvorby veriacého dôchodcu:

...Boh miloval našu mamku,
často šla do jeho stánku.
Požehnal jej nemoc, lámku.
By kríž ľahký nemala,
rakovinu dostala...

Uverejnené v jedných regionálnych novináchCopyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk