SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Esej
Opiát pre masy
Je to silno návyková droga, avšak takmer všade podporujú vlády jej používanie.
Richard Dawkins

Gerinový olej (alebo Geriniol, ak chceme použiť jeho vedecký názov) je silná droga, ktorá pôsobí priamo na centrálny nervový systém a vyvoláva celý rad typických príznakov, ktoré majú často protispoločenskú podstatu alebo vedú k sebapoškodzovaniu. Ak sa podáva Gerinový olej dlhodobo v detstve, môže spôsobiť trvalé zmeny na mozgu, čo sa v dospelosti prejaví poruchami, vrátane nebezpečných bludov, ktoré sa veľmi ťažko liečia. Štyri odsúdeniahodné lety z 11. septembra boli v pravom zmysle gerinovou extázou: Všetci devätnásti únoscovia boli v tom čase pod silným vplyvom tohto narkotika. Z historického hľadiska bola gerinoilová intoxikácia príčinou takých ukrutností, ako Salemská honba na bosorky a masakry pôvodných Juhoameričanov, ktoré páchali konkvistadóri (španielski dobyvatelia Južnej Ameriky). Gerinový olej podnecoval k väčšine vojen európskeho stredoveku a mnohých novodobých vojen – krviprelievanie ktoré sprevádzalo rozdeľovanie indického subkontinentu, a v menšej miere aj Írska.

Návyk na Gerinový olej môže viesť aj u dosiaľ zdravých ľudí k tomu, že sa začnú strániť plnohodnotného ľudského života a uchýlia sa do uzavretých spoločenstiev z ktorých sú vylúčení všetci okrem tých, ktorí podľahli návyku. Tieto komunity sú takmer vždy obmedzené iba na jedno pohlavie a rázne, až s posadnutosťou, odmietajú akúkoľvek pohlavnú aktivitu. V skutočnosti taká tendencia až k úzkostlivému zakazovaniu pohlavného styku je typickým príznakom popri ostatných pestrých príznakoch pôsobenia Gerinového oleja. Nezdá sa, že by Gerinový olej sám o sebe potláčal pohlavnú žiadostivosť, ale často vedie k chlipnej túžbe miešať sa a vhodným spôsobom zamedziť sexuálnemu potešeniu iných. Avšak to nie je všetko, vedie aj k snahe zabrániť pohlavnému uspokojeniu iných. Bežným príkladom je hrôza s akou pozerajú užívatelia Gerinového oleja na homosexualitu, dokonca aj vtedy, ak je táto prejavom dlhodobých ľúbostných vzťahov.

Veľká dávka Gerinového oleja môže spôsobiť halucinácie. Silne závislý človek môže počuť vnútorné hlasy, alebo vidieť iluzórne obrazy, ktoré sa postihnutým zdajú také reálne, že sa im dokonca darí o ich reálnosti presvedčiť aj iných. Takíto, halucináciami postihnutí jednotlivci pri odovzdávaní svojich zážitkov neraz pripútajú k sebe ctiteľov, ktorí v nich vidia vodcov, a sami seba pokladajú za menej vyvolených. Takéto patologické uctievanie môže pretrvať aj po smrti „vodcu“ a môže sa odrážať v bizarných návykoch. Ako napríklad kanibalistické fantázie „pitia krvi a jedenia tela“.

Silné dávky Gerinolu môžu viesť k „vybočeniu mysli a predstáv“, pričom má postihnutý pocit patologického strachu z mučenia, ale aj fantastické predstavy o mučení vo fiktívnom, posmrtnom svete. Nepríjemné halucinácie tohto druhu sa spájajú s pocitmi zaslúženého trestu, ktoré sú charakteristická pre toto narkotikum ako utkvelá, už povestná obava zo sexuality. Pocit zaslúženého trestu podporovaný Gerinvým olejom vrcholí v hrozivých drogovo navodených fantáziách, „variáciách trestov“ – viere, že trest mučenia môže postihnúť niekoho aj za skutky iných ľudí, (nazýva sa to „skupinová vinná réva“ – vykúpenie za prečiny iných).

Stredné dávky Gerinoilu, hoci samé o sebe nie sú nebezpečné, môžu skresľovať vnímanie skutočnosti. Vznikajú neopodstatnené presvedčenia a tieto si nenechá postihnutý vyvrátiť – je imúnny proti akýmkoľvek dôkazom. Títo postihnutí niekedy rozprávajú „do vzduchu“, alebo si mrmlú niečo pre seba, a sú presvedčení, že takto vyslovené želania sa uskutočnia – a to napriek fyzikálnym zákonom, s ktorými sú tieto želania nezlučiteľné. Tento sklon k samomluve je niekedy sprevádzaný aj výstrednými tikmi, gestikuláciou rúk alebo inými stereotypami, napríklad udieraním hlavy o stenu.

Ako mnohé drogy, je aj čistý Gerinoil v malých dávkach zväčša neškodný a môže dokonca slúžiť ako spoločenský lubrikant pri takých príležitostiach, ako sú svadby, pohreby, a štátne obrady. Odborníci sa rozchádzajú v názore, či takéto sociálne využitie, hoci aj samo o sebe neškodné, nie je rizikovým faktorom pre prechod k tvrdším, viac návykovým formám narkotik.

Gerinový olej podporuje nespavosť, sebazmrzačovanie a hladovky. Užívatelia často držia pôst, bičujú sa , alebo si inak vyvolávajú bolesť, ktorá naopak zvyšuje účinky drogy. Zmrzačovanie sa neobmedzuje iba na samotných užívateľov, ale mnohé spoločenstvá požívajúce Gerinový olej poškodzujú aj vlastné deti, zvlášť ak sú príliš mladé na to aby sa mohli brániť. Takéto poškodzovanie sa obvykle týka genitálií.

Mohli by ste si myslieť, že takáto potenciálne nebezpečná omamná droga by mala byť na listine zakázaných látok s exemplárnymi trestami za jej rozširovanie. Avšak vonkoncom tomu tak nie je. Je prístupná všade na svete a dokonca na ňu nepotrebujete ani recept. Profesionálni šíritelia sú početní a vytvárajú hierarchické kartely, neskrývane obchodujúc na každom rohu, ba dokonca v objektoch vybudovaných za týmto účelom. Niektoré z týchto kartelov oberajú obratne svojich klientov o peniaze. Ich „krstní otcovia“ majú vysoké posty, ba počúvajú ich dokonca aj ministri a prezidenti. Vlády nie len že zatvárajú oči nad touto činnosťou, ale ich oslobodzujú aj od daní. Navyše podporujú školy, ktoré majú špecifický cieľ vytvárať závislosť u detí.

Podnetom k napísaniu tohto článku bola usmiata tvár najšťastnejšieho človeka na Bali. V extáze vítal správu, že bude popravený zastrelením pre brutálnu vraždu veľkého počtu nevinných rekreantov, ktorých predtým nikdy v živote nestretol. Niektorí ľudia v súdnej sieni boli zhrození tým, že vôbec neľutoval svoj čin. Práve naopak, namiesto ľútosti bol rozjarený. Víťazne zdvihol päste od radosti, že sa stane „mučeníkom“ – aby sme použili žargón tejto konkrétnej subkultúry užívateľov Gerinového oleja. Nemýľme sa, tento blažený úsmev na tvári človeka, ktorý pozeral do hlavne pušiek, popravčej čaty bol smiechom feťáka. Bol to typický feťák omámený surovým, pravým, vysoko oktánovým Gerinovým olejom.

Je ľahké považovať takýchto ľudí za ohavných zločincov, pred ktorými všetci potrebujeme ochranu. Skutočne, potrebujeme pred nimi ochranu. Avšak tento problém by nikdy nenastal, ak by deti boli chránené pred závislosťou na droge s takými negatívnymi prognózami na ich intelekt v dospelosti.

Poznámka:
Aby nedošlo k omylu treba vedieť, že gerinoil je anagram slova religion.

Zdroj: http://prospectmagazine.co.uk/article_details.php?id=7036


Info

Viac informácii o autorovi si prečítajte v našom slovníku.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk