SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Slovensko pod palcom Vatikánu

Muriel Fraser

Nedávny vývoj udalostí v tejto malej krajine Európskej únie vykazuje aj v tomto roku rast katolíckeho vplyvu pokiaľ ide o média, zákonodarstvo a národné symboly.

 • Tohto roku Slováci, ktorí mali svoje rozhlasové prijímače naladené na BBC - vysielajúcej už šesťdesiat rokov a vysoko hodnotenej pre svoje spravodajstvo ako aj pomoc pri ovládaní angličtiny - našli tam namiesto tejto stanice katolícku vysielaciu stanicu. V januári tento vlnový rozsah bol pridelený Rádiu Lumen, ktoré charakterizuje Katolícka konferencia biskupov US ako "jednu z vynikajúcich katolíckych úspechov prenikania katolíckeho rádia vo Východnej Európe."
 • V poslednom čase ďalšia udalosť priblížila o krok Slovensko ku katolíckej cirkvi. V r. 2005 právnici v odbore ľudských práv z Európskej únie varovali pred prijatím "Konkordátu o výhrade svedomia", ktorý sa mal uzavrieť s Vatikánom. Vyjadrili sa, že zdravotnícki pracovníci v EÚ nemôžu mať neobmedzené právo vnucovať svoju vieru iným, tým že odmietnu poskytovať antikoncepčné prostriedky a odmietať prerušenie tehotenstva podobne ako iné zdravotné služby pokiaľ sú tieto legálne na Slovensku. Po tomto sa pripravovaný konkordát zmrazil a plánovalo sa nepripustiť právo lekárov odmietnuť poskytnutie služieb za to, že sa priečili učeniu Cirkvi.
 • Napriek tomu práve v poslednom týždni oznámilo ministerstvo zdravotníctva, že sa nič nemení na tom práve. Slovenská biskupská konferencia uvítala toto rozhodnutie a opäť tlačia na právo (katolíckych) " výhrad svedomia" a chcú, aby bolo zakotvené v konkordáte, čím sa dostane úplne mimo legislatívne zásahy.
 • Posledný pondelok sa objavil legislatívny krok smerujúci k zakotveniu katolíckej identity Slovenska. Návrh zákona na poctu Andreja Hlinku ako "Otca národa" prešiel prvým čítaním Hlinka je tým katolíckym kňazom, ktorý v rokoch 1930-tych viedol Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, ktorú prokurátor na Norimberskom súde charakterizoval ako "polofašistickú Katolícku ľudovú stranu Monsineura Andreja Hlinku" Jeho vedenie strany sa okázalo katastrofálne. Hlinkov nedostatok rešpektovania demokracie a jeho antipatia k "nenábožným slobodne mysliacim Čechom" z neho urobila neoceniteľného pre Hitlera, ktorý mal zámer rozložiť Československo, aby mohol potom pokojne zabrať tie fragmenty. Ako norimberský prokurátor dokázal: "vyšší predstavení Strany otca Hlinku boli platení nacistami". Hlinka zomrel v r. 1938, skôr než mohol vidieť, že táto spolupráca s Hitlerom pomohla rozpútať vojnu.. Napriek tomu toto je dnes dobre známe a Slováci môžu očakávať súhlas iba z Vatikánu ak zakotvia Hlinku ako "Otca národa"

Preložil a dodatok pripravil A. Rehák


DODATOK : výber zo zápisníc Norimberského súdu
 • V zápisnici z norimberského súdu z 8. februára 1946 sa hovorí:(Prameň: http://www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgmwc-06/tgmwc-06-54-19.html - Fifty-Fourth Day: Friday, 8th February, 1946 )
 • Pán Alderman predložil dokumenty, v ktorých bolo viacero príkladov [podplácania] Informoval Tribunál a preukázal dôkazmi, že cez Karmazína boli predstavitelia takzvaného autonomiského hnutia na Slovensku kúpení za nemecké peniaze. Platí to o námestníkovi ministerského predsedu Ďurčanskom, o dobre známom Tukovi a mnohých ďalších vedúcich Hlinkovej strany.

 • V ďalších dokumentov Norimberského súdu sa podrobne dokumentujú udalosti okolo budovania PIATEJ KOLÓNY NA SLOVENSKU (Prameň --pozri The Execution of the Plan to Invade Czechoslovakia- Part 22 of 29 - http://www.nizkor.org/hweb/imt/nca/nca-01/nca-01-09-aggression-04-22.html) Tento text znie: …"Nacistickí sprisahanci našli [na Slovensku] ľudí ochotných brať ich peniaze a pokyny. Nasledujúci obraz operácií nacistov na Slovensku sa zakladá na československej oficiálnej správe 998-PS; 3061-PS. /1/
 • Do polovice leta 1938 nacisti mali už priame kontakty s osobami slovenského autonomistického hnutia a platili agentom z vyšších kádrov Strany otca Hlinku….F. Karmasin, ktorý sa neskôr stal Volksgruppenfuehrer bol ustanovený za nacistického lídra na Slovensku a bol na platobnej listine . Dňa 22 novembra 1938 nacisti poslali Karmasinovi telegram, aby si vybral peniaze na Nemeckom vyslanectve osobne. Tento telegram bol odoslaný z Pražského nemeckého vyslanectva do Bratislavy a znie takto:" Delegát Kundt žiada , aby ste upovedomili štátneho tajomníka Karmasina, že si má osobne prebrať sumu, ktorá sa nachádza odložená pre neho v pokladnici vyslanectva" "HENCKE" (2859-PS) /2/
 • O aké sumy sa jednalo?

 • "Karmasin dostane 30,000 mariek pre VDA (Ligu pre zahraničných Nemcov) a až do apríla 1940 a potom 15,000 mariek mesačne…. "Okrem toho Centrálny úrad pre rasových Nemcov. (Volksdeutsche Mittelstelle) uložil 300,000 mariek pre Karmasina na Nemeckej misii v Bratislave. Navyše dostal Karmasin peniaze od Ríšskeho ministra Seyss-Inquarta v nezistenej výške…Súčasne oboznamujeme Ríšskeho ministra prezahraničie.. "/s/ WOERMANN" (2794-PS) /3/

 • /1/ (998-PS; "German Crimes Against Czechoslovakia". Excerpts from Czechoslovak Official Report for the prosecution and trial of the German Major War Criminals by the International Military Tribunal established according to Agreement of four Great Powers of 8 August 1945. (USA 91) Vol. III Pg.656 a 3061-PS; Supplement No. 2 to the Official Czechoslovak Report entitled "German Crimes Against Czechoslovakia" (document 998-PS). (USA 126) Vol. V Pg.857)

  /2/ (2859-PS; Telegram from German Legation, Prague, to Consulate at Bratislava, 22 November 1938. (USA 107) Vol. V Pg.523 )

  /3/ (2794; German Foreign Office memorandum on payments to Karmasin, 29 November 1939. (USA 108) Vol. V Pg.429 )


Info
 
Prevzaté z Newsline 28. September 2007
www.secularism.org.uk

Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk