SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O škodlivosti náboženstva

Je náboženstvo hrozbou pre racionalitu a vedu?


[7. 6. 09]

Daniel Dennett

Ak náboženstvo nie je najväčšou hrozbou pre racionálnosť a vedecký pokrok, čo iné predstavuje takúto hrozbu? Azda alkoholizmus? Televízia? Návykové video hry? Návykové drogy? Každá z menovaných pohrôm je schopná ovládnuť náš zdravý úsudok a zahmliť naše kritické schopnosti - náboženstvo má navyše črtu, akou sa tie ostatné pohromy nemôžu pochváliť: nie len že paralyzuje ľudské schopnosti, ale robí z tejto vlastnosti mimoriadnu cnosť. Nábožní ľudia sú uctievaní pre ich schopnosť žiť vo svete snov, pre schopnosť izolovať vlastnú myseľ od skutočného poznania - preto, že sa rozhodujú na základe hlasov existujúcich v ich hlavách -- hlasov, ktoré si sami vyvolávajú pomocou rituálov, ktorými sa opíjajú.

Voľakedy sme ospravedlňovali opitých vodičov keď havarovali – keďže nemali pod kontrolou svoje schopnosti. Dnes sa to zmenilo v opačnom zmysle – berieme na zodpovednosť opitých vodičov dvojnásobne: teda aj za to, že si sami privodili stav nezvládnuteľného konania. Je už najvyšší čas, aby sa verejná mienka zmenila aj vo vzťahu k náboženstvu tým, že spoločensky deštruktívne skutky podnietené náboženskou vášňou sa budú pokladať za hanebné – nie za ctihodné a nepokladať tých, čo sa ich pridržiavajú – kazateľov a iných obhajovateľov – za úctyhodných, ale za rovnako spoluvinných ako sú krčmári, ktorí prispievajú k vytváraniu nebezpečných – opitých vodičov na cestách. Naše motto je teda: Priatelia, nepripustite, aby si vaši známi a priatelia nechali ovládať svoje životy a skutky náboženstvom.

Práve v tieto dni je mladý študent Sayed Parwez Kambakhsh v Afganistane na čakacej listine odsúdených na trest smrti za to, že sa dopustil rúhania. Predstavte si! Žijeme v 21. storočí a to sa odohráva v „oslobodenom“ Afganistane (nie v Afganistane ovládanom Talibanom!). Rúhanie je tam stále hrdelne trestný čin! Väčšina ostatného sveta mlčí – nie sú ochotní povedať tým čo sa chystajú k tomuto barbarskému činu, že sa mýlia a že by sa nemali sami ponížiť a ponižovať svoje tradície. Kde sú pokojné protestné demonštrácie? Azda sú ľudia zdržanliví, aby len neublížili moslimským náboženským citom? Sme veľmi pohotoví v odsudzovaní iných urážok, ale náboženská vášeň – či už ozajstná alebo predstieraná – je štítom zabraňujúcim, aby ostatní si utvárali o tých vášnivcoch rovnakú mienku ako o každom inom jedincovi.

Je tu aj istý nerovnovážny stav v uverejňovaní náboženských a nenáboženských názorov. Moja internetová stránka je vystavená ustavičným útokom fanatikov usilujúcich o vymazanie informácií otvárajúcich oči vo veciach náboženstva. Nie len racionálnosť a vedecký pokrok sa ustavične maria – jednoduchými „posvätnými!“ zákrokmi, ale prakticky mnoho iných vecí, ktoré pokladáme za drahé. Pravda, nemusí byť blázon každý kto je nábožný, ale nábožnosť tomu napomáha. V skutočnosti ak je niekto nábožný neznamená to ešte, že jeho duševný stav možno lekársky kvalifikovať ako šialenosť poháňajúca postihnutých vykonávať masívne šialené činy. A to je práve na tom to najhoršie – náboženská viera môže poskytovať niektorým ľuďom nadmernú sebadôveru a môže viesť k nezáujmu na tom či sa dopúšťajú omylov umožňujúcich neľudskosti, aké by inak boli nemysliteľné. (Narážka na krvavé dejiny náboženstiev? – poznámka prekladateľa)

Nepripúšťanie rozumu je podľa môjho názoru to, čoho sa musíme najviac obávať v náboženstvách. Aj iné inštitúcie a tradície môžu pripúšťať istú dávku nerozumu – myslím teraz na divú neviazanosť, ktoré sa oceňujú pri športe alebo v umení – avšak výlučne iba náboženstva to vyžadujú ako posvätnú povinnosť. To by nemuselo vadiť, keby náboženské činy boli izolované od zvyšku života na zemi, tak ako je to pri športe a v umení. Potom by sme mohli pozerať na náboženskú príslušnosť ako na osobnú rozdielnosť vkusu. Ak máte chuť napríklad na „thajské boxovanie“ (boxovanie pri ktorom je dovolené aj kopať nohami) alebo modernú hudbu (hlasitú rockovú hudbu), je to vaša súkromná vec. Ako vravíme: „vykopnite si z kopýtka“ je to iba zábava. To však neplatí pre náboženstvo. Jeho náplň nepokrýva iba vyznávačov, ale aj celý život na našej planéte. Ak to berieme do úvahy – je to úžas vzbudzujúce sledovať ako horlivo sa niektorí ľudia zámerne angažujú v pretvárke pri vykonávaní predpísaných (náboženských) povinností. To čo je „lepšie“ vylučuje to čo je „najlepšie“: náboženstvo môže robiť mnohých ľudí lepšími, ale bráni tomu, aby sa stali čo možno najlepšími. Ak by sme mohli preniesť všetku úctu, lojálnosť, intenzívnu oddanosť z jednej imaginárnej osobnosti – z Boha – na niečo reálneho, skutočného, zmenili by sme ten báječný svet, ktorý sme vytvorili spolu s našimi predkami, a ktorého sme udržiavatelia – na svet plný dobroty.

Preklad: MUDr. Alexander Rehák


Na margo

Daniel Clement Dennett (1942) je profesorom filozofie a riaditeľom Centra kognitívnych vied na Tufts University, Masachusets, USA.

Richard Rorty o ňom povedal:
"Žiaden filozof posledných desaťročí neurobil viac než Daniel Dennett pre to, aby názorne preukázal, aká relevantná - dôležitá - je evolučná teória pre porozumenie ľudstvu."

Prevzaté z internetovej stránky guardian.co.uk", kde si môžete prečítať i oponentný pohľad Lorda Winstona.

Pozrite si tiež internetová stránku D. Denneta


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk