SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 2/2007

Z OBSAHU:

3 Registrácia cirkví: ochrana pred islamom?
Čo sa skrýva za sprísnením podmienok registrovania cirkví?
6 Vízia pre Európu
Bruselská deklarácia európskych humanistov
7 Zaujímavosti zo sveta
Sibír je najateistickejšia časť Ruska * Protesty sekulárnych Turkov * Cirkev kritizuje poľský parlament * Zrušili výstavu o duchoch
8 Vždy ma posilňovala viera v človeka a v Slovensko
Zhovárali sme sa s horolezcom Ivanom Fialom
10 Je demokracia univerzálna hodnota?
Alebo ako je to byť bez náboženského vyznania na Slovensku
12 Môj život bez náboženstva
Ohlasy na anketu časopisu Prometheus
14 Moderný ateista
O modeli osobnosti moderného ateistu
16 Boj o kumránske zvitky
Zvitky od Mŕtveho mora stále sprevádzajú konflikty o interpretáciu
18 Riaditelia škôl o demokracii a vzťahu školy a cirkví
Výsledky výskumu riaditeľov základných, špeciálnych a stredných škôl, realizovaného ÚIPŠ
19 Predstavujeme sesterský časopis
O časopise nemeckých humanistov Diesseits
20 Jehovovi svedkovia
O sekte Jehovovi svedkovia, jej učení a praktikách
22 Odluka cirkví od štátu a škola
Príspevok k diskusii o vzťahu medzi štátom a cirkvami v SR
25 Cirkev neveriacich? A či cirkevný ateizmus?
Informácie z podujatia Bratislavského klubu Spoločnosti Prometheus
26 Robert Green Ingersoll - americký obhajca voľnej myšlienky
O americkom voľnomyšlienkarovi, politikovi a rečníkovi R. G. Ingersollovi
27 Vtip a satisfakcia
Nad novou knihou Berca Trnavca
28 Kniha o Chíramovi
Recenzia knihy o slobodomurárstve, Venuši a tajnom kľúči k životu Ježiša
29 Konfucius: Rozhovory a výroky
Recenzia a knižné novinky
30 Zelená planéta 2007
Propozície medzinárodnej súťaže Zelená planéta a termín uzávierky
32 Zlaté zrnká múdrosti * Z listov čitateľov
34 Zábava
Vtipy * Krížovka
36 Projekt Vagón


INFO
Archív starších čísel »

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Dostávaté do rúk druhé číslo časopisu PROMETHEUS v roku 2007.

Adresa Spoločnosti PROMETHEUS a zároveň i redakcie časopisu je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk