SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Názor nositeľa Nobelovej ceny
Vitalij GINZBURG: V škole sa nesmie učiť to, čo protirečí súčasnej vede.

V. Ginzburg pri preberaní Nobelovej ceny z rúk Švédskeho kráľa

Významný fyzik Vitalij GINZBURG - jeden zo zakladateľov Ateistického spoločenstva a odporca náboženského vzdelávania detí v rozhovore s komentátorkou Izvestii.

– Vitalij Lazarevič, prečo obhajujete ateistov?

– Robím tak iba v posledných rokoch, pod vplyvom klerikalizácie krajiny. V jednom zo svojich interview Andrej Kurajev vyhlásil, že teraz možno zapísať ateistov do Červenej knihy. Nás - mňa a môjho priateľa Jevgenija Fejnberga to hrozne rozhorčilo. Nezniesli sme to a napísali sme článok, že to nie je pravda. Od tej chvíle som sa stal "bojovníkom" za ateizmus. Je to ako keď protestujete proti podvodom. Veď v čom je podstata klerikalizmu: tlačia náboženstvo tam, kde nepatrí. Máme svetský štát a je veľmi správne, že sú povolené náboženstvá, synagógy a mešity. Som však proti tomu, aby náboženstvo hralo takú úlohu ako v cárskom Rusku. Som mimoriadne rozhorčený tým, že v hymne nášho svetského štátu je slovo "Boh", je to obludné. Mimoriadne pohoršujúci je pokus cirkvi udomácniť sa v školách. Potrebujeme vzdelaných ľudí, a budú ich vzdelávať v duchu toho, že ľudstvo vzniklo pred päťtisíc rokmi. V škole sa nesmie učiť to, čo odporuje súčasnej vede. A verejné vysväcovanie budov, pričom ich oblievajú vodou z vodovodu, nad ktorou zamávali rukami a ona sa stala svätenou... Je to smiešne. Mimochodom ak si pripomenieme, že americký prezident skladá prísahu na bibliu, tak sme oveľa pokrokovejším štátom.

– Vy neveríte, pretože... neveríte? Alebo máte nejaké dôkazy?

– Viera alebo naopak, ateizmus - sú intuitívne pojmy. Nič sa tu nedá matematicky dokázať. Ja si nemyslím, že viera v boha je v rozpore s vedou (čo mi niekedy pripisujú). Ale je potrebné mimoriadne pozorne rozlišovať náboženstvo a vieru v "niečo také mimo nás, čo sa netýka prírody". Nedá sa to vyvrátiť ale ja sa nepridržiavam takého uhla pohľadu. Absolútne to nepotrebujem, je to neoveriteľné a nemá to nijaký význam. Je to odôvodnenie čohosi neznámeho iným neznámym. Celkom iná vec je náboženstvo - teda pridržiavanie sa nejakej konfesie. Ako je známe kresťania, židia i moslimova predpokladajú, že existuje aktívny boh a že ovplyvňuje konanie ľudí, to je teizmus. Ja považujem teizmus za absolútne nezlučiteľný s vedeckým svetonázorom. Kresťan verí že biblia je svätá, verí v nepoškvrnené počatie a v satana a to všetko sú zázraky, ktoré protirečia vede. Keď vznikali náboženstva bola veda na takej úrovni, že bolo možné veriť aj v nepoškvrnené počatie... Einstein zdôrazňoval, že neverí v boha, ktorý riadi osudy ľudí, ale v niečo vyššie, v boha Spinózu, a to je príroda. Nuž a pomenujte boha prírodou, je to otázka terminológie. Ale ak existuje boh, prečo dopustí také strašné veci ako - genocída, vraždy? Kde je logika? Ja nechápem, ako môže človek veriť vo všemohúceho boha, ktorý sa s tým všetkým zmieri.

Ale čo je veľmi dôležité: niekedy si neznalí ľudia alebo demagógovia mýlia ateistov s bojovými bezbožníkmi a využijú to na kritiku ateistov. Bojoví bezbožníci - to je to isté, ako inkvizícia a je hlbokým omylom stotožňovať neveriacich ľudí s bojovými ateistami. Jedná vec je, keď človek neverí a druhá - keď ničí kostoly alebo strieľa kňazov. Ja som prívržencom slobody vyznania: veriť alebo neveriť je súkromná vec každého človeka, nehovorím o kadejakých divokých, nehumánnych sektách.

– Chceli by ste byť veriacim?

– Závidím veriacim. Mám 87 rokov, som človek so zdravým úsudkom a chápem, že môžem v zomrieť v ľubovolnom okamihu. Môžem onemocnieť, trpieť a mám rodinu. Ak by som bol veriacim, bolo by to ľahšie, tešil by som sa tomu... A som presvedčený, že u mnohých je viera ovplyvnená strachom zo smrti a nešťastí. Človek je lodička na rozbúrených vlnách a hľadá ochranu. vo viere. Dnes, už existujú lieky ale v tých dobách, keď vznikali náboženstvá bola hrozná úmrtnosť a človek bol celkom bezbranný, bol to strašné.

– A vaša rodina bola veriaca? Alebo vás vychovávali v ateistickom duchu?

– Moja matka bola lekárka, ale ja si žiaľ pamätám iba jej pohreb - umrela keď som mal štyri roky. Môj otec, ktorý sa narodil v roku 1863 - dva roky po zrušení nevoľníctva, bol inžinier. Ukončil polytechnickú školu v Rige, bol to vzdelaný človek. Bol veriaci žid, ale nie ortodoxný - niekedy sa modlil alebo zašiel do synagógy. Niekoľko krát som s ním bol, ako malý chlapec v synagóge a potom som do neho dobiedzal - prečo veríš? A on odpovedal: modlím sa preto, že si pripomínam svojich príbuzných, unikám pred ťarchou reality. A ja sa s pochopením dívam na veriacich. Ak to pomáha... je to proti zármutku. Mal som veľké šťastie, zaoberám sa vedou - ale ak človek nemá nič?

– Váhali ste niekedy medzi neverectvom a vierou?

– Nikdy som nemal nijaké pochybnosti.

– Existujú veriaci vedci?

– Áno existujú. Kanonik Lemaitre, bol dokonca prezidentom Pápežskej akadémie vied, ale to bolo v minulosti. Medzi súčasnými vedcami sú tiež veriaci. V roku 1965 som bol v Anglicku, prechádzali sme sa spoločne s jedným špecialistom na teóriu relativity pozdĺž Temže a ja som povedal niečo protináboženské. Nafúkol sa a vyhlásil: ja som katolík. Potom som sa dozvedel, že má 10 detí - bol to určite katolík na druhú. Pochopil som, že som človeka urazil, ospravedlnil som sa a povedal som: ak by som bol Robinson Crusoe a mal by som si vybrať medzi dvoma Piatkami - jeden by bol ateista a druhý veriaci, vybral by som si veriaceho, lebo pravdepodobnosť, že by ma v noci zabil sekerou by bola menšia. Ale v Rusku.... Sovietske obdobie sa prejavilo veľmi silno, celé moje pokolenie vedcov sú ateisti.

Noví pravoslávni

Profesor Dimitrij FURMAN (Inštitút Európy RAN = Ruská akadémia vied) hovorí, že v roku 2002 počas výskumu sa 80 % respondentov označilo za pravoslávnych, ale na otázku "Veríte v boha?" odpovedalo "áno" iba 59 %. To znamená, že 21 % pravoslávnych sú ateisti. Vzniká teda otázka: je naše obyvateľstvo skutočne až také religiózne?

– Na verbálnej úrovni sú zmeny v porovnaní so sovietskym obdobím obrovské. Teraz sa väčšina označuje za pravoslávnych veriacich. Avšak na úrovni reálnych prejavov sú zmeny veľmi malé. Napríklad podiel všetkých, ktorí chodia do kostola raz za mesiac sa v priebehu deväťdesiatych rokov nemenil a bol 6-7 %. A v roku 2002 je tiež 6 %. V tomto sme na jednom z posledných miest v Európe.

Vo svetovej sociológii sa za hlavný ukazovateľ nábožnosti považuje počet návštev v kostole. V katolíckych krajinách ho navštevuje mesačne 60-80 % obyvateľstva, ale pravoslávni sa bez toho zaobídu: každý týždeň chodí do kostola 2 % opýtaných nikdy tam nebolo 42 % . Ba dokonca: 45 % nečítalo Bibliu, 48 % sa nikdy nemodlí. Vzniká takýto obraz: iba 6-7 % opýtaných pravidelne chodí do kostola a dodržiava rôzne pravidlá - pôst, modlitby, čítanie biblie..

"Presvedčili sme sa, že slová "náboženské obrodenie v Rusku" možno používať iba v úvodzovkách", - uzatvára Dimitrij Furman. Viera alebo to, čo pod vierou chápu respondenti - nie je podopretá činmi. Väčšina sa ocitne v chráme v dvoch prípadoch: v čase krstu, alebo pohrebu.

Starí pravoslávni.

Teda iba 7% obyvateľstva nielen že sa považuje za veriacich, ale i robí to, čo sa od veriacich požaduje. Akí sú to ľudia?

81 % - ženy (medzi ateistami je ich iba 21 %). Podstatná časť je staršia ako 50 rokov. Je to najmenej vzdelaná skupina (a najvzdelanejšími sú ateisti): 38 % ukončilo 7 tried a menej, vysokú školu iba 13 % (medzi ateistami patrí k prvej skupine 5 % a k druhej 30 %) Nakoľko príjmy sú úzko spojené so vzdelaním nie je nič prekvapujúce na tom, že "tradiční veriaci" sú vo väčšine ľudia nie len že chudobní, ale žobráci (pre 68 % predstavuje mesačný príjem na človeka 500 rubľov, medzi ateistami je takých iba 29 %).Teda "tradiční veriaci" sú vo väčšine prípadov zaostalí, nevzdelaní chudáci.

28. 11. 2003


(Preklad PROMETHEUS)
INFO
Vitalij GINZBURG známa osobnosť ruskej vedy dostal Nobelovú cenu za fyziku.

Vedec ateista hovorí o svojom vzťahu k náboženstvu a vyjadruje rozhorčenie nad zvyšujúcim sa tlakom klerikalizmu na spoločnosť.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk