SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

E

E

Existencia, predovšetkým otázka vzniku človeka a sveta a zmyslu života je predmetom neustáleho súboja filozofov, filozofických škôl, náboženstiev, ideológov a ideológii.

Zrejme každý si niekedy položí túto otázku. A vysporiada sa s ňou po svojom. Príjme názory iných, alebo hľadá vlastné odpovede. Ten druhý prípad je najhodnotnejší. Upevňuje integritu človeka, je pre neho kotvou, ktorá ho stabilizuje pri všetkých pochybnostiach a prekonávani životných ťažkostí.

Tento hodnotný, zodpovedný prístup, samostatné myslenie, chceme pomôcť rozvíjať na prospech ľudstva, ktorého je každý z nás súčasťou.

Veď dnes už sotva možno veriť tomu, čo ponúka katolícky katechizmus v odpovedi na otázku, ktorú si sám kladie:
Načo stvoril Boh ľudí?
1. na to aby ho oslávili.
2. na to, aby ich za túto oslavu odmenil.


Slová
E
Evanjelia

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk