O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

TEÓRIA a SKUTOČNOSŤ

Ústava Slovenskej republiky.

Čl. 1

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

SKUTOČNOSŤ:

     Konkordát urobil zo Slovenska bábku v rukách VATIKÁNU.   

    Iné než náboženské názory vládna moc a jej páky NEPRIPÚŠŤAJÚ, alebo IGNORUJÚ. Platí iba diktát náboženskej ideológie.
 

UUUUUUUUUUUUUU

ČO TO ZNAMENÁ?

KLERIKALIZMUS, náboženský integrizmus a náboženský fundamentalizmus. Segregácia etnickej menšiny občanov bez vyznania s niektorými prvkami pripomínajúcimi  APARTHEID.

Diskriminácia v morálnej a finančnej podpore KULTÚRY občanov bez vyznania. Potláčanie sekulárnej kultúry celej etnickej menšiny bezkonfesijných občanov.

Krátkozraké nedemokratické smerovanie Slovenska ohrozuje budúcnosťcelého štátu -  VŠETKÝCH občanov, bez ohľadu na ich náboženský či nenáboženský svetonázor

DOMOV