O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

 

SÚ HUMANISTI VERIACI ?

Brain-mini.jpg (6327 bytes)Do istej miery áno. Avšak naša viera je racionálna, nie náboženská. Veríme iba v také veci, pre ktoré sú racionálne dôvody veriť im. (IngemarHedenius v knihe "Viera a poznanie"). Pravda, sme ateisti, avšak to sa týka  iba jednej osobitej veci, čiže:" Nie neveríme, že môže byť nejaký boh alebo bohovia". Táto neviera však nič nevraví o našich iných názoroch a chápaní vecí, ktorým veríme. Ako ľudskí zástancovia  etiky - čiže sekulárni humanisti veríme v schopnosť ľudstva vytvárať lepší život, že je zmysluplným cieľom pracovať v záujme nášho šťastia a pokroku druhých a že diskusia o "zmysle života" vôbec nemá nič spoločného s vierou v Boha alebo s existenciou posmrtného života.

MY VERÍME:

.        že sa ľudia vyvinuli z jednoduchších foriem života prirodzeným spôsobom ako mutáciami a prírodným výberom, čo trvalo milióny rokov.

.        že morálnosť pochádza z chápania ľudskej povahy, nepochádza od boha. Táto odzrkadľuje iba skúsenosti ľudstva, je výsledkom myslenia, súcitu a pocitu spoluzodpovednosti.

.        že ľudia majú väčší pocit šťastia a uspokojenia ak sa chovajú dobre k druhým.

.        že ľudia sú sami zodpovední za budúcnosť našej planéty a života na nej. Nie je žiaden boh, ktorý by v tomto pomohol, alebo ktorý by sa o to postaral.

.        že ľudia majú dnes viac možností ako kedykoľvek predtým rozvíjať tvorivosť. ale aj vyvíjať ničivé prostriedky. Preto musíme všetci spolupracovať na zabezpečení budúcnosti a života na zemi.

.        že život by mal byť pre každého čo možno najuspokojivejší.

.        že všetci ľudia majú rovnaké práva a rovnakú dôstojnosť a mali by mať aj rovnaké možnosti bez diskriminácie na základe rasy, pohlavia, veku, atď.

MY NEVERÍME:

.        v boha alebo bohov. Niektorí sa nazývajú ako agnostici ( to sú tí čo nevedia či je boh). Vravia, že nikto  nemôže poznať či nejaké nadprirodzené moci existujú alebo nie. Ľudia zmýšľajúci eticky prežívajú svoj život ako ateisti (aj bez viery v boha)

.        neveríme v posmrtný život. Avšak PEVNE veríme, že veľa vecí ktoré človek vykoná môže pretrvať vo svojich dôsledkoch aj po ňom.

.        neveríme, že je nejaká nadprirodzená sila, ktorá nás usmerňuje, alebo nám pomáha.

.        neveríme, že sa ľudia rodia ako "hriešnici".

.        neveríme, že ženy sú podradnejšie než muži

.        neveríme, že veci týkajúce sa pohlavnosti sú niečo mimoriadného.

_______________________________________________________

Citované podľa letáčika Humanistickej Etickej  Asociácie vo Västeras (Švédsko)

Ich webová stránka: http://www.go.to/botulfbladet alebo http://herregud.com/hefv

   

 

DOMOV