SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

G

G

Písmeno G je predelom medzi prvou a druhou štvrtinou nášho slovníka. V hypertexte to však môže byť rovnako dobre začiatok ako i koniec, podľa Vašej slobodnej vôle. Ak práve tu začínate, vitajte, ak tu končíte potom dovidenia. Zbohom u nás nehovoríme.

Už ste sa tu raz ocitli a určite sa vrátite, dobrodružstvo slov a ich významov nedá mysliacemu človeku pokoj. Tu Vás chceme vystríhať: slová netvoria realitu, oni ju môžu nanajvýš pomenuvávať. Zo slov však možno vytvárať imaginárnu, virtuálnu realitu.

Na tejto pasci profitujú náboženstva: keďže existuje pojem boh, nuž potom určite musí boh aj reálne existovať.

Ľudská schopnosť abstrakcie a schopnosť fantazírovať je zneužívaná podvodníkmi, v podobe rôznych šamanov, kazateľov... a vrcholí vo vzniku svetových náboženstiev.


Slová
G
Gloriola

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk