SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

F

F

Faust uzavrel zmluvu s diablom. Prisľúbil mu dušu ako odmenu za to, že peklo mu pomôže dosiahnuť vytúžené ciele.

Dnes sme svedkami opačného trendu, neuveriteľné množstvo ľudí podpisuje "zmluvu" s náboženstvom: politici, umelci, podnikatelia... kvôli tomu istému. Cirkev je spokojná, aj keď vie svoje o viere týchto vykalkulovaných veriacich. Veď jej pomáhajú vytvárať dojem sily. Ale pravda vyšla najavo.

Európska ústava, ktorá bola predmetom úporných zákulisných i verejných súbojov v snahe klerikálov presadiť do jej textu formuláciu o kresťanských hodnotách je dnes schválená bez tejto formulácie.

V Európskom parlamente mali pri schvaľovaní väčšinu politici, ktorí sa pýšia svojou kresťanskou orientáciou. Výsledok je porážkou klerikálov, ale predovšetkým potvrdzuje rastúci vplyv a prevahu svetských ideálov nad odumierajúcimi náboženskými tradíciami.


Slová
F
Filozofia

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk