SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Časopis PROMETHEUS 4 /2008

Z OBSAHU:

3 Syndróm nedostatku viery
Hašterivý Dawkins odchádza
7 Zaujímavosti zo sveta
Kampaň na podporu ateizmus sa stretla s nečakaným ohlasom • Súdny proces proti Bohu zrušený pre nedoručiteľné predvolanie • Islamské štáty chcú zakázať internetové stránky o sekularizme a o ľudských právach • Prvýkrát v histórii Španielska musela škola zvesiť kríže
8 Učiteľstvo mi bolo predsa len súdené
Rozhovor s rozhlasovou publicistkou Annou Klímovou
11 Barack Obama – humanistický prezident?
Obama o náboženstve a politike
12 Sekularizmus a jeho prednosti
O histórii, výhodách a podobách sekularizmu
14 AIDS: Kto sa stavia proti používaniu kondómov?
O odpore náboženských kruhov voči používaniu kondómov v prevencii AIDS
16 Viera a ateizmus očami teológa
Recenzia knihy Tomáša Halíka Vzdáleným nablízku
19 Neveriaci na pápežovom dvore
O ateistickom hnutí v Taliansku
20 D. Šostakovič: Nie som militantný ateista. Odmietam hovoriť vážne s pomätencami.
Pamäti slávneho ruského hudobného skladateľa
23 Fenomén Akramie v Strednej Ázii
Pokus o reformáciu islamu
24 Boj o myslenie detí
Výťah z knihy anglického filozofa Stephena Lawa
26 Ježišova dynastia (3)
K dejinám počiatkov kresťanstva
28 Kluby o svojej činnosti
Anketa s predsedami klubov o ich úspechoch a problémoch
30 Templári a asasíni
Recenzia knihy Jamesa Wassermana
33 Pracovná rezolúcia ILCAF
34 Vývoj svetského základu v školstve
Záznam z besedy SP o vývoji školstva na Slovensku
36 Keď nielen odpovede, ale aj neodpovede majú výpovednú hodnotu
Nie je lenivosť ako lenivosť
37 Stigmy • Bezbožná literatúra na internete II
Zástupcovia SP u podpredsedu vlády • Tretiaci potvrdili, že rozprávať sa treba • Dni Spoločnosti Prometheus
38 Tri storočia procesov s bosorkami
Viliam Apfel o blčiacich ohňoch inkvizície • Knižné novinky
40 Povedali o humanizme • Z listov čitateľov • Krížom-krážom
42 Humor • Osmerovka


INFO
Archív starších čísel »

Milé čitateľky,
Vážení, čitatelia, priatelia a priaznivci

Je tu nové číslo časopisu PROMETHEUS 4/2008

Kontaktná adresa:

Spoločnosť Prometheus
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na novom telefónnom čísle: 048 / 429-99-22


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk