SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Niektoré Vaše reakcie
Uverejňujeme bez úprav a v e-mailoch bez zverejnenia mena.
Názory na povinne-voliteľné:
náboženstvo a etiku


(Aktualizované 17. 11. 2004)

List veriaceho čitateľa:

IGNORANCIA NEOSPRAVEDLŇUJE - Najmä ak je ÚČELOVÁ a ZÁMERNÁ

Je to všetko pekne, čo tu rozprávate o tom ako je popieraná etika oproti náboženstvu... ale čí je to pravda??? Ja mam celkom iný pohľad. Predstavte si človeka: Skončí prácu prvé čo navštívi, nie je rodina - domov, ale je to krčma. Je to asi ten najmúdrejší človek. Pri tretom pohári piva predebatuje celu ekonomiku štátu lepšie ako minister financií. Pri tom piatom vedel by vyriešiť všetky problémy sveta. Pri desiatom už by dokázal "rozriešiť" teóriu relativity (človek, ktorý žije pre svoje telo...). Títo ľudia sú asi najmúdrejší na svete. Predstavte si, že tento človek vyjde z krčmy (Dajte mi ruky na zem a ja pôjdem sám) a oproti vidí svojho kolegu, ako vychádza z antikvariátu a nesie so sebou 3 knihy, čo si pomysli? "To je ale somár, nie je škoda tých peňazí, ja by som ich vedel využiť omnoho lepšie" (na pijatiku). V jeho očiach je to "čudák" - ale budete so mnou súhlasiť, že len v jeho očiach: inač je to normálny chlap, ktorý si vie isť so ženou do kina, do divadla, cestuje po svete, hľadá nove informácie, vie isť na zábavu... Ale ma ešte jeden ciel: naplniť svoje kultúrne potreby, rozširovať osobnú múdrosť, nežije len pre telo. Tento náš pijak pokračuje po ceste a stretne mladého človeka, ktorý v tejto chvíli vstupuje do kostola: Pomysli si: "To je ale somár, strata času... Nemá čo robiť... Svätuškár... Nepochopil život... Vo vine je pravda, múdri ľudia to povedali." Kto je ten mladík. Normálny človek, ale ktorý hľadá niečo viac, ako obyčajný život: je, pije, športuje, vie si zájsť s priateľmi na víno (žije pre telo); študuje jazyky, chodí na vysokú (rozvíja svoju múdrosť); ale hľadá aj Boha, pretože chce naplniť aj svoje vnútro, svojho ducha... Ešte ho možno nenašiel!!! Ale vie, že je to správna cesta k šťastiu. Ktorý z týchto išiel ďalej??? Nechám na Vás... Neodmietajme čo môže obohatiť náš život.

Náboženstvo učím rad, pretože viem - že ide o obohatenie osobnosti človeka. Myslím si, že náboženstvo udržiava akú takú morálku vo svete - myslite si, že etika by to vyplnila. Ja nie!!! Etika je jedna hodina (na mojej škole im viac ako polovica hodín odpadáva,) - Náboženstvo ma vyplniť cely život človeka. Ta jedna hodina ma len oživiť toho náb. ducha, ktorý v nás zakrpatieva. Možno aj preto žiaci, ktorí chodia na etiku a odpadne im hodina mnohí prídu na náboženstvo (a nehovorím o jednom alebo dvoch)... Pekne je to vaše heslo: Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode!!! Tak vás pozývam k slobode... Som zvedavý, či mi to uverejnite, a ak áno, či to bude niekde na poslednom mieste.

k. Domi


Naša poznámka k textu pisateľa.

Z textu je zrejmé, že z krčmy ide neveriaci človek, ktorý sa posmieva ľuďom túžiacim po vzdelaní a veriacim. Možno v snahe po stručnom vyjadrení - aby sme si nevymýšľali úmysel - tu veriaci pisateľ mierne povedané prestrelil. Sú snáď na Slovensku opilcami ateisti?

Aj my uvedieme príklad. Jeden z našich členov nám pred časom poslal takýto štatistický príklad: Žijem na Kysuciach v obci, ktorá má 500 obyvateľov. Žijú v nej iba 2 rodiny ateistov a z dvoch krčiem v tejto obci pravidelne odchádzajú napití katolíci....

Nebudeme pokračovať v príkladoch, súdny čitateľ si vie urobiť vlastný názor. Zaujímavé je však iné, pisateľ uvádza: "Etika je jedna hodina (na mojej škole im viac ako polovica hodín odpadáva,)".

Nuž, práve o tom je reč. V školách majú byť zabezpečené rovnaké podmienky pre výuku náboženstva, etiky aj ostatných predmetov. Z vášho textu však vyplýva, že vyučovanie etiky (či snáď aj iných predmetov?) na vašej škole je pekne odfláknute. Apelujeme na váš náboženský cit pre spravodlivosť a veríme, že prispejete k odstráneniu spomínaného nedostatku napríklad tým, že požiadate riaditeľa školy aby zabezpečil nápravu. Prípadne nám napíšte, kde je uvedená škola a budeme hľadať nápravu my.

Nebudeme využívať možnosť spochybniť vetu po vete celý text pisateľa. Ďakujeme, za príspevok a ostatné necháme na návštevníkov tejto stránky. Samozrejme, že sa tešíme aj na reakcie k listu, ktorý tu uverejňujeme.


(Aktualizované 16. 10. 2004)

Vážený pán doc. Beňo,

Váš príspevok v Učiteľských novinách č. 32 ma tak oslovil, že som neodolal a píšem Vám tieto riadky, do ktorých vkladám aspoň pár poznámok k vyučovaniu povinnej etickej výchovy (EtV).

  1. V júni 1993 boli v Učiteľských novinách zverejnené Pedagogicko-organizačné pokyny ministerstva školstva, kde boli i zmienky o výučbe EtV, čo mali vojsť do platnosti od septembra 1993. V priebehu augusta však na školy prišli nové pokyny, nariaďujúce povinnú alternatívu EtV - NV (náboženskej výchovy) na II. stupni ZŠ. Mladšie vedenia škôl žasli. My starší sme to prijali ako ďalší prejav absencie koncepcie výchovy a vzdelávania v novej republike… Hneď sme reagovali, hlavne aby sa EtV učila povinne a NV aby bola voliteľná podľa vôle žiakov, resp. rodičov. Nič nebolo vyslyšané, lebo vtedajší štátny tajomník ministerstva školstva J. Tarčák plnil príkazy zrejme už v prúde prípravy budúcej Zmluvy s Vatikánom.
  2. Chybou s následkami, ktoré ešte iba prídu, bolo, že sa ministerské kreslá školstva, vnútra a spravodlivosti rozdelili tak, ako je to dnes. Zrejme to bola súčasť poistky na prípravu a podpísanie zmluvy s Vatikánom, ktorej 4. časť doteraz nepoznáme… Tu sa začala diskriminácia ostatných občanov i nekatolíckych cirkví.
  3. Od začiatku platnosti povinnej alternatívy začali kňazi brojiť proti EtV, hoci jej obsah nepoznali. Dokonca bol zneužitý štátny sviatok - 5. júl, keď na stretnutí (tuším) v Nitre biskup Korec soptil na jogu a etiku, ktorú chcú nám, Slovákom vnútiť… Pritom prvky jogy sa už dávno využívajú v rámci telesnej výchovy i športových aktivít…
  4. Slobodná voľba: kňazi majoritnej cirkvi vystríhali deti aj rodičov, že bez navštevovania hodín NV nebudú deti pripustené na prvé prijímanie, birmovanie, ani nebudú sobášené v kostoloch…
  5. Kňazi a katechéti si často nevedia rady s disciplínou na vyučovacích hodinách. Nie sú vzácne prípady i ich nehlásenej absencie, pričom vedenie školy nesmie dať suplovať hodinu inému učiteľovi, čím vznikajú "voľné" hodiny…
  6. Napriek tohoročnej zmluve medzi rim. kat. cirkvou a evanjelickou cirkvou a. v. o povinnom zaradení oboch výchov do rozvrhu hodín, v praxi sa to nedodržiava. Toto bolo jasné už predtým, vzhľadom na počty žiakov rôznych cirkví v jednotlivých lokalitách… Bolo treba dávať formálne najavo "dohodu"? I keď viem, čo prežívajú vedenia škôl pri zostavovaní rozvrhu…
  7. Žiaľ, máte plnú pravdu tvrdeniami v bode 11. publikovaného článku. A tak NV nepomáha tolerancii, ale ju búra! Mám na to dosť príkladov zo života v našom meste. (Tematika náboženstva je v: Metodický materiál II k predmetu etická výchova od L. Lencza a kol., Bratislava : MC Tomášikova 4, 1995…)
  8. V EtV pre stredné školy je jednou z tém náboženstvo. Citujem pár viet z úvodu k aktivitám: "Vo veľkých náboženstvách je sústredená tisícročná morálna skúsenosť ľudstva… Skúsenosti ukazujú, že koexistencia veriacich a neveriacich nie je bez problémov… Učiteľ môže pozitívne hodnotiť kultúrne a etické hodnoty náboženstva bez toho, aby sa stotožnil so svetonázorovým obsahom náboženstva… Je žiaduce, aby sa neformálne stretnutia medzi učiteľmi NV a EtV konali na pôde školy, aby medzi nimi vznikla dobrá spolupráca a dobré vzťahy…" Žiaľ, vzťahy nie sú všade dobré, katechéti sa cítia nadradení. Škola pozve ich a kňazov na otvorenie školského roka, samozrejme iba jednej konfesie, pričom "zabudne" na starostu obce…
  9. Nepripravenosť učiteľov EtV a absencia učebníc je zrkadlom vzťahu MŠ SR k výučbe predmetu, výsmechom koncepcie tohto kroku. Pykať budú zas deti… Podobne, ako to bolo s občianskou výchovou: pri tabuli žiak odrecituje zásady správania, dostane jednotku, stačí však krok za školskou bránou a je tu realita diametrálne odlišná kánonom. To sme predsa už zažili, a nie raz!
  10. Veľmi je inšpirujúca idea vytvorenia obsahu a učebníc nového predmetu - humanistickej etiky. Rád by som pomohol svojimi skúsenosťami pri prípadne kolektívnej snahe…
S pozdravom D. J.


(Aktualizované 31. 8. 2004)

Kedy prestaneme byť Macom Mliečom?

"V Učiteľských novinách č. 22 vyšiel článok pod názvom Odmietame žiť ako žobráci!, ktorý určite vzbudil pozornosť všetkých učiteľov. Konečne sa našiel niekto, kto poukázal na neutešené, ba až ponižujúce postavenie slovenských pedagógov. V texte sa okrem iného poukazuje na to, že Ústava SR zaručuje každému za vykonanú prácu adekvátne finančné ohodnotenie. Neustále sme však my učitelia odbíjaní tým, že nie sú peniaze na naše mzdy.

Na jednej strane nie sú prostriedky na naše platy a na druhej strane sú vydávané učebnice, v ktorých sú odborné nedostatky, sú netvorivé, v niektorých prípadoch úplne zbytočné. (Ako príklad môžem uviesť učebnice, ktoré majú k dispozícii učitelia slovenského jazyka na osemročných i štvorročných gymnáziách.) Na jednej strane nie sú peniaze na naše platy a na druhej strane zavádzame nové predmety do učebných osnov, napríklad vyučovanie náboženskej výchovy (aj keď v alternatíve s etickou výchovou) už od prvého ročníka na štátnych základných školách, čo pokladám tiež za zbytočné, keď vezmeme do úvahy existenciu cirkevných ZŠ. Okrem toho nie je to ani veľmi vhodné vzhľadom na to, že škola má byť apolitická a aideologická.

Nie je to napokon tak dávno, čo sme vplyv istej ideológie v školách kritizovali. Prečo násilné zavádzanie zasa niečoho? Veď šesťročné deti ešte nie sú natoľko vyspelé, aby samy vedeli povedať, či chcú alebo nechcú veriť v boha, či chcú byť katolíci, evanjelici, moslimovia, ateisti… Napokon, žijeme v treťom tisícročí a zdôrazňujem, že nášho letopočtu, preto by sme už mohli nechať stredovek odpočívať v pokoji…"

LUKAČKOVÁ, R.: Kedy prestaneme byť Macom Mliečom? In: Učiteľské noviny, roč. 54, č. 26, s. 3.


e-mailom

>Ako je prosím pekne možné, že učiteľov na etiku pripravuje bohoslovecká fakulta UK v Bratilslave. Veď to má byť predmet bez náboženského charakteru?????
> Ako maturant som si prednedávnom vyberal vysokú školu a chcel som si vybrať učiteľstvo prírodovedný predmet + etika.
> Ale jediná univerzita, ktorá ponúka kombináciu so všetkými predmetmi je iba v Prešove JEDINÁ NA SLOVENSKU. Ja som z Pezinka. O ostatok sa starajú katolícke v.š.
> Ako je toto možné????????
> NA slovensku je vedome obmedzovaná možnosť pre budúcich učiteľov študovať predmet ako je etika !!!!!!!!


Z nižšie uvedeného už publikovaného článku citujeme názor autorky na problém povinnej výučby náboženskej a etickej výchovy:

"…Ďalším sporným bodom je zavedenie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova - etika. Podľa nášho názoru má škola naďalej ostať apolitická, bez vplyvu cirkví a iných hnutí. Cirkev má predsa dosť priestoru šíriť svoje myšlienky prostredníctvom cirkevných škôl a je len na slobodnom rozhodnutí jednotlivca, koľko a do akej hĺbky sa tomu chce venovať. Je dôležité uchovávať tradičné hodnoty, no nie za každú cenu."

LAŠÁKOVÁ, Z.: Očakávame zmeny k lepšiemu. Slovo do diskusie o školskom zákone. In: Učiteľské noviny, roč. 54, 2004, č. 23, s. 4.


e-mailom

> Vazeni pani, vazene damy,
> ja som nedavno videla na TA3, ze bolo schvalene povinne (nie povinne volitelne) vyucovanie nabozenstva. Je to pravda?
> S pozdravom
> K..., Kosice

Naša reakcia:

Vazena pani K...,

Naša priama informácia z povolaných kruhov školstva je, že od septembra bude náboženstvo – alebo etika povinný predmet počnúc prvou triedou základnej školy.(teda ide o povinne VOLITEĽNÝ predmet. Nie je to podľa nášho názoru férové,pretože štát pre výučbu náboženstva vytvorili výhodné podmienky, zatiaľ čo výučbu etiky organizuje zámerne tak, aby sa do tohto predmetu nikto neprihlasoval.Problémom je, že ide o opatrenie, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom, avšak u nás sa v súčasnosti nikto nenašiel, kto by proti tomu mohol robiť účinné kroky

S pozdravom PROMETHEUS

Spätná reakcia pisateľky:

Na predmet etika sa ani nikto prihlasovat nebude. Dokonca moj synovec, presvedceny ateista, chodil na strednej skole na nabozenstvo, pretoze, podla jeho vyjadrenia, sa na etike museli ucit velmi komplikovane definicie, co povazoval za velku zataz a stratu casu. Vedeli by ste na internete zverejnit osnovy etiky? Nikto nevie co ta etika vlastne je, teda vzhladom na osnovy a na to co, co sa bude vyucovat na skolach. Nebude to nejaka ina skryta forma nabozenstva? Co poradite ludom, ako som ja, ktori sa citia ohrozeni vo svojej existencii? Ja som tu velmi nestastna. Bola som proti komunistickej totalite a zaroven som ateistka. Nemala som v tejto republike miesto vtedy a nemam ho ani teraz. Uvazujem o prestahovani do Ceska.

S pozdravom K...


Na náš list reagoval poslanec NR SR
...

Chcem sa Vám poďakovať za podnet aj za list, ktorým ste ma v mene Spoločnosti svetských humanistov Prometeus oslovili. Slovenská republika sa zaviazala, že bude budovať svoju spoločnosť na občianskom princípe a teda nebude uprednostňovať ani donucovať osobitne deti k tomu, aby sa povinne vzdelávali či už v náboženskej alebo v alternatívnej etickej výchove. Možnosť obrátiť sa na Ústavný súd ma každý občan aj každé občianske alebo iné združenie.

Priateľsky a s úctou X...


Som proti náboženskej výchove v školách

Mám tri deti, vychovávam ich v ateistickom duchu. Vôbec sa mi nepáči, že náboženská výchova sa vyučuje v školách. Na to sú iné inštitúcie. Škola by mala byť úplne nestranná. Pre moje dieťa bohato stačí vysedieť v škole 5-6 hodín denne. Je dosť čudné, že učiteľ, ktorý učí náboženskú výchovu učí aj etickú výchovu. Ja ako rodič podrobne nepoznám obsah hodín náboženskej výchovy a ani etickej výchovy. Deti sú aj tak dosť často zaťažené a netreba im pridávať ďalšie hodiny.

Som zvedavá, ako by reagoval učiteľ dejepisu a prírodopisu, ak by mu žiak povedal, že človeka a svet stvoril Boh.

J. B..., matka - ateistka


Dva príbehy zo školského klubu detí

Opíšem situáciu, ktorá nastala medzi deťmi tretieho ročníka.

Chlapci sa hrali na koberci a hovorili o daroch, ktoré dostali na sväté prijímanie. Jeden dostal hodinky, druhý peniaze, tretí zlatú retiazku a pod. Páčila sa im aj hostina, ktorú im vystrojili rodičia. Jeden chlapec nehovoril nič, len počúval. Spolužiaci sa ho spýtali, že prečo nebol v nedeľu aj on na prvom svätom prijímaní. Keby bol aj on, mal by dary a veľkú hostinu. Chlapec im povedal, že nechodí do kostola. Dodal ešte, že Boh neexistuje. V tom momente ho začali drgať a postrkávať k môjmu stolu. Chlapec sa zľakol, prestupoval z nohy na nohu. Ostatné deti mi žalovali, že nechodí do kostola. Deti boli zhrozené a veľmi škaredo sa k nemu chovali. On vystrašený vstal a čakal na moju reakciu. Keď som deťom povedala, že je to celkom normálne a že je veľa ľudí, ktorí neveria v Boha, opadol z neho strach a konečne sa usmial. Vysvetlila som im, že jeho rodičia si to tak želajú.
* * *
Celý rok vo štvrtok plakal žiak štvrtého ročníka, že nechce ísť na náboženstvo. Vysvetľovala som mu, že ho rodičia prihlásili a musí tam ísť. Ak nechce chodiť na náboženskú výchovu, musí si to vybaviť s rodičmi. Asi po dvoch mesiacoch mi doniesol papier, že nemusí chodiť na náboženskú výchovu. Opýtala som sa ho, prečo tak veľmi nechce. Jeho odpoveď ma šokovala. Povedal mi, že na každej hodine len kreslia a nič viac. Tie deti, ktoré nechcú kresliť a vyrušujú, musia odpisovať texty z knihy. Komu by sa páčila takáto hodina?

Z. H..., vychovávateľka školského klubu detí


Absurdné rozhodnutie

Zavedenie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova je podľa mňa - matky a zároveň i učiteľky 1. ročníka ZŠ niečím absurdným. Na rozdiel od nezainteresovaných rodičov vidím, ako to v skutočnosti chodí s vyučovaním týchto dvoch predmetov - aspoň v našej škole. Pre mňa je úplne nelogické, že tieto dva predmety učí ten istý učiteľ - silne veriaci - ktorý študoval na teologickej fakulte.

Moja dcéra k nemu chodí už štvrtý rok na etickú výchovu. Často sa jej pýtam, čo bolo v škole?… A tak počúvam: "… etická výchova bola len 20-30 minút, hrali sme futbal, basketbal, kreslili sme." To isté mi hovorili moji žiaci - tretiaci o hodinách náboženskej výchovy. Takéto vyučovanie je zbytočné strácanie drahocenného času! Nechcem uraziť iných pedagógov, verím, že u nich je to i iná.

Ale keď náboženstvo, tak i vyučovanie etickej výchovy by malo byť s nenáboženskou ideológiou a učiteľmi ateistami.

Je mi ľúto budúcich prváčikov, že budú musieť obsedieť o jednu hodinu navyše než ich predchodcovia. Veď ich práca v škole je i tak veľmi náročná a vyčerpávajúca. Mali by sa radšej hrať, pohybovať sa, cvičiť… čo im umožňuje po vyučovaní pobyt v školskom klube detí, za ktorý sa majú platiť nemalé sumy. Náš štát deti radšej usadí o jednu hodinu do tried dlhšie. Na to peniaze sú?

T. S..., učiteľka ZŠ


Na margo
Najnovšia aktualizácia je reakciou veriaceho čitatela na našu diskusiu i web stránku celkovo.

Odporúčame prečítať nižšie na tejto stránke uverejnenú reakciu zo 16. 10. 2004 na článok Doc. Beňu v Učiteľských novínách.

Podľa náhodného výberu Vám ponúkame názory, ktoré nám posielate v súvislosti s horúcou témou výučby povinne voliteľného náboženstva a etiky a s tým súvisiacou problematikou


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk