HEV / … čo by si urobil? / Obsah knihy
Humanistická etická výchova
Online verzia knihy

© PB – Prometheus Books
59 John Glenn Drive, Amherst, New York 14228-2197
Slovenský preklad Rastislav Škoda

Slovenské vydanie:
Vydavateľstvo Rastislav Škoda, Jána Stanislava 8/73, 841 05 Bratislava
Slovenské vydanie v knižnej forme možno objednať na adrese vydavateľstva
(cena 69 Sk + 15 Sk poštovné)


Venované mladým ľuďom všade na svete
a všetkým, čo sa o nich starajú

  « Humanistická etická výchova (HEV) Obsah knihy »