SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Dve zahraničné aktuality
Elektronická pošta Bohu - očividne bude tiež akceptovať faxy!

Zdroj: www.humaniststudies.org [18. 2. 2004]

Ľudia, ktorí sú zvyknutí obracať sa so všetkým na Pána Boha budú mať teraz nový spôsob, ako sa dovolať Všemohúceho - prostredníctvom elektronickej pošty.

Izraelska telekomunikačná spoločnosť Bezeq tento týždeň oznámila, že zavádza e-mailovú službu pre tých, ktorí majú špeciálnu žiadosť k Bohu. Je rozšírením doterajšej služby zasielania faxov pre Západný múr v Jeruzaleme.

Podľa tradície, židia ktorí prosia Boha o špeciálnu milosť, napíšu svoje požiadavky na kus papiera, ktorý potom uložia medzi veľké kamene z ktorých je tento múr postavený a ktorý je jedným z najposvätnejších miest v Jeruzaleme.

Podľa tradície Boh týmto žiadostiam vyhovie.

Bezeq zaviedol svojou faxovú službu pri Západnom múre pred mnohými rokami a v súčasnosti dostáva týždenne z celého sveta asi 200 faxov, avšak tieto počty sa niekedy zdvojnásobujú až strojnásobujú v predsviatočných obdobiach

Zamestnanci spoločnosti dávajú tieto žiadosti do špeciálnych obálok a potom ich dvakrát týždenne umiestňujú v Západnom múre.

Bezeq oznámil, že spustil túto novú službu preto lebo dnes má už viac ľudí prístup k e-mailu než k faxu.

Adresa služby je kotel@onemail.bezeq.com alebo fax číslo: 972-2-561-2222.Školy rozširujú nábožensku výchovu o ateizmus.

Zdroj: www.reuters.co.uk

Londýn, 15. februára 2004 - REUTERS

Podľa informácii médii sa budú deti učiť o ateizme v rámci náboženskej výchovy podľa oficiálnych plánov, čo je reakciou na úpadok návštevnosti kostolov.

V nedeľu Observer uverejnil správu, že podľa návrhu plánov QCA (úradu pre kvalifikáciu a štúdijne plány) by mali byť také nenáboženske viery (=presvedčenia), ako je humanizmus popri kresťanstve alebo islame súčasťou výučby.

Hovorca QCA pre noviny uviedol: "V Anglicku je veľa detí, ktoré nie su príslušníkmi žiadného nábožensva a ich presvedčenie a ídei, nech sú akékoľvek, by mali byť rešpektované."

Podľa novín by plány, ktoré by nemali byť povinné, mohli vyvolať konflikty medzi evanielistami, ktorí chcú upevniť nábožensku vieru a sekularistami, ktorí hovoria, že pre moderný život je to nepodstatné.

Kritici náboženského vyučovania poznamenávajú, že návštevnosť týždenných bohoslužieb poklesla z 19 % v roku 1980 na 7 % v r. 1999, tvrdia noviny.

Podľa Sunday Telegraph vládny poradný orgán zverejnil v pondeloh správu, ktorá tiež podporuje aby nenáboženské systémy viery (=presvedčenia) boli súčasťou výučby.

Štúdia Inštitútu pre výskum verejných záležitosti by mala byť považovná ministrami školstva za odporúčanie aby sa deti učili z biblie tie state, ktoré sú prijateľné.

Tento mediálny premeň uviedol názor, že namiesto odvolávania sa na Boha by sa deti mali učiť, "že existuje nejaká božská bytosť, ktorej morálne súdy sú spoľahlivejšie než naše".


Z angličtiny preložil A. R.
Na margo
Komunikácia s najvyšším sa v modernom svete modernizuje a ateizmus môže byť súčasťou školskej výchovy rovnako ako náboženstvá.

To sú témy dvoch príspevkov, ktoré sme pre vás vybrali zo zahraničných zdrojov. Posúďte sami.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk