SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Názor humanistu

Boj o ovládnutie ľudskej duše


[3. 2. 08]

© girin

Pojem duša vznikol v prvotnopospolnom animizme. Pomenovali tak „životnú silu“ človeka a ostatných zvierat. Rozvíjanie predstáv o duši sa dialo v podmienkach ostrých politických konfliktov pragmatickej psychológie a mystickej teológie.

„A vyučovaním náboženstva na školách, títo, jemne povedané cirkevní bastardi chcú zvábiť detskú dušu.“ (akademik V. Ginzburg, Vesti obrazovania č 3(75), 1.-15. februára 2007).

Dnes je podľa bežných predstáv duša komplexom emócii, prianí, motívov, základov svetonázoru a vôľových vlastností človek. Táto predstava je univerzálna a nezávisí od religióznych, ideologických a politických názorov. Rozdiely v názoroch začínajú otázkou o tom kto, ako a s akým cieľom riadi vlastnosti duše. Boj za ovládanie duše, to je boj o moc, t. j. čisto politický jav. Kto ovláda duše ľudí, (t. j. priania, motívy, svetonázor, ciele, emócie) ten má moc) Ten ovláda spoločnosť, jej štruktúru, a jej materiálne zdroje.

Cirkev trvá na svojom monopolnom práve ovládať duše a preto používa reklamno-agitačné zdroje teológie a administratívny zdroj vplyvu vo vláde, stranách, tlači a spoločenských organizáciách.

Sekulárne združenia trvajú na tom, že nikto nesmie mať monopolné právo na ovládanie duší, nakoľko také ovládanie je ekvivalentom totálnej neslobody človeka a je najhorším z možných druhov politickej tyranie.

V sporoch o kreacionizme a evolucionizme, ktoré sa za posledných 10 rokov dostali opäť do módy, sú dva reálne body konfliktu: pôvod vesmíru, života a človeka, a právo na politickú kontrolu ľudských prianí a cieľov. Sama o sebe je otázka o pôvode alebo stvorení sveta len inštrumentálna argumentácia.

V skutočnosti, ak dokonca budeme predpokladať, že vesmír a človeka stvoril Viclipucli minulý štvrtok, aj tak z toho nevyplývajú principiálne politický dôsledky. Môžeme povedať Viclipuclimu veľké ľudské „vďaka“ a ďalej žiť tak, ako sme žili. Ak ale budeme predpokladať, že Viclipucli stvoril ľudské duše, predpíšuc im niektoré nespochybniteľné pravidlá a oznámil tieto pravidla splnomocneným žrecom, potom je to iná vec. Potom žreci majú nespochybniteľné monopolné právo kontrolovať celú politiku.

Vedci sú v sporoch s cirkevnými ideológmi spravidla sústredení na boj o prvý predpoklad, a absolútne nevenujú pozornosť druhému, hlavnému. Vedcom je vlastné hájiť reálie prirodzenej histórie a odmietať povery. Cirkevní ideológovia sa naopak zameriavajú na hlavnú politickú otázku. Samotná doktrína stvorenia sveta je drobná minca, ktorú sú ochotní podhodiť vedcom za to, že sa vzdajú kritiky cirkevného učenia o duši. Rímska cirkev už túto mincu podhodila (uznanie evolúcie) – a mnohí vedci, ktorí sa nezorientovali, súhlasili s touto podvodnou dohodou.

Vedcov možno pochopiť. Mysleli si, že v tejto dohode odovzdajú cirkvi prázdne miesto, veď z pohľadu prírodných vied je duša výmyslom neznalých mystikov. Ideológovia cirkvi ich podviedli: reč je totiž nie o mystickom výmysle ale o reálnom objekte politického sporu. O „všednej“ duši, ako o komplexe ľudských motívov, cieľov a pod. Po získaní tohto objektu, sa môžu cirkevníci, s odvolaním na vedcov, zaoberať tým, za čo ich akademik Ginzburg zaslúžene nazval „bastardmi“.

Spory o vede, sú spormi o vede. Prieť sa o pôvode sveta, to je neodňateľné právo vedcov. Nikto však nemá právo rozdávať licencie na kontrolu ľudskej psychiky, dokonca ani vedci. A bolo by dobre pripomenúť im to skôr než sa podpíšu pod zmluvu s cirkvou v otázke politických problémov o morálke a výchove, t. j. o duši.

Preklad z ruštiny: Prometheus


Na margo

Ponúkame vám článok z ruských zdrojov, ktorý reaguje na pokusy pravoslávnej cirkvi presadiť do školskej výchovy náboženskú výchovu pre všetkých.

Táto téma je dnes rovnako aktuálna u nás, ako v USA, či inde vo svete.

Snaha cirkví o ovládnutie spoločenského priestoru je silná a preto by mali byť pozorní nie len politici, ale i vedci, ktorých hlas má našťastie stále veľký vplyv.


Copyright © 2000—2008 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk