SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Na premýšľanie
Ľudia, ktorí milujú „pravdu“.
[5. 4. 09]

Vlk zuří kvůli majetku

PRAHA - O politické body, nikoli o spravedlivé řešení jde podle kardinála Miloslava Vlka členům sněmovní církevní komise, kteří doporučili Poslanecké sněmovně nepřijmout vládní návrh zákona o vyrovnání státu s církvemi.

Proti zákonu hlasovali komunisté, sociální demokraté a poslanec ODS Vlastimil Tlustý. Komise doporučila vládě návrh zákona přepracovat. Jde o politickou nevůli a snahu získat z odporu vůči katolické církvi politické body, napsal Vlk na svých internetových stránkách. Proces majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi, tedy náprava majetkových křivd komunistického totalitního režimu, dostal podle něj od opozice spojené s poslancem Tlustým velikou ránu.

Pokud šéf ČSSD Jiří Paroubek argumentuje tím, že sociální demokracie také přišla o majetek a chce ho zpět, je to podle Vlka nesrovnatelné. ČSSD v dubnu 1948 rozhodla o sloučení s komunisty, odevzdala podle Vlka svůj majetek dobrovolně a nemá na něj dnes právo. Nám byl všechen majetek komunistickou stranou ukraden. To je základní rozdíl. Nelze jej populisticky zakrývat, uzavřel Vlk.

Zřejmě zapomněl, že církvi nikdy nic nepatřilo, pouze dostávala od svrchovaného vlastníka, suveréna - knížete, či krále, věci do správy, ale nadále patřily suverénovi. Nyní je v republice podle ústavy suverénem lid a ten rozhodne, zda něco církvi do užívání dá či nedá. Duchovní pastýř Vlk se s tím bude muset smířit. Středověk totiž dávno skončil.

Haló noviny 30. března 2009, (mr)

Projev, na který se nezapomíná!
(Václav HAVEL v roce 1989)

Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.

Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.

V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí.

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.

Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat... Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury... Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.

Haló noviny 4. dubna 2009


Na margo

Dnes ponúkame dva aktuálne články z českých novín.

Jeden o nároku cirkvi na „jej“ majetok o ktorý bojuje, ako vlk kardinál Vlk, a poznamenávame, že v Česku nemá cirkevná hierarchia na ružiach ustlané.

V druhom môžete konfrontovať slova a činy veľkého českého „humanistu“, ktorý tiež vyzýval k bombardovaniu Juhoslávie.

Článok je aktuálny tým, že aj u nás neustále politici volajú po pravde a spravodlivosti. Otázka je, kto volá a pre koho chce zabezpečiť spravodlivosť.

Milý občan máš demokraciu, tak premýšľaj a drž sa vlastného rozumu.

Zvýraznenie textu tučným písmom je naše.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk