SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Alternatívna medicína vo Švajčiarsku

V roku 2005 škrtlo švajčiarske Ministerstvo vnútra v katalógu základného nemocenského poistenia päť položiek alternatívnej medicíny: homeopatiu, tradičnú čínsku medicínu, antropozofickú medicínu, neurálnu terapiu a fytomedicínu. Podkladom pre toto rozhodnutie bola štúdia, ktorá vystavila pre účinnosť týchto liečebných postupov zničujúce posudky.

Predstavitelia týchto liečebných postupov už pred rozhodnutím ministerstva naštartovali prípravu ľudového referenda za uznanie komplementárnej medicíny zozbieraním 138 724 podpisov za jeho uskutočnenie. Predložili aj výsledky prieskumu, podľa ktorých zo 1232 respondentov 79 % bolo za návrat alternatívnej medicíny do katalógu platených lekárskych úkonov, 15 % bolo proti. 39 % opýtaných využíva tieto metódy súkromne. Prezidenti Zväzu homeopatických aj Zväzu komplementárnych lekárov komentujú súčasnú situáciu tak, že im pacientov ubúda, a to najmä homeopatom na vidieku.

Od zmeny zákona majú občania možnosť uzavrieť dodatočné poistenie pre alternatívnu medicínu a poisťovňa Mutuel hlási, že tak urobilo 180 000 členov, u poisťovne Helsana dokonca dve tretiny poistencov - 800 000. Noviny Basler Zeitung odhadli potenciál pre dodatočné poistenie vo Švajčiarsku na jeden milión.

Minister Couchepin varuje pred prijatím iniciatívy za uznanie alternatívnej medicíny. Obáva sa, že by to znamenalo „veľké zvýšenie výdavkov pre občanov aj kantóny“.

Obľúbený argument homeopatov znie, že u zvierat neexistuje placebo efekt, pretože u nich sa nedá predpokladať, že veria, že berú účinný liek a zmobilizujú svoje vlastné obranné sily. Trh alternatívnych liečebných metód u zvierat je medzitým taký obsiahly a neprehľadný, ako u ľudí a osobitne sa používa aj homeopatia. No pribúdajú články a knihy, ktoré vysvetľujú údajné liečebné úspechy, falošné diagnózy a osobné omyly liečiteľov zvierat, napr. Goldner C.: Vorsicht Tierheilpraktiker! (Pozor, liečiteľ zvierat!), Alibri Verlag 2006.

Preložil Rastislav Škoda


INFO

Z pripravovaného 59. čísla Zošitov humanistov.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk