SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
Uverejňujeme s láskavým súhlasom autora
mischo26.jpg
mis©ho - bez slov (pozrite si tiež archív komiksov)
 
Citáty

P. Srpoň, zástupca bahájskeho spoločenstva na Slovensku :

„...ak dospejem k nejakej skutočnosti cestou náboženského poznávania, ale veda to vyvráti, mal by som zvážiť svoje postoje, lebo sa zrejme mýlim.“


M. Havran ml.:

„Príklady mnohých európskych krajín a USA ukazujú, že neexistuje žiaden aritmetický vzťah medzi vplyvom cirkví na spoločnosť a ich financovaním..“


Jozer Banáš:

„Veľa som cestoval a vo všetkých krajinách bez výnimky som sa stretol s nedôstojným postavením ženy v spoločnosti. A všetko sa to odvíja od náboženstiev, z ktorých každé ženu ponižuje a marginalizuje.“


Osho - indický mystik:

„Všetky vaše náboženstvá sú prípravou na peklo.“


O. Wilde:

„Náboženstvo je moderná náhražka viery.“


K. Gottwald:

„Preč od Ríma a smerom k národnej cirkvi... Je nutné cirkev neutralizovať a dostať ju do našich rúk tak, aby slúžila režimu.“


Ch. Hitchens:

„Spor s náboženstvom je zdrojom a základom všetkých sporov, preto, lebo ním začína (ale nekončí) filozofia, veda, história i poznanie ľudskej podstaty.“


Už v 9.-8. storočí pred n. l. bol v Číne rozšírený názor že:

„Najvyššia bytosť neexistuje! Svet sa skladá z piatich prvkov: kovu, dreva, vody, ohňa a zeme.“


J. A. Einsiedel:

„Každé náboženstvo má svoje nezmysly, ale kresťanstvo ich má maximum.“


C. Lamont:

„Veriť v nesmrteľnosť znamená pošliapať rozum.“


M. Knutzen:

„Neverím v boha, bibliu nepovažujem za nič a vyhlasujem, že je potrebné vyhnať kňazov a predstavených, lebo aj bez nich sa dá krásne žiť.“


J. G. Schulz:

„Človeku stačí prirodzená morálka na to, aby bol užitočným a dôstojným členom spoločnosti.“


J. Updike:

„Na skoncovanie s vierou je potrebný moment odvahy.“


Augustin Smetana:

„Filozofia a katolicizmus sa nemôžu zhodovať, už len preto nie, lebo filozof stále hľadá a hľadá, kým katolicizmus už všetko našiel...“


Ch. Darwin:

„O čo viac spoznávame zákony prírody, o to menej sú pre nás uveriteľné zázraky.“


Katolícky kňaz Anton Strholec:

„Katolícka cirkev je posledná bašta totalitného vedenia ľudí pod pláštikom Božieho.“


F. Bacon zaraďoval k predsudkom, ktoré spútavajú ľudský rozum a bránia rozširovaniu vedomosti:

„slepú vieru v autority a otrocké pokračovanie v prežitých tradíciách.“


F. Stavrakopoulová teologička a ateistka:

„Chápem, že niekto môže mať ťažkosti s pochopením, ako sa môže ateista zaoberať náboženstvom, ale pri takejto otázke sa celkom zabúda na to, akú fantastickú zbierku starovekých textov máme v Biblii k dispozícii. Biblia mala obrovský vplyv na západnú civilizáciu a nemožno ju ignorovať, či už ste veriaci, alebo nie.“


J.-C. Carriére:

„Viera je vždy silnejšia ako poznanie, môžete sa tomu čudovať, alebo nad tým nariekať, ale je to tak. Bolo by ale prehnané, keby sme tvrdili, že tieto zvrátené učenia obrátia beh sveta. Nie, veci ostanú také, aké sú. Musíme si tiež pripomenúť, že Voltaire bol žiakom jezuitov.“


Umberto Eco:

„Všetci veľkí ateisti vyšli zo seminára (cirkevný ústav na výchovu kňazov — poznámka SP).“


Rastislav Škoda, vydavateľ:

„Áno, rád poviem pri májovom sčítaní obyvateľov, že som bez náboženského vyznania, lebo aj na Slovensku existujú ostrovy spoločnosti bez náboženského vyznania.“


Hauwa Ibrahim, Nigérijská právnička:

„V Nigérii šariu zaviedli politici a to je problém. Nikdy nie je dobré spájať politiku a náboženstvo. “


Ferdinand Magellan:

„Cirkev hovorí, že Zem je plochá, ale ja viem, že je guľatá, preto že som videl tieň na Mesiaci, a viac verím tieňu, ako cirkvi. “


Z Deklarácie princípov humanizmu 9:

„Humanizmus považujeme za reálnu alternatívu k náboženským doktrínam zneužívajúcim zúfalstvo a k ideológiám založeným na násilí, ako aj za zdroj bohatého osobného významu a skutočného uspokojenia všetkých bez rozdielu. “


Z Deklarácie princípov humanizmu 8:

„Presadzujeme takú podporu znevýhodnených a postihnutých, ktorá im umožní samostatne existovať. “


Jerry A. Coyne:

„Veda a náboženstvo nie sú priatelia. “


Spevák, hudobník Sting:

Na otázku: „Čo by ste povedali, ak by ste sa stretli s bohom?“
Odpovedal: „Aké prekvapenie.“


Z Deklarácie princípov humanizmu 7:

„Usilujeme sa o zabezpečenie spoločenskej spravodlivosti a čestnosti, o odstránenie diskriminácie a neznášanlivosti.“


Jan Kraus:

„Zázrak znamená v preklade rozprávku... ľudia urobia všetko pre to, aby pomohli vytvoriť ilúziu, že zázraky — rozprávky sa skutočne dejú“


A N E K D O T Y
Pozrite si tiež archív vtipov 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 20052004

S humorom do nového týždňa 33 / 2011

Hovorí kňaz kňazovi:
— Počuj, nemôžem pochopiť toto miesto v Biblii.
— To je jednoduché, ukáž ja ti to vysvetlím.
— Vysvetliť si to viem aj ja, ale pochopiť nemôžem.

+ dva za zmeškaný 31 a 32 týždeň:

Stalo sa v raji
— Pane Bože, idú k vám ateisti.
— Povedzte im, že ma niet.

Stretnú sa dvaja priatelia a jeden hovorí druhému:
— Predstav si, včera som sa vybral do kostola vyspovedať a tam ti nejaká ženská fajčí! Predstav si, fajči v kostole! Od prekvapenia mi skoro vypadol z ruky pohár s pivom.


[30]

Rozprávajú sa traja kňazi o vnuknutí, ktoré im pomáha s prípravou kázne k veriacim.
Pravoslávny pop hovorí:
— Mne náš Pán vnukne o čom treba kázať už deň pred tým, ako sa postavím pred veriacich.
Evanjelický kňaz hovorí:
— Mne pomáha najvyšší spravidla ráno pred svätou omšou.
Katolícky farár hovorí:
— Mne Pán Boh necháva slobodnú vôľu. Zvyčajne už mám za sebou polovicu kázne a stále neviem o čom budem kázať.


[29]

Sophii Lorenovej sa pri audiencii vo Vatikáne zošmykla z pliec šatka a odhalila poprsie.
— Ach svätý Antonko — vzdychne si jeden z arcibiskupov. A zhora sa ozve hlas:
— Dobre si urobil, že si ma zavolal, synu. Skutočne je na čo pozerať.

[+ jeden za zmeškaný 28 týždeň]

Nová dušička klope na nebeskú bránu. Svätý Peter zakričí:
— Čo je?
Spoza brány sa ozve:
— Nehovorí sa čo je, ale kto je!
— Ach, Bože, zase učiteľka! — povzdychne si svätý Peter


[27]

Majiteľka papagája sa vráti z krátkej dovolenky a zistí, že jej hovoriaci vták pretelefonoval 1000 eur. V zlosti ho pribije o roztiahnuté krídla na dvere. Bezmocný papagáj pozerá z dverí priamo na kríž s Ježišom na protiľahlej stene a po chvíli hovorí:
— Počuj INRI ako dlho tu visíš?
— 2000 rokov.
— Človeče, to koľko eur si pretelefonoval?

Predchádzajúce 4 týždne sme sa zamerali na kampaň k sčítaniu, a tak šiel humor na čas bokom. Medzeru vyplníme príebežne :-)


[22]

Pán Kohn, zamyslene pozoruje papamobil a množstvo limuzín, ktoré sprevádzajú pápeža na návšteve v Jeruzaleme. Po chvíli sa otočí k svojmu partnerovi v podnikaní, pánovi Katzovi:
— A vedia oni, pán Katz, že pred dvoma tisícročiami rozbiehali kresťania tento biznis iba s jedným oslom?

+ jeden obrazový
devolucia.jpg
Devolúcia počas ktorej sa vyvinuli veriaci.


[21]

V rámci pastorácie pozve kňaz skupinu Rómov do kostola, aby ich zoznámil s reáliami. Prechádzajú kostolom a farár im vysvetľuje podrobnosti. Odrazu sa jeden z exurzantov — Dežko pýta:
— Pánko, a tam, na tem svatém obrázku je gdo?
— No predsa ten, čo nám dáva chlieb náš každodenný — odpovedá farár.
— Dežko sa obráti k svojej žene a hovorí:
— Vídíš, Eržika, to je pekár.


[20]

Empatický kňaz:
Nedeľná kázeň, kňaz Anton oduševnene rozpráva veriacim o utrpení Krista.
— A viete, čo ešte urobili Kristovi? Nasadili mu tŕňovú korunu, šľahali ho bičom, a donútili ho niesť ťažký kríž až na Golgotu...
Veriaci sú dojatí, ženy plačú, muži poťahujú nosmi. Kňaz prekvapený dojmom, ktorý vyvolala jeho kázeň zvolá:
— Netreba sa až takto ubíjať, drahí bratia a sestry. Možno, že to o čom všetkom som vám rozprával sa v skutočnosti ani nestalo...


[19]

Antikoncepcia pre mníšku:
Do lekárne vojde mníška a pýta si antikoncepčné tabletky. Zhrozená magistra sa neudrží:
— Vy, mníška a chcete antikoncepciu?
— Ale, pani, to nie je pre mňa, kupujem to pre svoju najmladšiu dcéru.

+ jeden za zmeškaný 18 týždeň:

Lenivcova modlitba:
Milosrdný Bože, dnes som nezhrešil, neublížil som žiadnemu živému tvorovi, nemal som nemravné myšlienky ani túžby. O chvíľu však musím vstávať a budem potrebovať veľmi tvoju pomoc. Prosím, pomáhaj mi Bože všemohúci.


[17]

Dve „hádanky“, jedna aj za zmeškaný týždeň

A Ježiš sa ich spýtal:
— Povedzte, kto hovoríte, že som
A oni mu odpovedali:
— Si eschatologický prejav podstaty nášho bytia, zjavený ontologický základ súvisiaci s našou podstatou.
A Ježiš im odpovedal:
Čo to? Čo to?...

Troch kazateľov zajali ľudožrúti a dali im podmienku:
— Ak nám dokážete dať hádanku, ktorú neuhádneme, tak vás prepustíme, ak nie tak vás zjeme.
Prvý kazateľ popremýšľal a hovorí:
— Čo je to počítač?
Ľudožrúti si niečo pošuškali a potom hovoria:
— Vieme. Bol tu jeden s takou vecičkou, mala veľkú obrazovku a veľa kláves, — a kazateľa zjedli.
Druhý kazateľ popremýšľal a hovorí:
— Čo je to rols-roys?
Ľudožrúti si niečo pošuškali, ale nevedeli odpovedať a tak si zavolali na pomoc susedný kmeň. Opäť si pošuškali a hovoria:
— Vieme, je to také vozidlo s kolesami. Vozil nás tu na ňom jeden, — a zjedli aj druhého kazateľa.
Tretí kazateľ popremýšľal a hovorí:
— Čo je to cirkevná rada?
Ľudožrúti si niečo pošuškali, ale nevedeli odpovedať a opäť si zavolali na pomoc susedný kmeň. Znova si dlho šuškali, ale ani tí nevedeli odpoveď a tak sa pýtajú kazateľa:
— Čo je to tá cirkevná rada?
— Ale, — spokojne odpovedal kazateľ, — to isté, čo i u vás: stretli sa pošuškali a zjedli.


[15]

Rozhovor na pieskovisku:
— Naši mi povedali, že Ježiško sa narodil z ducha svätého.
— Čo ja viem?
— Naši hovoria, že deti nosí bocian, všetci klamú.


[14]

— Viem, že neveríš na zázraky, ale náš invalidný sused sa skutočne vrátil z Lúrd bez barlí, videl som to na vlastné oči.
— Prosím ťa, to nie je žiadny zázrak. Dnes sa už kradne všade. Náš sused povedal, že vo Švédsku sa nikdy nekradlo a teraz mu tam ukradli notebook.


[13]

Niečo z kresťanskej reality:
Viete, aký je rozdiel medzi evanjelickým a katolíckym farárom?
Podstatný. Evanjelický farár má plienky povešané vo svojom dvore a katolícky vo všetkých naokolo.


[12]

Pýta sa farár na hodine náboženstva:
— Vie niekto povedať, čo je to papamobil?
Po chvíli mlčania nakoniec vyhŕkne malý Miško:
— To je také akvárium v ktorom ukazujú pápeža...


[11]

Citát z listu uverejneného v Slovníka hlúposti, ktorý zostavili J.-C.Carriére a G. Bechtel:
Jeden kňaz ďakuje svojmu adresátovi, že mu poslal zázračnú vodu, ktorá mala na „nemocného“ kladný účinok, ale „bez jeho vedomia“:
Dával som mu ju piť deväť dní, bez toho aby niečo tušil a on, ktorý sa štyri roky nachádzal medzi životom a smrťou, on ktorý mi celé štyri roky vzdoroval zo zúfalou urputnosťou a diabolským rúhaním, po deviatich dňoch tíško skonal s pocitom zľutovania, o to viac uľavujúceho, o čo menej očakávaného.


[10]

Zuza sa pýta Mary:
— Čo ten tvoj Jožko včera tak hnusne nadával?
— Ale, chcel ísť do kostola a nevedel nájsť modlitebnú knižku.


[9]

Na tento týždeň dva

Výstražné okno na počítači náboženského fanatika:
Ježiš zmenil váš život. Chcete uložiť zmeny?

Obrana veriaceho alkoholika:
Žena ma buzeruje, že nechodím do kostola. Ja si však myslím že Bohu je milšie, keď sedím v krčme a myslím na neho, ako keby som sedel v kostole a myslel na pivo.


[8]

Pastor sa prechádza po krásnom, starostlivo udržiavanom parku a spozoruje záhradníka pri práci. V snahe pripomenúť Boha sa mu prihovorí:
— Vidím, že máte prekrásny park, pane. Aké krásne veci stvorí Hospodin, keď mu pomáha človek.
— Nuž, mali ste sa sem prísť pozrieť vlani, keď tu hospodáril iba sám Hospodin.


[7]

Jedného dňa, počas prechádzky idú dvaja starí židia okolo katolíckeho kostola. Na vchode do kostola visí veľký plagát: Konvertujte ku katolicizmu, získate 100 dolárov. Jeden z nich sa zastaví a číta plagát. Druhý sa ho pýta:
— Murray, čo sa deje?
— Rabi, — hovorí Murray, — rozmýšľam, že to urobím.
— Čo si sa zbláznil?
Murray chvíľu rozmýšľa a potom hovorí:
— Urobím to — a zamieri do kostola. O pol hodiny vyjde von so sklonenou hlavou.
— Tak, čo? Dostal si svojich 100 dolárov? — pýta sa ho rabi.
Murray sa na neho pozrie a hovorí:
-To je to jediné, na čo ľudia myslia.


[6]

Kazateľ s mikrofónom na klope sa svižne pohybuje pred zhromaždenými veriacimi a nebezpečne napína kábel, ktorý mu trčí vzadu spod kabáta. Pobieha sprava doľava a naopak až sa zdá, že ho utrhne.

Po niekoľkých takýchto tanečných okruhoch sa malé dievčatko v tretej lavici nakloní k svojej matke a šepká jej do ucha:
— Mami? A neublíži nám, ak sa oslobodí?


[5]

Kráča Ježiš Kristus po vode, ako po súši a s ním aj jeho apoštoli. Odrazu pribehne k nemu jeden z nich a hovorí:
— Ježiš, pomôž, Peter sa topí.
— To znamená, že jeho viera nie je pevná, nech pevnejšie verí v boha.
O niekoľko minút k nemu pribehne druhý apoštol a hovorí:
— Ježiš, pomôž, Peter sa topí.
— To znamená, že jeho viera ešte stále nie je dostatočne pevná.
Po nejakom čase pribehne tretí apoštol:
— Ježiš, Peter sa napriek všetkým snahám topí
— Tak mu povedzte, nech sa nenaparuje a kráča po kameňoch, ako všetci ostatní.


[4]

Rabinovič zomrel a vstal z mŕtvych. Žije ticho a nenápadne, až ho raz k sebe pozve pápež Ján Poavol II a pýta sa:
— Povedzte Rabinovič, vy ste predsa zomreli a vstali z mŕtvych, vy to teda určite musíte vedieť. Povedzte mi pravdu: Existuje boh?
— Viem aké je to pre vás dôležité — hovorí Rabinovič. — ale musím vám povedať pravdu: Boha niet.
— Ďakujem za úprimnosť. Zoberte si tento šek na dva milióny eur a nikomu to prosím nehovorte.
Žije si Rabinovič ďalej spokojne a nenápadne až ho raz k sebe pozve Gorbačov a pýta sa:
— Povedzte Rabinovič, vy ste predsa zomreli a vstali z mŕtvych, vy to teda určite musíte vedieť. Povedzte mi pravdu: Existuje boh?
— Viem aké je to pre vás dôležité — hovorí Rabinovič. — ale musím vám povedať pravdu: Boh existuje.
— Ďakujem za úprimnosť. Zoberte si tento šek na dva milióny rubľov a nikomu to prosím nehovorte.
Ďalej si žije Rabinovič spokojne a nenápadne, až ho raz k sebe pozve Bush a hovorí:
— USA sú slobodná krajina. Nám je v podstate jedno, či boh existuje, alebo nie, ale mňa to veľmi zaujíma. Povedzte mi pravdu: Existuje boh?
— Ja viem, že vám je to v podstate jedno — hovorí Rabinovič. — Poviem vám pravdu: Boh existuje ale je to černoch.


[3]

Bohatý chlapík sa rozhodol, že strávi spolu s manželkou víkend na Bahamách. Jeho žena však bola v tom čase na služobnej cesta a tak sa dohodli, že sa k nemu pripojí na druhý deň. Po príchode do hotela jej poslal e-mail. Pri písaní adresy sa však zmýlil v jednom písmene a e-mail dostala staršia pani, manželka evanjelického kňaza, ktorý večer predtým zomrel. Keď smútiaca žena otvorila elektronickú poštu a pozrela na monitor zmohla sa len na srdcervúci výkrik a zamdlela. Na jej krik sa zbehla celá rodina a na monitore počítača si prečítali nasledovný text:
„Moja milovaná, práve som sa zaregistroval. Všetko už je pripravené k tvojmu zajtrajšiemu príchodu.
P. S. Je tu neznesiteľne horúco.“


[2]

skatek.jpg, 32kB

Stalo sa raz, že sa štyria farári v parku hádali kvôli jednej biblickej otázke. Ukázalo sa, že v spore sú traja proti jednému. Ten sa začal úpenlivo modliť:
— Pane Bože, viem, že mám pravdu! Daj prosím znamenie, aby pochopili, že sa mýlia!
V tej chvíli sa jasné nebo zatiahlo čiernymi mrakmi a z oblohy udrel blesk.
— Vidíte, — hovorí ten, čo je v menšine, — Boh hovorí, že mám pravdu.
— Nie, — hovoria tí traja, — to je len náhoda.
Ten čo je v menšine vystrie ruky k oblohe a zakričí:
— Bože milostivý, prosím ťa, daj ešte jedno znamenie!
V tom okamihu opäť BÁÁÁC!!! Udrie blesk do blízkeho stromu.
— Pozerajte! Vidíte? Mám pravdu, hovorí ten, čo je v menšine.
Tí traja na to:
— No a čo? Počas búrky bývajú blesky, to nie je žiadny dôkaz.
Bezradný farár zakričí z posledných síl:
— Pane Bože, daj prosím ťa nejaké presvedčivejšie znamenie!
V tom sa mraky na oblohe rozostúpia a z nebies sa ozve hromový hlas:
— MÁ PRAVDU!
Tí traja na to:
No a čo? Aj tak ste iba dvaja proti trom.


Na sekretariát pápeža v Ríme prišiel seriózne vyzerajúci človek s ponukou:
— Chcel by som rímskokatolíckej cirkvi obetovať 4 milióny dolárov.
— To je od vás veľmi milé, — hovorí nadšený sekretár — Nech vám žehná Boh.
— Mám však jednu podmienku, počas každodennej modlitby Otče náš budete namiesto „chlieb náš každodenný“ hovoriť „stehienka firmy Parker“.
— Dobre, — hovorí sekretár, — ale musím sa poradiť so svätým otcom. Odíde k pápežovi a hovorí:
— Mám dve novinky, jednu dobrú a jednu zlú. Ktorou začať?
— Začni dobrou, — hovorí pápež.
— Obetovali nám 4 milióny dolárov.
— O, hó! Aká že správa môže byť teraz ešte zlá?
— Musíme prerušiť vzťahy s firmou „Chlieb náš každodenný“.


Ľudové múdrosti

Karel Dolejší:
„...příkladní katoličtí kněží poctivě dodržující celibát (pokud nejde o jedince věkem již značně sešlé) se vyskytují zhruba stejně často, jako neposkvrněné početí — tedy přibližně jednou za dva tisíce let.“
Pastor Dušan Tóth:
„Čím viac som dokazoval, že Boh nie je, tým viac som sa zamotával, až som šiel študovať teológiu.“
Neznámy ateista:
„Nemám problém s Ježišom, ale s jeho fan klubom.“
Novinár Martin Hric prezradil predstavy Jána Čarnogurského o demokracii:
„... ako podpredseda vlády, ktorý mal na starostí aj médiá, si predstavoval, že 80 percent slovenskej tlače musí byť katolíckej, lebo predsa 80 percent obyvateľstva je katolíckeho vierovyznania. Ale ani tých zvyšných 20 percent vraj nemá právo urážať katolícku cirkev. A o tom, čo je urážka a čo výhrada, bude rozhodovať cirkev, nie súd.“
Juraj Benko v diskusii na internete o odluke:
„Záujmy Cirkvi sú v priamom rozpore so záujmami Slovenskej republiky a jej občanov.“
Diskutér na internete s nickom Dimov 662 reaguje na článok o tom, že v Krasnojarsku chcú bojovať proti požiarom s pomocou ikon a modlitieb:
„Popov treba vyhnať hasiť lesné požiare! Nech sa im roztopí sadlo!“
Diskutér Emil Omyl komentuje príspevok veriaceho blogera:
„Článok pochopia len tí, čo sú naprogramovaní na katolícke vnímanie textov. Pre inteligentných čitateľov to bude len súhrn vzájomne nesúvisiacich slov.“
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak sa priznal veriacim, že nemôže spávať kvôli ateistom:
„Počúval som večer jednu rozhlasovú reláciu. Ateisti sú vždy nervózni, keď sa hovorí o Bohu. Všetko chcú mať vedecky dokázané. Počúval som to a potom som nemohol zaspať.“
Bloger Martin Štunda:
„...ja sa obávam, že jeho výrok „pusťte ku mne maličkých“ si niektorí kňazi vysvetľujú absolútne nesprávne.“
Katolícky kňaz a rehoľník Brat Šavol:
„Naša Cirkev je zoženštelá. Preto chodí do kostolov tak málo mužov, pretože sa tam jednoducho nemajú s kým stotožniť.“ My dodávame: Rambo lepší ako Ježiš Kristus?
Provokujúci ateista:
„Žiaľ, nevieme prečo boh neexistuje. Vieme len, že ho niet.“
Neznámy Michael na internete:
„Kresťanstvo je mor: Ak sa v štáte oslavuje kresťanský sviatok, zamyslite sa čo to pre vás znamená - sviatok, alebo jednoducho len ďalší voľný deň? Ak predsa len sviatok, potom ste nakazený. “
Bloger Pavol Satko v jednej z diskusii na internete:
„Evolúcia nás vybavila príliš veľkým mozgom, aby mala čo odkrviť, keď súložíme. A tak v prestávkach medzi kopuláciami sme vymysleli reč, civilizáciu a náboženstvo. Bohovia nie sú. Je to len idea.“
tinka23 v diskusii na internete o tom prečo ateisti oslavujú vianoce — narodenie Ježiša Krista:
„...každý sviatok má korene inde, no prišlo kresťanstvo a všetci sa idú posrať s tým akí sú originálni a majú svoj sviatok...“
Teológ, astronóm Igor Kapišinský:
„Podľa dogmy o nanebovzatí Panny Márie, sa Ježišova matka v hmotnom tele dostala do neba. Podľa toho teda musí existovať aj hmotné nebo a Panna Mária musí byť astronomický objekt! Kde je, dokelu? Takéto veci mi nedávajú spať a veľa ľudí som si mojimi názormi pohneval.“
PhDr. Eva Orbanová, PhD., religionistka v Katolíckych novinách č. 6/2009:
„Božie slovo i Katechizmus Katolíckej cirkvi (2116 — 2117) odsudzuje mágiu vo všetkých formách, i keby prostredníctvom nej človek získal zdravie.“
Z rozhovoru na internete::
Otázka:
— Len jedno neviem pochopiť, či sa ľudia rodia, ako ateisti, alebo sa nimi stávajú.
Odpoveď:
— Ak chápete všetko, okrem tohto, potom ste veriaci :-)

Dôkaz existencie Boha podľa blogera Prievalského:
„ Vzhľadom na svoju náhodilosť konečné súcna vyžadujú existenciu nekonečnej, svojbytnej, osobnej bytosti, ktorá je totálnym zdôvodnením všetkého bytia.“
Antisemitista H. S. Chamberlain:
„Každý kto tvrdí, že Ježiš Kristus bol žid, je buď ignorant, alebo nezdvorilý.“
Francúzsky biskup Quélen:
„Ježiš Kristus bol nie len synom Boha, ale z matkinej strany pochádzal aj z vynikajúcej rodiny.“
Prečo sa cirkev boji odluky prezradila na internete Ňónina:
„Poznajú svoje ovečky - Dcéra mala zbožného priateľa, pri zárobku 20.000.- Sk sa v nedeľu ťažko lúčil s päťkorunou, ktorú hádzal do zvončeka.“
M. Gavenda, katolícky kňaz v rozhlasovej relácii o náboženstve a ateizme povedal:
„V oblasti vedy som aj ja ateista.“
Ch. Hitchens o primitivizme fundamentalistov:
„Jedného z mojich známych (v Severnom Írsku) vytiahol z auta zamaskovaný muž a pýtal sa ho, či je protestant alebo katolík. Odpovedal, že je ateista, židovského pôvodu. A zamaskovaný muž sa ho opäť opýtal. Si protestantský židovský ateista alebo katolícky židovský ateista? Smejete sa, ale nie je to na smiech, ak vám boží bojovník mieri pištoľou do ucha.“
Alexander Zakrevský, Simferopol, napísal v internetovej diskusii:
„Náboženstvo zhnilo. Hniloba otravuje ľuďom život i myslenie. Tam je pôvod terorizmu“
Z Biblie: „Kain poznal svoju ženu;...“ (1M 4:17)
„To je pekné, ale kde do čerta k nej prišiel?“
Výrok zo satiricko-publicistického programu Ten O´Clock Live anglickej komerčnej kultúrnej televíznej stanice Channel Four:
„V katolíckej cirkvi je toľko pedofilov, že si človek ani nevšimne, že pápež je nacista.“
Pohnú ostatky svätých vpred mizernú Bulharskú ekonomiku?
„Bulharská vláda verí, že ostrov Sveti Ivan (kde sa našli kosti údajne patriace Jánovi Krstiteľovi), sa premení na významné pútnické miesto a do oblasti preto začne prúdiť viac peňazí z vrecák turistov.“ Z internetovej stránky Pravdy
Neznámy diskutér na internete reagoval na otázku: Čím je pre nás dnes Ježiš?:
„Ježiš je pre nás dnes viac ako Ježiš. A zajtra bude Mohamedom, preto treba využiť Ježiša dnes. Keď budeme otáľať bude neskoro.“
Ateista E. Duluman v reakcii veriacemu na jeho názor o dobrom bohu:
„..z pohľadu pravoslávnej vierouky máte hriechov ako pes bĺch. Budete sa po smrti variť v smole...“


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk