SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 3/2006

Z OBSAHU:

3 Prečo sa to učiť? alebo humanistická etická výchova v škole
Reportáž zo seminára o humanistickej etickej výchove * Etická výchova ako trest * Humanistické organizácie v Nemecku konečne rovnoprávne s cirkevnými
8 Európski humanisti rokovali v Tolede
Zhovárali sme sa s Františkom Jedinákom o Valnom zhromaždení Európskej humanistickej organizácie
10 Štát a cirkev na Slovensku (2)
Pokračovanie seriálu o úprave vzťahu štátu a cirkvi vo svete a na Slovensku
12 Stručná história kacírstva
O náboženských dejinách bohorúhačstva
14 My, humanisti a tradície
Sú tradície Slovenska kresťanské?
16 Amsterdamská deklarácia
Humanizmus podľa Amsterdamskej deklarácie IHEU * Anketa
17 Inženýrske úvahy nad léčením modlitbou
Satira o experimentoch súvisiacich s liečením na diaľku
18 Islam a islamizmus v postsovietskej Ázii
O rozvoji islamu a islamských tradícií vo Ferganskej doline
19 Vnútroštátny terorizmus ako stratégia politického prežitia
O stratégiách, ktoré sa používajú na udržanie vládnych režimov v niektorých arabských krajinách
20 Vatikán a kumránske zvitky
Prečo chce cirkev ukrývať posolstvo ukryté vo zvitkoch od Mŕtveho mora?
22 Scientológia
Prvá časť seriálu o náboženských sektách
24 Tradičné náboženstvá a deštruktívne kulty
O nebezpečných sektách a kultoch vedúcich až k masovým samovraždám
26 Pierre Bayle - predchodca francúzskych osvietencov
O francúzskom publicistovi, kritikovi scholastiky a majstrovi slova
28 Keď sa fikcia mení na skutočnosť
Rozhovor so zástupcom Klubu Spoločnosti Prometheus v Považskej Bystrici
29 Ahoj mladí priatelia!
Detské okienko * Medzinárodný a európsky humanizmus na internete
30 Ako pomáha viera vede?
Recenzia knihy J. Krempaského Veda verzus viera * Knižné novinky * Koľko ešte bude pápežov * Kacírske sentencie
32 Slovník ateistu * Z listov čitateľov
34 Zábava
KVtipy * Krížovka
36 O Prometheovi


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Tretie číslo časopisu PROEMTHEUS v roku 2006 je tu pre Vás.

Opäť pripomíname zmenu adresy redakcie a súčasne i kancelárie Spoločnosti PROEMTHEUS.
Naša nová adresa je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk