SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Druhé číslo nového časopisu PROMETHEUS v distribúcii

Z OBSAHU 36 stranového, celofarebného časopisu ktorý si môžete kúpiť v novinových stánkoch, alebo objednať domov:

3 Odluka cirkvi od štátu Realita či zbožné želanie?
O financovaní cirkví, o diskriminujúcej registrácii cirkví a o odluke cirkvi od štátu vôbec
7 Výzvy všetkým voľnomyšlienkarom
Za obranu storočného zákona o odluke cirkví a štátu vo Francúzsku
8 Odluka cirkvi od štátu je nemožná!
Zhovárame sa s Katarínou Zavackou z Ústavu štátu a práva SAV
10 Zaujímavosti zo sveta
* Nový pohľad na kondómy v španielskej katolíckej cirkvi * Vatikán zakázal Brownov román o Kňazom môže byť aj homosexuál * Nové evanjelium podľa Judáša
11 Výchova mladých ľudí k manželstvu je nedostatočná
Pohľady na rodovú rovnosť očami dospievajúcich
12 Sedem najčastejších mýtov o ateizme
O tom, prečo konať dobro, o tom, či ateisti sú dobrí občania, a o tom, či ateisti sú tolerantní
14 Za Jánom Pavlom II.
Sedis vacat. Taktik a politik. Sklamané nádeje
16 Ježiš Kristus vraj nikdy neexistoval!
Prekvapujúce zistenia talianskeho historika Luigiho Cascioliho a o súdnom spore s katolíckou cirkvou
17 Obžaloba náboženstva
Prečo sa ľudia zabíjajú. Ďalšia časť z pripravovaného slovenského prekladu knihy Chestera Dolana
19 Náboženstvá sveta: Judaizmus
O počiatkoch, smeroch, symboloch judaizmu i o židovských sviatkoch
22 Nevidím to ružovo
O problémoch gejov a lesieb na Slovensku
24 Trpký údel uhorských jakobínov
O hnutí uhorských jakobínov, o ich myšlienkach i osude
26 AIDS, chudoba a vojny
Reportáž o ťažkej práci humanitárnej organizácie v Nigérii
28 O básnikovi Villonovi a o jednom biskupovi
O životnej púti veľkého francúzskeho básnika Françoisa Villona
Vyberáme za vás: Novinky na knižnom trhu
30 Ľudácke šľahanie bičom po vode
O zákaze nedeľného predaja alkoholu za slovenského štátu
31 Čo je a o čo sa usiluje Opus Dei?
O jednej z nasilnejších náboženských organizácií na svete
Internetové okienko: Poľskí ateisti a humanisti na internete
32 Teória pekla
Hľadanie odpovede na otázku, či je peklo endotermické či exotermické
Vyberáme z Vašich listov
34 Zábava
Vtipy, krížovka
35 O Prometheovi


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

prichádza k Vám druhé číslo časopisu PROMETHEUS, ktoré má až 36 strán zaujímavého čítania.

Časopis si môžete objednať, čo je oveľa pohodlnejšie ako zisťovať, či už je v stánkoch. Ročné predplatné je len 100 Sk (6 čísel), polročné 50 Sk.

Objednávkový formulár je v každom čísle časopisu. Nájdete ho aj na našej stránke v informácii o prvom čísle.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk