SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Názor a kritika
VyVolená katolícka cirkev je plná ideologických teroristov
Tomáš Holetz

Predstavitelia Konferencie Biskupov Slovenska (KBS) na čele s pánom Mariánom Gavendom sú podľa mňa regulérni teroristi. Svoje presvedčenie šíria nielen medzi svojimi, ale ho vnucujú aj tým, ktorí oň vôbec nemajú záujem. Boli by najradšej, keby sa celá republika a hádam i celý svet správal tak, ako sa to páči im.

„Zakážme VyVolených“, ozýva sa v týchto dňoch z hrdiel predstaviteľov KBS. V presvedčení, že relácia je nemorálna a intimita je v nej speňažovaná na komerčné účely, chcú docieliť zastavenie jej vysielania. Dokonca skupina veriacich zmobilizovala sily a zorganizovala petíciu: zatiaľ sa podpísalo asi 100-tisíc ľudí. „Chceme, aby takto došlo k zníženiu inzercie“, povedal hovorca KBS Marián Gavenda. Podľa jeho slov sa vraj už prvé časti relácie „priečili zásadám morálky, lebo niektorí súťažiaci sa sprchujú pred kamerami nahí, rozprávajú o sexe alebo používajú vulgárne slová“. Pán Gavenda zrejme prišiel na svet nepoškvrneným počatím a pri sprchovaní si zakrýva zrak, aby náhodou nezhliadol svoje „nemorálne“ prirodzenie.

Zaujímavé je, že Konferencii Biskupov Slovenska neprekážajú iba VyVolení. Zástupcovia katolíckej cirkvi odmietli účasť v pripravovanej relácii Soňa talkshow v televízii JOJ. Témou mal byť odchod z celibátu. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Marián Gavenda povedal, že relácia je „nemorálna a intimita je v nej speňažovaná na komerčné účely“. Akoby kríže s Kristovou podobizňou predávané na jarmokoch neboli speňažované na komerčné účely. Je jasné, že sa im zakázať vysielanie relácii nepodarí. A vedia to aj oni. Len využívajú vlnu nimi toľko kritizovaných reality show a prihrievajú si svoju kresťanskú – katolícku polievočku.

Nerozumiem, prečo by mi malo vadiť, že sa v televízii producírujú nahí exhibicionisti, ktorí vedia zaujať len holým… či holou… Keď ma to pohoršuje, tak to nepozerám. Presne tak, ako vypínam telku, keď začína Duchovné slovo. Každý nech si pozerá to, čo je jeho srdcu najmilšie. Koreň veci je však inde. Katolícka cirkev ukazuje farbu vždy vtedy, keď jej ide o vlastný prospech. Presnejšie, keď jej ide o šírenie vlastnej ideológie a svetonázoru. Ukázalo sa to aj pri diskusiách o interrupcii. „Katolícka cirkev je proti, zakážme to zákonom“, znel postoj KBS. Opäť raz pokus uplatňovať prvok vlastnej ideológie na celý národ. Bez opýtania. Hotoví ideologickí teroristi.

Som veriaci človek. Verím v Boha. Verím, že Boh dal človeku zdravý rozum preto, aby sa slobodne rozhodoval. Verím, že Boh dal človeku aj vieru, aby vytvoril intímny vzťah medzi ním a človekom. Čo v tomto extrémne intímnom pute do čerta hľadá Konferencia Biskupov Slovenska?

Pôvodný zdroj: Blog Tomáša Holetza

Zvýraznenie kurzívou a rozčlenenie odstavcov PROMETHEUS


Na margo
 
Níektorí veriaci čitatelia, nás zvyknú obviňovať, že útočíme proti náboženstvu. My však nič také nerobíme. Presadzujeme iba zdravý rozum a ostro vystupujeme proti klerikalizmu, fundamentalizmu, netolerancii…

Dnes uverejňujem názor veriaceho človeka, ktorý podľa nás ostro, ale spravodlivo kritizuje ideologický terorizmus KBS.

Ak máte záujem, môžete si pozrieť ďalšie príspevky T. Holetza ale aj ďalších autorov na blog.sme

Iný článok na podobnú tému na našej stránke: Veriaci P. Macsovszký sa bojí katolicizmu


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk