SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Dva krát zo zahraničia
Aktivita anglickej NSS vo veci sexuálneho zneužívana detí,
kvôli čomu aj Nemci vystupujúci z cirkvi.

[04. 12. 11]

NSS žiada OSN aby uzákonila POVINNÉ hlásenie sexuálneho zneužívania detí

Zdroj: Newsline, November 2011

Zatajovanie sexuálneho zneužívania detí sa musí stať trestným činom. Anglická (Národná seklulárna spoločnosť)National Secular Society (NSS) o to požiadala OSN.

NSS sa obrátila s návrhom na Radu ľudských práv pri OSN, aby vyvinula tlak na vládu Veľkej Británie aby riešila vážny problém vynárajúci sa v stále väčšom rozsahu, t.j. sexuálne zneužívanie detí katolíckymi kňazmi a jeho utajovanie cirkvou.

Jedno z doporučení je urobiť hlásenie takéhoto činu povinným a nedodržanie tejto povinnosti kvalifikovať ako trestný čin. Írsko pravdepodobne také opatrenia príjme, hoci aj oneskorene, ako dôsledok tlaku z OSN.

Toto podanie bolo predložené v rámci Periodického prieskumu OSN, pri ktorom sa skúma ako štáty dodržiavajú ľudské práva. V prípade Veľkej Británie práve končilo obdobie stanovené na podávanie písomných žiadosti.

Sexuálne zneužívania detí katolíckymi kňazmi sa zistilo vo veľkej miere v rímskokatolíckych školách a internátoch. Tento písomný návrh je dôsledok nedávnych odhalení desiatok prípadov zneužívania v škole Sv. Benedikta, ktorá patrí do opátstva v Ealingu. Škola bola hodnotená nezávislým školským inšpektorátom dobre až do nedávnej doby, keď sa objavili nové prípady, vyvolávajúce medzinárodnú pozornosť. Zneužívanie preskúmal Lord Carlile a bolo zisťované aj pri „apoštolskej návšteve” (alebo vyšetrovaní) v UK — jedinej za celé storočie.

Väčšie množstvo zneužívania detí bolo zistené v St Williamse v Yorkshire, kde sa diecéza v Middlesbrough a mnísi, spravujúci školu (de la Salle Brothers) dostali do sporu, kto z nich má hradiť odškodné obetiam zneužívania. Keďže súdne odvolacie procesy sa preťahujú, obete zomierajú bez odškodnenia. V poslednom mesiaci sa objavili obvinenia zo zneužívania aj v opátstve Buckfast.

Keith Porteous Wood, výkonný riaditeľ NSS, povedal: „Správy o zneužívaní detí vo veľkom — kňazmi v rímskokatolíckych zariadeniach sa objavujú pravidelne v jednej krajine za druhou. Je to otrasné, že to prebiehalo tak dlho tajne, často aj preto, že cirkev sama sa sprisahala, že to bude utajovať. Naše deti si zasluhujú oveľa väčšiu starostlivosť.

Vláda Veľkej Británie musí ustanoviť formálny vyšetrovací orgán, aby tento preskúmal celkový rozsah zneužívania detí a prečo tak dlho trvalo, kým boli tieto prípady odhalené, a potom navrhnúť minimálne opatrenia na ochranu detí v inštitúciách, kde sa musí inšpekcia zlepšiť. Vláda musí tiež zabezpečiť, aby boli obete primerane odškodnené — bez toho aby museli podstúpiť rozvláčne súdne pokračovanie, tak ako je to doteraz, Takýto postup bol už uzákonený v Írsku. Vláda musí urobiť viac, aby páchatelia boli potrestaní, vrátane tých, ktorí sa zámerne presťahovali na nové miesta, kde pokračovali vo svojich zločinoch.

Návrh tiež odporúča:

  1. Aby OSN preskúmala, či je vhodné, aby 26 biskupov anglikánskej cirkvi sedelo podľa práva v Hornej snemovni parlamentu.
  2. Zákonité obmedzenia treba uložiť súdom, ktoré postupujú podľa „šarie”, pretože porušujú ľudské práva žien a detí pri posudzovaní takých prípadov ako sú znásilnenie, domáce bitky a opatrovanie detí — hoci to robia napriek tomu, že to presahuje ich právomoc.
  3. Diskriminácia z dôvodov kasty musí byť nezákonná.
  4. Pri imigrácii sexuálnych menšín sa má povoliť pobyt v tejto krajine, ak je riziko, že uchádzači budú po návrate do ich domovského štátu prenasledovaní.
  5. Škandalózna diskriminácia, ktorá sa dovoľuje v štátnych školách spravovaných náboženskými orgánmi sa musí odstrániť.

Nemci vystupujú z cirkvi, kvôli sexuálnym škandálom duchovenstva

Prameň: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6357661,00.html

Tisícky ďalších nemeckých katolíkov vystúpili (v roku 2010) z cirkvi — viac než v r. 2009 — v dôsledku série nových správ o sexuálnom zneužívaní, ktoré motivovali mnohých v tomto rozhodnutí.

Posledné prieskumy, ktoré vykonali noviny Frankfurter Rundschau a Nemecká tlačová agentúra dpa — súhlasia v tom, že katolícke cirkvi v Nemecku stratili podstatne viac členov v r. 2010, než v minulých rokoch.

Bavorská diecéza v Augsburgu, kde bol biskup Walter Mixa donútený odstúpiť, boli zaznamenané najvyššie počty. V decembri vystúpilo až 11 351 veriacich v porovnaní s rokom 2009, kedy ich bolo iba 6 953.

V juhozápadnej diecéze Rottenburg-Stuttgar vystúpilo z cirkvi 17 169 katolíkov uprostred novembra, čo je takmer o sedem tisíc viac než v. r. 2009. Biskup Walter Mixa bol donútený vzdať sa funkcie na základe obvinenia zo sprenevery.

Trier, Wuerzburg, Osnabrueck a Bamberg — všetky zaznamenali podstatné zvýšenie počtov vystupujúcich veriacich katolíkov v r. 2010, všetko to boli ľudia rozladení a hľadajúci inú kresťanskú cirkev.

Príslušnosť k cirkvi znamená peniaze

Ukazuje sa, že prvotnou pohnútkou na opustenie katolíckej cirkvi je séria sexuálnych zneužívaní detí katolíckymi kňazmi, ktorá otriasla Katolícku cirkvou a odhalila nedostatočný spôsob, ako sa cirkev s týmito škandálmi vysporiadala.

V apríli a máji bolo verejné rozhorčenie na vrchole a väčšina ľudí opúšťajúcich cirkev toto uvádzala ako príčinu ich rozhodnutia. Preto aj bolo viac prípadov opúšťania cirkvi v Augsburgskej diecéze, čo znamená istú koreláciu medzi počtami zneužití a občanmi opúšťajúcimi cirkev.

„Každý prípad opúšťania cirkvi je znepokojujúci” povedal Wuerburgský biskup Friedhelm Hofmann v jednom pohovore, kde aj naznačil, že jeden z dôvodov opúšťania cirkvi je problém pedofilných katolíckych kňazov.

„Dúfam, že sa niektorí k nám vrátia, keď ten hnev okolo škandálov ustúpi a keď si ľudia opäť začnú všímať tie dobré veci, ktoré cirkev každodenne prináša.” Dodal.

Katolícka cirkev v Nemecku sa pokúsila prijať opatrenia na prevenciu budúcich prípadov sexuálneho zneužívania detí a v posledných mesiacoch objasnila niektoré prípady, ale kritici vravia, že reakcia bola veľmi pomalá a že katolícki vodcovia majú ešte stále snahu zabrániť, aby boli doterajší páchatelia spravodlivo potrestaní.

Sú však aj katolícki vodcovia, ktorí nie sú presvedčení o tom, že znižujúce sa počty Nemeckých katolíkov v r. 2010 s tým súvisia.

„Obvykle oficiálny odchod z cirkvi je zavŕšením dlhšieho procesu odcudzenia” povedal Osnabruecký biskup Hermann Haarmann.

Ak sa niekto v Nemecku hlási k cirkvi má to aj finančný dopad, nie len symbolický.

Nemeckí občania, ktorí sú vládou v Berlíne registrovaní ako členovia cirkvi, automaticky platia „cirkevnú daň”, ktorá sa im strháva z mesačného platu.

(Poznámka prekladateľa: Keby na Slovensku zaviedli cirkevnú daň, počty „veriacich” by podstatne klesli. Preto sa tomu Katolícka cirkev na Slovensku krčovire bráni.)

Autor: Mark Hallam (The German Press Agency dpa / Agence France-Presse)
Redaktor: Kyle James


Na margo

Uverejňujeme ďalšie dve informácie, ktoré sa týkajú neustávajúceho prítoku stále nových a nových informácií o sexuálnych škandáloch duchovenstva a sexuálnom zneužívaní detí v cirkevných zariadeniach.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk