SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Hus

H

H

Hodnotou najvyššou pre každého z nás je vlastný ľudský život, dokonca i pre náboženských fanatikov a fundamentalistov. Neteistický svetový názor však zároveň, na rozdiel od náboženstiev, zdôrazňuje aj potrebu hodnotného, dôstojného prežitia života.

Ktosi múdry sa raz vyjadril: "náboženstvá sľubujú človeku šťastný, blažený, večný život na druhom svete a kvôli tomuto pochybnému prísľubu mu prekážaju žiť slobodne, šťastne a blažene na tomto svete, tým, že mu neustále niečo zakazujú a iné prikazujú".

Náboženskí fundamentalisti chcú chrániť život ľudského zárodku v tele matky, ale odmietajú uznať jej právo rozhodnúť sa, či ho chce priviesť na svet, ak nebude môcť sebe i jemu zabezpečiť dôstojný život.

Kiež by sa kazatelia, politici, moralisti tak srdnato zasadzovali za spravodlivé usporiadanie spoločnosti, aby v nej každý mohol prežiť dôstojný a hodnotný život s dostatočným hmotným i duchovným zabezpečením.


Slová
H
Humanizmus

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk