SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Napriek zapieraniu, holandská katolícka cirkev vedela o pohlavnom zneužívaní detí kňazmi už od roku 1954
[17. 12. 11]

(Zdroj: Newsline December 2, 2011)

Holandský televízny program objavil dokument v archívoch cirkvi, ktorý dokazuje, že Katolícka cirkev vedela o zneužívaní detí jej kňazmi v sirotincoch a v iných inštitúciách po celom Holandsku už od roku 1954. Poprední cirkevní vodcovia opakovane zapierali, že o tom vedeli. Televízny program „Altijd Wat” zverejnil v pondelok informáciu, že Rada cirkvi pre ochranu detí vydala pre všetky ustanovizne riedené cirkvou varovanie proti hláseniu v rokoch 1959 a 1962. Toto varovanie bolo rozoslané do 112 domovov a internátnych škôl. Listy iba hovorili o tom, že vedúci predstavitelia si musia uvedomiť nebezpečie zamestnávať ľudí, „ktorí nie sú schopní” viesť deti. Obežník z r. 1959 napríklad vraví, že skupina pre ochranu detí vedela o istom počte detí so smutným a vážnym dopadom.

RTL news odhalila varovanie, ktoré urobil vyšší klerikálny funkcionár v Tilburgu v r. 1954. Tento povedal mníchom: „Buďte starostliví vo vašich vzťahoch k deťom a nerobte si svoje životy nešťastnými. Držte si vaše ruky pre seba.” (Poznámka: Veľmi jemne povedané — miesto pojmu „ruky” mal použiť pojem pre iný orgán!). Právnik Martin de Witte, ktorý zastupuje rad obetí povedal, že listy sú dôkazom, že cirkev už nemôže vyhlasovať, že o pohlavnom zneužívaní detí kňazmi nevedela, ani že tie prípady sú dnes už veľmi staré. „Vedeli presne čo sa robí a rozhodli sa nerobiť s tým nič” — povedal De Witte novinárom denníka Volkskrant.

Pred tromi rokmi sa odhalilo, že traja katolícki kňazi z kláštora Don Rua v Heerenberg, Gelderland, zneužili najmenej tri deti v r.1970. Od tých čias vládna komisia dostala správy o najmenej 2000 prípadoch zneužívania detí v náboženských ústavoch a z nich isté množstvo sa aj dostalo pred súd.

Sestra Maureen Paul Turlish, advokátka obetí a pracovníčka v legislatívnych reformách mala takúto pripomienku: „Tieto dokumenty, ktoré sa teraz zverejňujú dokazujú neudržateľnú hladinu podvodu a takmer neuveriteľný nedostatok etických a morálnych zásad. A pápež napriek tomu varuje pred prekážkami kladenými kresťanskej viere a praxi, ktorú vraj nastolila sekularizovaná kultúra? (!!!).pokiaľ cirkev stráca dôveryhodnosť a autoritu vo veciach morálky, musia sa vedúci predstavitelia cirkvi pozrieť do tváre sami sebe ”.

Poznámka redakcie: Článok iba náhodou poukazuje na podmienky v Holandsku. Dnes však vieme, že podobná — ak nie horšia — bola aj situácia v rade iných krajín sveta. Ako by aj nie, veď Vatikán ZAKÁZAL hlásiť prípady sexuálneho zneužívania detí katolíckymi kňazmi dokumentom Criminales! Pozri na: http://image.guardian.co.uk/sys-files/Observer/documents/2003/08/16/Criminales.pdf


Na margo

Informácia sa objavila v týchto dňoch aj v dvoch celoslovenských médiách Pravda a SME. Na SME odporúčame prečítať aj diskusiu.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk