SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácie z regiónov
AKO PROMETHEUS NA HODOKVASE ŽIARIL

Vladislav Marušic, člen klubu SP Pezinok.

Už dlhšiu dobu som v hlave nosil myšlienku prezentovať Spoločnosť PROMETHEUS (SP) na hudobných festivaloch, ktoré dávajú priestor aj mimovládnym organizáciám a tento rok som prešiel k činom a rozhodol som sa pre dva najväčšie festivaly a to Pohoda v Trenčíne a Hodokvas v Piešťanoch.

Začíname

Organizátorom Pohody som mailom oznámil moje zámery, prezentácie a keďže chceli vedieť zameranie Spoločnosti tak som im opísal ciele a činnosť a čakal som na odpoveď, no nedočkal som sa. Neviem či im prekážalo naše zameranie, ale ani po viacerých urgenciách už neodpísali. Na Pohode sa zúčastnilo 21 organizácií ale SP medzi nimi nebola. Našťastie som sa úspešne zaregistroval na Hodokvas 2006, ktorý sa konal 17. až 19. augusta na letisku v Piešťanoch. S povolením ÚR SP a za materiálnej pomoci kancelárie SP a vydavateľstva Eko-konzult sme sa ja a predsedníčka Pezinského klubu SP Mária Marušicová vybrali na Hodokvas.

Pripravení

Vo štvrtok ráno sme poskladali stánok, nainštalovali informácie o svetskom humanizme, o činnostiach a cieľoch SP a pripravili informačnú kampaň za plánované rodičovstvo. Na stôl sme rozložili knihy, brožúrky, všetky čísla časopisu Prometheus a dve petície. Vzhľadom k tomu, že jeden s cieľov SP je aj rozvoj demokracie a petícia patrí medzi najdemokratickejšie akty, tak sme pomáhali v zbieraní podpisov pod petíciu Stop ťažbe uránu na Jahodnej od Greenpeace a pod petíciu Za prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia od Iniciatívy Inakosť.

Petície

Napriek tomu, že okolo nás boli známejšie organizácie ako napr. Greenpeace, Nota bene, Ľudia proti rasizmu, Sloboda zvierat, bol o Spoločnosť PROMETHEUS veľký záujem. Negatívne reakcie sme zaznamenali len od pár jedincov a aj to v rámci slušnosti, zato pozitívnych bolo neúrekom. Väčšina chcela vysvetliť svetský humanizmus a dokonca niektorý ani nevedeli čo znamená ateizmus, ale po krátkom rozhovore nakoniec skonštatovali že vlastne patria medzi nás a potešili sa existencii našej organizácie.

Okolo prúdi život

Jeden sympatizant sa nám zdôveril, ako je v okruhu rodiny nešťastný, lebo všetci sú veriaci len on sa cíti byť ateistom a má pocit osamelosti a nepochopenia. Existencia SP ho veľmi potešila, nakúpil a preštudoval si naše materiály a po hodine odchádzal z nášho stánku povzbudený, s uvedomelým vedecko-materialistickým svetonázorom. Našli sa však aj taký čo nás poznajú, čítajú naše knihy alebo poznajú našich členov. Celé tri dni som takmer nespal lebo najviac diskutujúcich bolo v noci až do rána, a aj napriek tomu, že som ráno už ani hlas nemal (musel som prekričať celú noc burácajúcu hudbu susedného Drum`n`Bass pódia) stálo to zato, lebo som zistil že všetci sú za odluku cirkvi od štátu, dokonca aj veriaci sú proti privilegovanosti cirkvi v spoločnosti.

Noční návštevníci

Veľký záujem bol aj o petície, z ktorých sa nám minulo všetkých 20 pripravených hárkov. V rámci kampane za plánované rodičovstvo sme rozdali asi sto prezervatívov spolu s poučením o ochrane zdravia pred pohlavnými chorobami, zo stanoviskom SP k plánovanému rodičovstvu a o postojoch cirkvi proti nemu. Predali sme niekoľko časopisov Prometheus, dosť veľa kníh a najviac sa míňali brožúrky. Z kníh bol najväčší záujem o tituly: Základy inteligencie, O Opus dei a Škodlivosť náboženskej výchovy, ktorú si dokonca kúpila aj študentka katechizmu. Z brožúr boli najúspešnejšie: Morálka katolíckej cirkvi a Predstavujeme SP. Veľa mladých si pýtalo kontakt na SP a web stránku. Rozdali sme niekoľko prihlášok a jeden ju aj na mieste podpísal.

Boli otázky i diskusie

Jednoznačne môžeme skonštatovať že sa akcia vydarila a SP sa aspoň čiastočne zviditeľnila medzi mládežou. No ani z ďaleka to nestačí a treba takéto akcie robiť po celom Slovensku a trebárs aj v každom väčšom meste. Keďže nás do médií nepustia, tak iba takto, priamo medzi ľuďmi, môže naša organizácia nabrať nové sily do boja za humanizmus doma i vo svete.


INFO
 
Organizácie v regiónoch si hľadajú cestu k širšej verejnosti. O jednej z akcii, ktoré tomu môžu napomôcť vám prinášame informáciu slovom i obrazom.

Blahoželáme do Pezinka a dávame do pozornosti aj ostatným klubom, ako možno v „pohode“, nenásilne predstúpiť pred verejnosť.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk