O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

 

Fundamentalistický   škandál  alebo "euromarxistický škandál" ?

V predstavách veľkej časti obyvateľov tejto zemegule je fundamentalizmus úzko spätý s moslimskou náboženskou vierou. Jeho nebezpečie si uvedomuje dnes celé ľudstvo najmä po septembrových teroristických útokoch v USA minulého roka. Náboženský (akýkoľvek) fundamentalizmus vedie totiž nevyhnutne ku skupinovému a k ŠTÁTNEMU terorizmu. Celé pokrokové ľudstvo uvítalo preto schválenú rezolúcie  Európskeho parlamentu z 12. marca 2002, v ktorom na základe návrhu Komisie pre ženské ľudské práva upozornili, že fundamentalizmus nie je iba fenomén islamských krajín, ale že je to hrozba aktuálna aj pre súčasnú Európu, pretože fundamentalizmus môže mať akékoľvek rozmery, či už politické kultúrne alebo náboženské -teda medzi iným aj kresťansko- náboženské . Je to teda varovný hlas pred budovaním skupinového  a štátneho terorizmu, ktorý je aktuálny rovnako v Európe ako po celom svete.

 

No zdá sa , že nie každý bol nadšený vyhlásením Európskeho parlamentu. Preto sa pozrime na ohlasy na tento dokument EP  predovšetkým aj v našom spoločenskom prostredí:  


Vladimír Palko atakuje Európsky parlament a biľaguje ho ako "EUROMARXIZMUS."

(Pozri originál: V.Palko, Domino fórum 19 / 2002)

 

V.Palko podpredseda KDH zrazu zistil, že poslancami Európskeho Parlamentu kritizovaný fundamentalizmus "sú javmi v celkom obyčajnom kresťanstve", že nepriateľom EP "je kresťanstvo ako také." Odsudzuje EP zato, že tento orgán vyzýva  odmietnuť fundamentalizmus. Pravda, vyslovuje aj hlbokú nespokojnosť s postojom EP k reprodukčným právam žien  a napokon odhalil autor svoju tvár zatracovaním rezolúcie EP , ktorá definuje fundamentalizmus,  ktorého jedným partikulárnym prejavom je aj postaviť poslušnosť voči dogme nad zákony štátu a ľudské práva.  

 

Za všetky tieto "zločiny" biľaguje poslancov EP ako "euromarxisti "

 

Napokon vrcholom odhalení pisateľa článku (V. Palka)je aj jeho priznanie, že slovenská Deklarácia o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach bola namierená skutočne ako ohradenie sa proti prijímaniu zásad základných ľudských práv ( pokiaľ sú tieto v rozpore s "kresťanskými " predstavami a dogmami) .

No prezradil okrem toho, že ide o koordinovaný útok proti uznaniu základných ľudských práv, pretože aj v poľskom Sejme bol predložený podobný návrh deklarácie ako slovenská a podpredseda KDÚ-ČSL Ján Kasal oznámil, že jeho strana zvažuje podanie podobnej deklarácie v českom parlamente.

 

Neurobil p. V. Palko svojími názormi "medvediu službu" práve svojmu katolicizmu, ktorý tak vehementne presadzuje do politiky a chce ho nanútiť AKO OFICIÁLNU POLITIKU KAŽDÉMU? Nedokázal azda svojími postojmi v článku , že katolicizmus ako taký je NEZLUČITEĽNÝ s medzinárodne prijatými zásadami ľudských práv ?

 

Ťažko k tomu niečo dodať. Ale ktovie? Možno. že civilizovaná (370 miliónová) Európa zavrhne svoj "euromarxizmus" (= varovanie pred fundamentalizmom) a príjme namiesto dôsledného uskutočňovania základných ľudských práv  "katolícky fundamentalizmus" podľa vzoru päťmiliónového Slovenska.

Alebo azda padne celá Európa na kolená a bude prosiť Slovensko, aby sa ráčilo k nej pripojiť, napriek tomu, že miesto demokracie doteraz buduje vo všetkých oblastiach verejného života iba katolícky fundamentalizmus ?  

 

DOMOV
Prečo sa tento politik tak rozčúlil? POZRI TU!