SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O poverách

Posadnutosť diablom a exorcizmus — prežívajúca povera


[08. 10. 11]

Vybral a preložil Alojz Klanecký
(Hlavný prameň: Wikipedia)

Posadnutosť diablom je predstava, že diabol sa môže nasťahovať do tela postihnutého a ten potom vystrája neobvyklé činy, ktoré normálneho človeka udivujú. Väčšina náboženstiev pripúšťa posadnutosť ako fakt , vrátane kresťanských náboženstiev, pripúšťa aj exorcizmus, čo je prijatý postup na „vyháňanie diabla z tela” a dokonca náboženské inštitúcie konajú kurzy exorcizmu a viažu jeho legálne vykonávanie na „licenciu”

Z náboženstiev uznávajúcich „posadnutosť” treba menovať : kresťanstvo, islam, judaizmus, hinduizmus, budhizmus. Podľa biblie sám Ježiš Kristus vykonával exorcizmus a preto kresťanstvo sotva môže už dnes odstúpiť od takejto absurdnej predstavy.

Uvádzame kapitolu biblie popisujúcu Ježišov exorcizmus:

Ježiš uzdraví posadnutého — Evanjelium Podľa Marka 5:1–20

1. Pristáli na druhom brehu jazera, v kraji Gerazénov.
2. Práve keď Ježiš vystupoval z člna, pribehol k nemu akýsi muž posadnutý démonmi,
3. ktorý žil v starých hroboch vytesaných do skaly, a bol taký silný, že nik ho nevládal skrotiť.
4. Keď mu spútali ruky reťazami a nohy okovami, putá zakaždým rozlámal a reťaze potrhal.
5. Vo dne v noci sa potĺkal medzi hrobmi, potuloval sa po pustých kopcoch, reval a zraňoval sa ostrými kameňmi.
6. Ježiša zbadal už z diaľky, pribehol k nemu a hodil sa na zem.
7. Úbožiak zúrivo skríkol: „Čo odo mňa chceš, Ježišu, Syn najvyššieho Boha? Prisahaj na Boha, že ma nebudeš trápiť!”
8. Ježiš prikázal démonovi: „Vyjdi z neho!”
9. Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?” „Volám sa Légia, lebo mnohí ovládame tohto človeka,” zaznela odpoveď.
10. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z tohto kraja.
11. Na svahu kopca sa práve páslo veľké stádo svíň.
12. „Pošli nás do tamtých svíň!” žiadali démoni.
13. Ježiš privolil a nečistí duchovia vošli do prasiat. Vzápätí sa to veľké, asi dvojtisícové stádo splašilo a rútilo sa dolu svahom k jazeru, vbehlo do vody a potopilo sa.
14. Pastieri svíň sa rozbehli do okolitých mestečiek a idúcky všade rozhlasovali, čo sa stalo. Každý, kto o tom počul, bežal sa presvedčiť na vlastné oči.
15. A tak sa okolo Ježiša zhromaždil veľký zástup. Keď videli človeka posadnutého démonmi, ako sedí oblečený pri Ježišovi a správa sa celkom pokojne, vydesili sa.
16. Tí, čo boli svedkami tejto udalosti, im totiž porozprávali, čo sa stalo, aj to, kde sa podelo stádo.
17. A tak začali všetci Ježiša prosiť, aby z ich kraja radšej odišiel.
18. Nastúpil teda zasa do člna. A tu ho uzdravený poprosil: „Rád by som zostal s tebou,”
19. ale Ježiš s tým nesúhlasil. „Choď domov k svojej rodine a povedz všetkým známym, aký zázrak vykonal Boh a aký bol k tebe milostivý.”
20. A uzdravený naozaj chodil po kraji zvanom Desaťmestie a každému rozprával, aké dobrodenie mu Ježiš vykonal. A všetci nad tým žasli.

Tento biblický text je zrejme vymyslený a state, ktoré sú až krikľavo pochybné sme označili tučným písmom.

Tu sa k nim vyjadrujeme:

Ježiš prikázal démonovi: „Vyjdi z neho!”

Ježiš teda komunikoval s diablom ukotveným v tele „postihnutého” normálnou rečou nepotreboval k tomu postupy, ktoré dnes cirkev vyžaduje. V ďalšom sa píše:

Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?” „Volám sa Légia, lebo mnohí ovládame tohto človeka,” zaznela odpoveď.
Postihnutý vykríkol: „Ježišu, Syn najvyššieho Boha”

Odkiaľ vedel postihnutý, kto je Ježiš? Veď to nemal na čele napísané.

„Pošli nás do tamtých svíň!” žiadali démoni.

Keď démoni vedeli vstúpiť do tela človeka, rovnako museli vedieť vstupovať aj do tela iných živočíchov — teda aj do sviní. Nemuseli o to žiadať Ježiša.

... asi dvojtisícové stádo splašilo a rútilo sa dolu svahom k jazeru, vbehlo do vody a potopilo sa.

Dvojtisícové stádo sviní je naozaj veľké. Kto ho vlastnil a načo? Veď v tých časoch väčšina vyznávaných náboženstiev zakazovala jesť bravčové mäso! Napokon tým diablom vteleným do sviní to nemuselo vadiť, že sa svine utopili. Veď mohli opustiť telo sviní a pokračovať ďalej šarapatiť medzi ľuďmi!

Keď videli človeka posadnutého démonmi, ako sedí oblečený pri Ježišovi a správa sa celkom pokojne, vydesili sa.

Prečo? Veď mohli byť radi!!

Uzdravený poprosil: „Rád by som zostal s tebou,” ...ale Ježiš s tým nesúhlasil. „Choď domov k svojej rodine a povedz všetkým známym, aký zázrak vykonal Boh a aký bol k tebe milostivý.”

To má vzťah k novodobému exorcizmu, Teda „zlých duchov” nevyháňajú exorcisti, ale Boh, ktorého exorcisti presvedčia, aby tých „zlých duchov” vyhnal.

V ďalšom chceme stručne načrtnúť, aké pravidla platia o exorcizme v kresťanstve

U katolíkov sa exorcizmus vykonáva v mene Ježiša Krista. Robí sa rozdiel medzi „formálnym exorcizmom”, ktorý robí kňaz pri krste a povoleným exorcizmom, ktorý môže vykonať hocikto s povolením biskupa. Napriek tomu exorcisti sú obvykle členovia cirkvi a k tomu špeciálne vycvičení. Používajú k tomu modlitby v ktorých obvykle spomínajú Boha, alebo Ježiša. Tiež môžu operovať s výrokmi svätých. Vyhnanie ducha údajne môže trvať dlho — teda až roky (Poznámka prekladateľa — Dobrá záruka toho, že nikto nemôže zistiť či príznaky prešli sami od seba, alebo v dôsledku exorcizmu.).

Čo je teda skutočná príčina „posadnutosti”?

Niektorí ľudia „údajne posadnutí” sú narcisti, alebo trpia nedostatkom sebadôvery. Toto vyúsťuje napokon v „posadnutosť”, ktorá má za ciel získať pozornosť (Poznámka prekladateľa: Narcizmus je prehnaný pocit vlastnej dôležitosti, egoizmu, ak sa pripisuje spoločenskej skupine približuje sa svojím významom elitárstvu — teda pocitu spoločenskej mimoriadnosti.).

Posadnutosť nie je platná lekárska diagnóza, tí čo uznávajú posadnutosť diablom mávajú príznaky hystérie, mánie alebo inej psychózy (!!! Platí to aj o náboženstvách, ktoré posadnutosť uznávajú?) U samotného „posadnutého” sa pocit posadnutosti označuje niekedy ako „démonománia”.

Ilúzia, že exorcizmus je pôsobivá metóda sa pripisuje skôr účinku sugescie. Niektorí „posadnutí” chcú pravdepodobne na seba upútať pozornosť.

Výber známejších prípadov exorcizmu

V októbri 2007 „vyháňanie ducha z posadnutého” vo Wellingtone — Nový Zealand, na predmestí Wainuiomata viedlo k smrti utopením jednej ženy a k hospitalizácii ďalšieho dospievajúceho. Po dlhom súdnom procese bolo päť členov rodiny odsúdených k nepodmienečnému trestu.

Matka Tereza sa údajne podrobila exorcizmu pod vedením arcibiskupa z Kalkaty, Henryho D’Souza, po tom čo pozorovala že je v spánku veľmi vzrušená a obávala sa, že „môže byť obeťou pokusu diabla ovládnuť ju”.

Anneliese Michel bola nemecká katolíčka, ktorá tvrdila, že je posadnutá šiestimi alebo viacerými démonmi a preto sa podrobila tajne desaťmesačnému exorcizmu v r. 1975. Dva filmy opisujú túto udalosť (dokumentárny film v poľskom jazyku s anglickými titulkami ukazuje originálne postupy pri exorcizme). Dvaja kňazi boli obvinení pretože nezavolali lekára pri zistení, že nič nevie zjesť. Keď zomrela vážila iba 68 libier (v kilogramoch to je asi polovica).

Chlapec menom Robbie bol podrobený exorcizmu v r. 1949, čo sa stalo námetom hororovej novely a filmu spracovaného Wiliamom Peterom Blattym, ktorý o tom počul ako študent na Univerzite v Georgetowne. Robbiho sa ujal kňaz Luther Miles Schulze potom, čo psychiatri a iní lekári nevedeli vysvetliť rušivé príhody, ktorým podliehal. Tento kňaz potom zveri chlapca ctihodnému Edwardovi Hughesovi, ktorý ho podrobil exorcizmu.

Clara Germana Cele bola juhoafrická školáčka, ktorá v r.1906 tvrdila, že je posadnutá.

Johann Blumhardt vykonával exorcizmus s Gottliebin Dittus po celé dva roky v nemeckom Möttlingene, medzi rokmi 1848-1844. Jeho farnosť potom sa preslávila početnými spoveďami o posadnutosti a jej vyliečení, čo opäť provokovalo ďalšie exorcizmy.

George Lukins známy tiež ako Yattonský daemoniak bol známy tým, že cítil posadnutosť. Na prípad upozornila v r. 1778 p. Sarah Barber kňaza Josepha Easterbrooka. V Yattone žije vraj George Lukins, povolaním krajčír, ktorý má občas divné záchvaty, kedy spieva a hovorí nezrozumiteľnou rečou, niekedy vydáva zvuky, ktoré nie sú ľudskou rečou. Lekári mu údajne nepomohli. Sarah Barberová popisovala Lukinsa ako pobožného človeka a tvrdila, že tie záchvaty má 18 rokov. Lukins si myslel, že jeho záchvaty sú vyvolané nadprirodzenými silami. Bol aj hospitalizovaný v nemocnici ( St. George’s Hospital ) 20 týždňov a vyhlásili ho za neliečiteľného. Verejná mienka bola, že je ovládaný nejakým kúzlom — posadnutý. Sám Lukins vyhlasoval o sebe, že ho ovláda sedem „zlých duchov” a že ho iba sedem zaklínačov môže zbaviť posadnutosti. Lukins potom podstúpil exorcizmus a podrobnosti uverejnil časopis Bristol Gazette. Počas procedúry Lukins vyhlasoval o sebe, že je diabol, vydával štekavé hlasy a stal sa násilný. Tento exorcizmus sa konal 13 júna 1778 za prítomnosti siedmych kňazov. Počas procesu sa spievali nábožné piesne a odriekavali sa modlitby. Údajne po tom diabli opustili jeho telo. Kňazi prkázali diablom „vrátiť sa do pekla”. Lukins potom chválil Boha a odriekal otčenáš. Poďakoval sa aj kňazom-exorcistom. Po exorcizme už nemal problémy, bol spokojný a šťastný, O jeho prípade boli aj pochybnosti. Jeden lekár — demonológ kritizoval Lukinsa ako podvodníka, ktorý predstieral, že je posadnutý

Závery

Čo si i tom myslia humanisti?

Najskôr treba dokázať, že nejakí diabli existujú. To však doteraz nikto nedokázal. Potom je nutné dokázať, že tí diabli majú moc usadiť sa v tele „posadnutého”. Ani to však doteraz nikto nedokázal.

Teda otázka „posadnutosti” je podľa názorov humanistov povera, ktorú možno vysvetliť prirodzenými príčinami (pozri v predchádzajúcom texte časť: Čo je teda skutočná príčina „posadnutosti”?).


Na margo

Exorcizmus je dnes dobrým námetom pre kasové filmy, trilery i komédie podobne ako UFO, ale stále existuje veľa dôverčivých a veriacich, ktorí svojou naivnosťou pomáhajú udržiavať pri živote tento trápny fenomén.

exorc.jpg


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk