SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Názor humanistu
Návrh Daniela Dennetta ako učiť o náboženstve
[10. 01. 10]

dden.jpg, 7,5kBDaniel Dennett v súvislosti s otázkou vyučovania detí a špeciálne s vyučovaním náboženstva predkladá zaujímavý návrh, ktorý sám označuje za strategický. Uvedený a zdôvodnený je v jeho knihe Breaking The Spell.

Nižšie v tomto krátkom texte uvádzame prepis časti jeho vystúpenia „Dan Dennett´s response to Rick Warren“, ktoré je zaznamenané na video a každý si ho môže pozrieť na stránke www.ted.com.

Vo výbere, ktorý sme prepísali do textovej podoby sa Dennett zaoberá práve touto otázkou a my chceme upriamiť pozornosť čitateľa na logiku a argumentáciu ktorú použil pri odôvodňovaní svojho návrhu:

„Učiť o svetových náboženstvách všetky deti, v základnej škole, na strednej škole vo verejných, školách, v súkromných školách i pri domácom učení.“

Daniel Dennett hovorí:

„To čo navrhujem je také prirodzené, ako považujeme za prirodzené učiť čítanie, písanie, matematiku a históriu Ameriky. Rovnako by sme mali mať aj vzdelávanie o všetkých svetových náboženstvách, o ich histórii, teóriách, presvedčeniach, textoch, hudbe, symbolike, zákazoch, požiadavkách a malo by to byť prekladané vo faktoch, priamo, bez zaujatosti všetkým deťom v štáte.

A keď ich učíte toto, môžete ich učiť všetkému, čo len budete chcieť. To je podľa mňa maximálna tolerancia k náboženskej slobode. Keď dávate vaším deťom informácie o iných náboženstvách, potom ich môžete učiť, ako chcete a ako zavčasu chcete, akémukoľvek náboženstvu, ktoré ich chcete naučiť. Ale dovoľte im tiež poznať iné náboženstva.

Prečo o tom hovorím? Preto, lebo demokracia závisí od informovanosti občanov. Informovaný konsenzus (súhlas) je základným kameňom nášho chápania demokracie. Neinformovaný konsenzus za to nestojí, je ako podhodená minca, nie je jednoducho tým, čím má skutočne byť. Demokracia závisí od informovaného súhlasu. Práve tak sa správame k ľuďom, ako k zodpovedným dospelým.

Deti sú do veku súhlasu osobitným prípadom. Rodičia, chcem použiť výraz ktorý práve použil pastor Rick (Warren), rodičia sú usmerňovateľmi svojich detí. Nevlastnia ich. Nemôžete vlastniť svoje deti. Máte zodpovednosť pred svetom, pred štátom a pred nimi – starať sa o ne. Môžete ich učiť ľubovoľné náboženstvo, ktoré považujete za najdôležitejšie, ale chcem vám povedať, že máte zodpovednosť umožniť im, aby boli informované tiež o všetkých ostatných svetových náboženstvách.

Dôvod, prečo som tomu venoval toľko času, je ten, že som bol ohromený, keď som tu počul niektoré reakcie. Jeden kritik z rímskokatolíckych novín to označil za „totalitárne“. Mne sa to javí prakticky ako libertariánska odpoveď. Je totalitárnou požiadavka učiť čítanie, písanie a matematiku? Nemyslím si. Všetko čo hovorím (čo treba učiť) sú fakty, a iba fakty. Nijaké hodnoty, iba fakty o všetkých svetových náboženstvách. Iný kritik to označil za „smiešne“. Skutočne som znepokojený faktom, že to niekto bude považovať za smiešne. Považujem to za také presvedčivé, prirodzené pokračovanie demokratických princípov, ktoré už máme, že som ohromený, keď si pomyslím, že to niekto považuje za smiešne.

Poznám veľa náboženstiev, ktoré sa tak obávajú o zachovanie čistoty svojej viery medzi svojimi deťmi, že sú odhodlaní držať ich v nevedomosti o iných náboženstvách. Nemyslím si, že je to odôvodnené...“


Info
 
Daniel Clement Dennett
narodený 28. marca 1942

Dennett je jedným z najinšpiratívnejších súčasných filozofov zaoberajúcich sa ľudským myslením a vedomím. U nás bola v preklade vydaná jeho kniha Záhada ľudského vedomia

Patrí medzi významných humanistov a aktívných propagátorov Darwinovej evolučnej teórie.

Na našej stránke si môžete prečítať jeho článok Je náboženstvo hrozbou pre racionalitu a vedu?

Pozrite si tiež jeho internetovú stránku.

Ďalšie informácie nájdete na Wikipedii.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk