SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Realita s iróniou
Naši otcovia (duchovní) si od nového roka 2014 prilepšia
[08. 12. 13]

Nezamestnanosť, kríza, bezdomovci, masa ľudí pod hranicou chudoby a tu, čuduj sa svete, odrazu sa slovenský človiečik dozvedá, že od nového roka bude prilepšené politrukom, ktorí na Slovensku nahradili politrukov KSČ — duchovným 14 cirkví, ale čo je hlavné je medzi nimi ta najväčšia, najpravdivejšia a jediná pravá cirkev — RKC. Slovenský človiečik sa dozvedá, že základný plat duchovných sa od 1. januára 2014 zvýši o 16 eur, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

figa.jpg, 46kB

Komunistická strana bola neschopnou partiou lúzerov, ktorí nedokázali svoju existenciu správne zakódovať ani do zákonov štátu ktorý ovládali. Veď čo už len mali za garancie v 4. článku Ústavy ČSSR? V 4. článku ústavy mali napísané: „Vedúcou silou v spoločnosti a v štáte je predvoj robotníckej triedy. Komunistická strana Československa...“ Po roku 1989 stačilo v rámci demokratizačného procesu vypustiť z Ústavy aj tak zbytočný článok č. 4 a mohla nastúpiť cirkev svätá, všeobecná.

Ako však nahradiť politiku KSČ trvalo a neochvejne politikou RKC, lámali si hlavu slovenskí i vatikánski zástupcovia neexistujúceho pána boha na zemi. Dlho im to netrvalo. Veď majú historické skúsenosti s talianskym duce Benitom Mussolínim. A tak prišiel na svet Konkordát. RKC si zabezpečila medzinárodnú zmluvu — Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorú nemožno bez súhlasu Vatikánu zrušiť ani zmeniť.

Nuž tak: Časy sa menia, zajtra dovidenia. Bolo malé Čary máry fuk! a RKC sa stala Vedúcou silou v spoločnosti a v štáte. Nastúpil večne živý kapitalizmus v ktorom sa môžu politické strany striedať, ale všeobecne užitoční ideologickí politruci prenajatí od monarchu z Vatikánu cez korporáciu RKC slúžia a budú slúžiť, lebo majú nevypovedateľnú zmluvu, ktorú im môžu závidieť mafiáni a výpalníci všetkých krajín.

Darmo sa slovenský človiečik čuduje, darmo sa pýta: Prečo, začo? A čo ja? Kedy prídem na poradie? Odpoveď pozná iba pánboh, Vatikán a Klerikálni Boľševici Slovenska, ktorí najlepšie vedia čo je pre Slováčika najlepšie. Nakoniec je to jasné, veď duchovní sú za svoju neužitočnú, ale nenahraditeľnú prácu odmeňovaní podľa platných dokumentov a platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Nuž tak milí bratia v Kristu, ste božie stádo, tak vám pánboh pomáhaj.

EmTwein


Na margo

Ešte jedna odpoveď na otázku, ktorá mnohých trápi viac, ako to čo tu dnes žijeme. Snáď tomu niekto neuverí :-)

Otázka: Kam príde Slovák po smrti do neba, alebo do pekla?

Odpoveď: Alebo do neba, alebo naspäť na Slovensko.


Copyright © 2000—2013 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk