SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 4/2006

Z OBSAHU:

3 Bioetika - globálny problém
Reportáž z celosvetovej konferencie o bioetike * Etickejšia metóda získavania kmeňových buniek * Budeme mať na Slovensku zákon o biomedicíne?
6 Rasové zákonodarstvo za slovenského štátu
K 60. výročiu prijatia Židovského kódexu
8 V humanizme sme si všetci rovní
Zhovárali sme sa s talianskou humanistkou Verou Pegnovou
10 Štát a cirkev v Belgicku
Ďalší zo série článkov o úprave vzťahu štátu a cirkvi v zahraničí
12 Môj život bez náboženstva
Príspevky čitateľov do ankety časopisu Prometheus
14 K dialógu vedy a náboženstva
O stáročnom probléme vzťahu kresťanskej teológie a vedy
15 Pravda a ilúzie o nesmrteľnosti
Úvaha o nekonečných diskusiách medzi ateistami a veriacimi o nesmrteľnosti
16 Duchovný rozmer svetské hohumanizmu
Hľadanie odpovede na otázku, či možno dať svetskému humanizmu duchovný rozmer
18 Tri pohľady na mýt o stvorení z pohľadu homosexuála
O kresťanskom, liberálnom a ateistickom názore na stvorenie
19 Radikálny islam v postsovietskej Strednej Ázii
O hrozbe islamského fundamentalizmu v Strednej Ázii
20 Moonova sekta
Pokračovanie seriálu o sektách pôsobiacich vo svete i na Slovensku
22 Prečo tretiaci nemohli chodiť na etickú výchovu
O problémoch s vyučovaním etickej výchovy na jednej z bratislavských základných škôl
23 Úspešní najmä v organizovaní besied pre verejnosť
Zhovárali sme sa s predstaviteľmi klubov Spoločnosti Prometheus v Žiline a Pezinku
24 A. N. Radiščev - protagonista ruského osvietenstva
O ruskom mysliteľovi, kritikovi náboženstva a hlásateľovi ateizmu A. N. Radiščevovi
26 Detské okienko...
27 Medicína a náboženstvo: Vylieči vás modlitba?
Predstavenie knihy A. Reháka * Knižné novinky * Kacírske sentencie
28 Slovník ateistu * Z listov čitateľov
30 Zábava
Vtipy * Krížovka
31 O Prometheovi


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Ponúkame vám štvrté číslo časopisu PROMETHEUS v roku 2006.

Adresa Spoločnosti PROMETHEUS a zároveň i redakcie časopisu je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk