SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Nie je Európan ako Európan
Len Boh vie, čím to je?
Spracoval PROMETHEUS

Dnes sme postavili vedľa seba dve informácie. Jedna je ukážkou človeka – Slováka, ktorý si prečíta časopis GEO a následne napíše do redakcie list v znení ako je uvedené nižšie. Druhá je odbornou analýzou vývoja – odklonu veriacich v Nemecku od dvoch v súčasnosti najväčších cirkví. Slovensko sa pritom ženie do Európy a Nemecko tam už dávno je. Nedá sa nezvolať: Len Boh vie, čím to je – taká protichodnosť v myslení! Ale posúďte sami.

Časopis GEO, ktorý si už môžete kúpiť aj u nás, v čísle 4/2006, v listárni uverejnil list jedného z našich – slovenských čitateľov. Vyberáme z neho časť, ktorá jasne hovorí o myslení jeho pisateľa:

Darwinovi už veria iba komunisti a ateisti?

„… Naozaj neviem, prečo v dnešnom čase rozvíjate a uverejňujete Darwinovu evolučnú teóriu, keď okrem komunistov a ateistov tomu už aj tak nikto neverí. Hádam ani ti vedci a pseudovedci, čo sa tým zaoberajú, aby prežili. Vy tomu veríte? Ja som homo sapiens a ja ani moje deti a vnuci nepochádzajú z opice. Ani moji dávni predkovia nezliezli zo stromu. …Do budúcnosti Vám prajem výber lepších a zaujímavých článkov, nie s komunizmom dávno zašlých a zabudnutých, ľudí balamutiacich, teórii.“


Zmeny v príslušnosti k náboženstvám v Nemecku.
(Porovnanie rokov 1950 a 2004)

Odborníci – vrátane cirkevných činiteľov – nepochybujú o tom, že asi v r. 2025 sa už väčšina občanov Nemecka nebude hlásiť k žiadnej z dvoch v súčasnosti najväčších cirkví. Odborníci, ktorí sledujú náboženskú príslušnosť v Bavorsku (der EKD-Experte für Kirchenmitgliedschaft) v apríli 2005 prvý raz pripustili, že sa luteránska cirkev počas nasledujúcej generácie (teda asi do r. 2030) „scvrkne“ približne o jednu tretinu.

Spracované podľa: http://www.fowid.de/ (Forshungsgruppe Weltanshauungen Deutshland)


Na margo
 
Nevdojak sa človeku natíska známy refrén od skupiny NO NAME: Čím to je? Čím to je?

Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk